RSS
Newsletter
Prijavi se!

Goran Tudor - pokretač M.E.P.-a

GORAN TUDOR 

poduzetnik, menadžer, autor, predavač

Obrazovanje

Diploma Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Zagreb (1975.), diploma Ekonomskog fakulteta I stupanj, Zagreb (1978.), Poslijediplomski studij iz teorije i politike marketinga – u tijeku, Ekonomski fakultet, Zagreb

Menedžer, poduzetnik

 

Utemeljitelj i direktor M.E.P. d.o.o., tvrtke za razvoj menedžmenta i nakladništvo, Zagreb (1991.); pokretač M.E.P. Centra menadžerske knjige Zagreb, Ulica grada Vukovara 226 G („prva hrvatska  poslovna knjižara“)

Jedan od utemeljitelja i voditelja tvrtke VIZA MG (1993-2007.)

Rukovoditelj sektora razvoja u Končaru Transformatori (1978/1982.), direktor proizvodne radne organizacije Končar Transformatori (1984/90),  član Poslovodnog odbora Končara (1984/88.)

Pregovaračka praksa:

 

Intenzivno, svakodnevno pregovara u zemlji i inozemstvu (Turska, Brazil, Iran, DDR, Italija...,1985/2000.), u zadnjem periodu redovito u okviru svog poduzetničkog posla.

Objavljena knjige:

Knjige Tudora su preporučena ili obvezatna literatura na ekonomskim fakultetima, poslijediplomskim studijima i poslovnim školama.

  • Menadžerska učinkovitost/ Menadžer sam sebi, 2008. i 2009.,
  • Zdravi život u poslovnom svijetu, kao koautor u timu Milne Tudor, 2007. i 2008.
  • Menadžerska zlatna knjiga, 2006. i 2007.,
  • Slamka spasa/ Metode rukovođenja... , 2004 ,
  • Menedžer i pobjednički tim/ Čarolija timskog rada, u koautorstvu s Velimirom Srićom,1997., 1999., 2006.
  • Kompletan pregovarač/ Umijeće poslovnog pregovaranja,1992., dva izdanja
  • Pristup izgradnji inventivnog rada/ organizacijski i metodski pristup, priručnik, 1987.

 Tradicionalni godišnji priručnik – planer „Učinkoviti menadžer“

  • dvadeset brojeva, 1995/2014. . GT je - pokretač, menadžer, urednik, noseći koautor...

Predavač i savjetnik

 

Predaje i savjetuje iz tema: menadžment, rukovođenje, timski rad, motivacija na poslu, poslovno pregovaranje i dr.

Predavač na Centru za obrazovanje Rade Končar (1986/89.), predavač na poslovnim školama (Eduka Zagrebačke banke, Program Puma Hrvatske udruge poslodavaca, HITA Poslovna akademija..., 1992/2009.).

Organizirao je i izveo preko 100 ciklusa, seminara i predavanja za top i srednji menadžment u hrvatskim poduzećima i institucijama (INA, ZABA, PBZ, HEP, Sljeme, ABB - Alstom, Tekstilpromet, TKZ, Riviera Holding...).

Trajno surađuje u in–house edukaciji: Končar, Privredna banka Zagreb, Farmal, RSI Royal Sales International....

Ostale obavijesti        

Kao istaknuti inovator (1982/1990), dobitnik je Godišnjeg priznanja za tehničku kulturu RH, 1987.

Poduzeće M.E.P. dobitnik Godišnje povelje Hrvatskog društva za kvalitetu, 2008. za edukaciju i doprinos razvoju sustava kvalitete.

Jedan je od utemeljitelja CROME – Hrvatske udruge menedžera, 1990.

Privatno

Veoma aktivan u planinarenju i putovanjima, kulturnim i stvaralačkim aktivnostima (slikanje... )

Oženjen, dvije kćeri.

Kontakt

M.E.P. d.o.o., Ulica grada Vukovara 226 G

Tel. 01/5509805, fax. 01/5509894,

goran.tudor@ zg.t-com.hr

www.manager.hr

Izrada web stranica WEB marketing