Page 2 - Strateski plan
P. 2Sadržaj1. Uvod.....................................................................................................................3

2. Polazišni dokumenti za izradu Strateškog plana....................................................4

3. Opis poduzeća.......................................................................................................5

3.1. O poduzeću........................................................................................................................5

3.2. Misija, vizija, vrijednosti.....................................................................................................7

4. Ciljevi....................................................................................................................8


5. SWOT analiza........................................................................................................9
6. Razrada strateških područja................................................................................10


6.1. Strateško područje 1: Unaprijeđenje i zagovaranje razvoja hrvatskog nakladništva,
izdavaštva i distribucije..........................................................................................................10

6.2. Strateško područje 2: Modernizacija poduzeća..............................................................10

6.3. Strateško područje 3: Unaprijeđenje poslovanja............................................................11

6.4. Strateško područje 4: Reorganizacija i razvoj ljudskih resura.........................................11

6.5. Strateško područje 5: Unaprijeđenje i zagovaranje razvoja hrvatske kulture.................11

7. Monitoring i evaluacija.......................................................................................122

   1   2   3   4   5   6   7