Page 4 - Strateski plan
P. 42. POLAZIŠNI DOKUMENTI ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA

 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
https://www.zakon.hr/z/527/Zakon-o-poticanju-razvoja-malog-gospodarstva

 Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.
http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Strategy-HR-Final.pdf

 Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige
http://www.min-
kulture.hr/userdocsimages/novosti/SPORAZUM%20O%20JEDINSTVENOJ%20CIJENI%20KNJIGE.pdf

 Nacionalna strategija poticanja čitanja 2015.-2020.
http://www.min-
kulture.hr/userdocsimages/JAVNA%20RASPRAVA/M%20%C5%A0%20%20PRIJEDLOG%20NSP%C4%
8C%20-%20prije%20slanja%20na%20javnu%20raspravu%20-
%20kopija%2022%204%202015%20%20(2).pdf


 Strategija kulturnog razvoja Zagrebačke županije
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/ab/01/ab01dbff-5662-4c7f-8ff1-
cc905634f081/kultura697_final1.pdf

 Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
https://www.zakon.hr/z/539/Zakon-o-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi

 Zakon o državnim potporama
https://www.zakon.hr/z/464/Zakon-o-dr%C5%BEavnim-potporama

 Zakon o ravnopravnosti spolova
https://www.zakon.hr/z/388/Zakon-o-ravnopravnosti-spolova

 Zakon o suzbijanju diskriminacije
https://www.zakon.hr/z/490/Zakon-o-suzbijanju-diskriminacije

 Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast EUROPA 2020.
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20
%E2%80%93%202020/eu_hr.pdf

4

   1   2   3   4   5   6   7   8   9