RSS
Newsletter
Prijavi se!
BANKARSKO POSLOVANJE

BANKARSKO POSLOVANJE

Podnaslov: 3. nepromijenjeno izdanje

Autor-i: Gregurek, Miroslav; Vidaković, Neven
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 598
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2015.
Kataloška cijena: 315.00 kn
Internet cijena: 296.10 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: malo
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri
  • Prvenstveni čitatelji: specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, financijski stručnjaci, studenti
  • Opseg bibliografije: nema

Iz sadržaja: 

UVOD: NOVAC I BANKE/ DODATAK ZA RAZUMIJEVANJE: POVIJEST BANAKA/ DIO I: POSLOVANJE BANKE/ a) NEUTRALNI BANKARSKI POSLOVI/ b) PASIVNI BANKARSKI POSLOVI/ c) AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI/ d) VLASTITI BANKARSKI POSLOVI/ e) INVESTICIJSKI BANKARSKI POSLOVI/ f) BANKARSKA EKSTERNALIZACIJA/ DIO II: POSLOVNI POTENCIJAL BANKE/ A) DOBIT IZ BANKARSKOGA POSLOVANJA/ B) RIZICI BANKARSKOGA POSLOVANJA/ C) STRUKTURA BANKE (BILANCA)/ DIO III: KAKO SU ORGANIZIRANE BANKE/ A) SUPERVIZIJA BANKE/ B) ORGANIZACIJA BANKE/ C) VRSTE BANAKA/ NA KRAJU

O knjizi:

Knjiga bankarskog poslovanja je pisana kao priručnik za razumijevanje bankarskog poslovanja, ali i kao udžbenik za upoznavanje temeljnih pojmova poslovnog bankarstva. Sastoji se od tri dijela: poslovanje, poslovni potencijal i organizaciju banke. Svaki dio sadrži dodatak za razumijevanje koji demonstrira čimbenike izvan kontrole banke.
U prvom dijelu rasvjetljava se tajnovitost banaka, prikazuje novac kroz funkcije razmjene, obračuni, plaćanja, očuvanja vrijednosti i kreditiranja. Obrađuje se i«šaltersko» poslovanje, bankarske tehnike, neutralne, pasivne i aktivne poslove, te vlastite bankarske poslove. Uz osnovno bankarsko poslovanje knjiga prikazuje i investicijsko bankarstvo, te izdvojeno poslovanje, odnosno eksternalizaciju u izdvojenim trgovačkim društvima. Dodatci obrađuju razvoj bankarstva, platni promet, tehnike i platne sustave, razumijevanje vremenske preferencije i cijene novca, odnosno izračun i kamatne i diskontne stope, te sprečavanje pranja novca. Obrađuju i izračun anuiteta i rate kredita, kreditni registar, realne kamate, cijene dionica, obveznica i derivata, te institucije na tržištu kao HANFA i SKDD.
Drugi dio knjige prikazuje upravljanje bankarskim poslovanjem i nastoji objasniti strukturu i uvjete vezane za takvo poslovanje. U više poglavlja obrađuju se dobitci  iz bankarskog poslovanja, vrste bankarskih rizika i usklađenost strukture bilance, odnosno kapitalne zahtjeve. Uvjeti poslovanja  osobito se odražavaju u regulativi koju banka mora kontinuirano ispunjavati. Po poglavljima se obrađuje poslovna logika banaka i  planiranje. Obrađeni su kreditni i cjenovni rizici i rizici ročne strukture, operativni rizici, te regulacija tih rizika kroz Baselski sporazum. Struktura je obrađena na temelju bilance  banke, koja se osim strukture iskazuje i regulativu propisanu od centralne banke. Dodatci za razumijevanje obrađuju knjigovodstvo banke, monetarnu politiku određenu od strane HNB čija je posljedica monetarni multiplikator i trošak sredstava banke, te matematičke tehnike optimizacije bilance banke. 
Treći dio knjige je posvećen organizaciji bankarskog poslovanja.  Poglavlja sadrže superviziju, organizaciju i vrste banaka, specijalizacije i diversifikacije banaka. U ovom dijelu dani su dodatci o povijesti  bankarstva u Hrvatskoj, te bankarski sustavi, kao što su anglosaksonski, europski, sustavi zemalja u razvoju i tranziciji, te islamsko bankarstvo.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing