Page 5 - Strateski plan
P. 53. OPIS PODUZEĆA

3.1. O poduzeću

Osnivanje

Poduzeće M.E.P. d.o.o. jedina je specijalizirana tvrtka za distribuciju stručne, poslovne i znanstvene
literature u Republici Hrvatskoj, osnovana 1991. godine, u čijem je vlasništvu najveća poslovna knjižara u
području jugoistočne Europe. Osnivač poduzeća je Goran Tudor, poduzetnik, menadžer, autor i predavač.
Sjedište poduzeća nalazi se u gradu Zagrebu te je posebno angažirano u provođenju distribucijskih,
nakladničkih, prodajnih i aktivnosti društvene odgovornosti. Ustrojeno je kao malo trgovačko društvo, a
predstavlja ga i zastupa direktor, Maja Tudor. M.E.P. je poduzeće s dugogodišnjim iskustvom, stabilnim
poslovanjem i tradicijom specijalizirano za razvoj pojedinaca u poslovanju.

Oblik organiziranja


Poduzeće M.E.P. d.o.o. organizirano je kao privatna tvrtka koja, sukladno zakonima, izdaje, prodaje i
distribuira stručnu i poslovnu literaturu u području ekonomije, poduzetništva, financija, psihologije,
osobnog razvoja i komunikacija. Unutar poduzeća djeluju sljedeće sastavnice:

• M.E.P. Hrvatski centar poslovne knjige
• M.E.P. Centar poslovnog nakladništva
• M.E.P. Centar poslovne edukacije
• M.E.P. Centar društvenih projekata.

Upravljačka struktura

Poduzećem upravlja upravni odbor poduzeća. Upravni odbor poduzeća vodi njegovo poslovanje, a ujedno
ga zastupa i predstavlja. Također, aktivno je uključen u sazivanje sjednica, predlaganje i donošenje odluka,
te provođenje ostalih aktivnosti. Važnu ulogu, dakle, obavljaju sljedeće osobe:

 Direktor: Maja Tudor

 Prokurist: Goran Tudor
 Direktor prodaje: Ana Tudor


 Komercijalist: Dijana Tuk.
Tržišna i društvena uloga i pozicija poduzeća; iskustvo, značaj i projekti

M.E.P. d.o.o. je tijekom stabilnog dvadesetšestogodišnjeg poslovanja i angažmana u društvu ostvario tržišni
ugled kao:
1. Vodeća tvrtka u ponudi i distribuciji poslovne, stručne i znanstvene literature u Hrvatskoj što vrši sa svoje
lokacije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 226G, i putem portala www.manager.hr.
2. Iskusni partner u usavršavanju menadžerskih timova u tvrtkama (in-house) iz desetak poslovnih umijeća i
vještina (menadžment, rukovođenje, društveno odgovorno poslovanje, razvoj tima, upravljanje ciljevima,
poslovno pregovaranje, itd.)
3. Promotor i edukator na području društveno odgovornog poslovanja te pokretač portala Odgovorno.hr,
odnosno poslovne inicijative za afirmaciju društvene odgovornosti i održivog razvoja – DOP Dobra
Hrvatska.
4. Jedna od vodećih tvrtki u RH u pogledu nakladništva za poslovni sektor, što dokazuje negdašnjim
tiskanjem od 6 do 10 novih naslova svake godine. Danas, zbog poznate krize, vanjskih čimbenika koji se
odnose na kupnju knjige i ograničenosti svojih sposobnosti, od 3 do 5 naslova godišnje – upravo je cilj
povećati ovu stavku.

5

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10