RSS
Newsletter
Prijavi se!
DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

Autor-i: Spremić, Mario
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 243
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2017.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: tablice, puno, Slike
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: informatičari, top menadžeri, studenti
  • Opseg bibliografije: nema

CIJENA: 122,00 kn

 

Iz sadržaja:

 

PREDGOVOR          3

1.             TRENDOVI U DIGITALNOJ EKONOMIJI: GAME-CHANGERS I DIGITALNA DISRUPCIJA  9

1.1.          Game-changers      9

1.2.          Pojam digitalne ekonomije i digitalnih tehnologija            12

1.3.          Primjeri digitalizacije poslovanja i stvaranje disruptivnih poslovnih modela koji prizlaze iz sinergije primjene različitih digitalnih tehnologija i novih poslovnih koncepcija           20

1.4.          Što predstavlja digitalna transformacija poslovanja i zašto su nam važne digitalne poslovne platforme?                24

1.5.          Disruptivne inovacije koje proizlaze digitalizacijom poslovanja      27

1.6.          Najvažniji trendovi digitalne ekonomije              32

2.             UPRAVLJANJE POSLOVANJEM U DIGITALNOJ EKONOMIJI UZ POMOĆ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE     34

2.1.          Izazovi digitalizacije poslovanja          37

2.2.          Nova paradigma u korporativnom upravljanju informatikom i digitalizacijom poslovanja           39

2.3.          Vanjski i unutarnji faktori koji utječu na korporativno upravljanje informatikom            43

2.4.          Objašnjenje pojma korporativnog upravljanja informatikom           45

2.5.          Evolucija primjene IT-a u poslovanju –od 'tehničkog sluge' do 'strateškog partnera i inovatora poslovnog modela'               53

2.6.          CIO – od šefa informatike, preko člana izvršnog menadžmenta do lidera u digitalnoj ekonomiji                58

2.7.          Koje kompetencije treba imati CIO da bi bio poslovni lider u digitalnoj ekonomiji?     60

3.             STRATEŠKO POVEZIVANJE POSLOVANJA I INFORMACIJSKE - DIGITALNE  TEHNOLOGIJE             64

3.1.          Utjecaj informacijskih sustava na operativnu efikasnost poslovanja              65

3.2.          Informacijski sustavi kao pokretači inovativnosti u poslovanju      65

3.3.          Strategija primjene digitalne tehnologije i modernih informacijskih sustava u poslovanju           69

3.3.1.       Koraci (faze) izrade strateškog plana primjene digitalne tehnologije u poslovanju)     70

3.3.2.       Osmišljavanje digitalnog poslovnog modela    79

3.3.3.       Izrada strateškog plana informacijskih sustava koji podupiru poslovni model             81

3.3.4.       Analiza funkcioniranja informacijske infrastrukture postojećeg poslovnog modela      83

3.3.5.       Vizije, ciljevi i smjernice korištenja informacijskih sustava               84

3.4.          Strategije pozicioniranja uloge digitalne tehnologije i informacijskih sustava u poslovanju        87

3.4.1.       Podrška poslovanju (reaktivna strategija, tzv. Support Mode)        89

3.4.2.       Pouzdanost i operativna važnost (reaktivna strategija, tzv. Factory Mode)   90

3.4.3.       Pretvorbeni način (proaktivna strategija , tzv. Turnaround Mode)   91

3.4.4.       Strateška važnost (proaktivna strategija, tzv. Strategic Mode)        92

3.5.          Predložak nacrta strateškog plana informatike  93

4.             KORPORATIVNO UPRAVLJANJE RIZICIMA PRIMJENE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU               95

4.1.          Objašnjenje pojma informatičkih rizika, najvažnije vrste i obilježja  99

4.2.          Plan upravljanja informatičkim rizicima                105

4.2.1.       Identifikacija (određivanje) i razvrstavanje (klasifikacija) informatičkih rizika                106

4.2.2.       Procjena 'težine' informatičkih rizika i određivanje prioriteta            107

Studija slučaja 4.5: Procjena rizika primjene informacijskih sustava                110

4.2.3.       Određivanje protumjera (scenariji upravljanja rizicima)     111

4.2.4.       Dodjela odgovornosti i praćenje provedbe       112

4.3.          Primjer izračuna vrijednosti informatičkog rizika                115

4.4.          Kontrole rada informacijskog sustava                121

4.5.          Korporativne (strateške) informatičke kontrole 121

5.             KORPORATIVNO UPRAVLJANJE INFORMATIČKIM ULAGANJIMA I PROJEKTIMA             124

5.1.          Model korporativnog upravljanja ulaganjima u informatiku             124

5.2.          Model procjene ulaganja u informatiku temeljem višedimenzionalne studije izvedivosti              127

5.2.1.       Strateška izvedivost             128

5.2.2.       Financijska (ekonomska) izvedivost   129

5.2.3.       Tehnološka izvedivost          137

5.2.4.       Procesna, resursna, vremenska i pravna izvedivost          138

5.3.          Upravljanje portfeljem informatičkih ulaganja    139

5.4.          Norme i standardi upravljanja informatičkim ulaganjima i projektima             142

5.5.          Zašto informatički projekti ne uspijevaju?          143

5.5.1.       Jesu li informatički projekti – tehnološki projekti?            144

5.5.2.       Model mjerenja produktivnosti informatičkih projekata   145

6.             PROCJENA UČINKA I ZRELOSTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA INFORMATIKOM PROVOĐENJEM REVIZIJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA                149

6.1.          Zašto je potrebno mjeriti učinkovitost informatike i provoditi revizije informacijskih sustava?   149

6.2.          Mjerenje učinka i kvaliteta informacijskih sustava             151

6.3.          Objašnjenje pojma revizije informacijskih sustava            153

6.4.          Standardi i smjernice za korporativno upravljanje informatikom i reviziju informacijskih sustava      155

6.4.1.       Krovni i izvedeni standardi korporativnog upravljanja informatikom i revizije informacijskih sustava        156

6.4.2.       CobIT – krovni standard korporativnog upravljanja informatikom i revizije informacijskih sustava kao njegove analitičke komponente                157

6.4.3.       ITIL         164

6.4.4.       Obitelj ISO 27000 normi        165

6.5.          Postupak provedbe revizije informacijskih sustava          166

7.             ZAKLJUČAK            171

Literatura

Kazalo pojmova

Popis tablica

Popis slika

Popis studija slučajeva

 

Iz predgovora riječ autora:

 

U prvom poglavlju objašnjeni su najvažniji pojmovi koji se koriste u ovoj knjizi: digitalna ekonomija, digitalne tehnologije, digitalna transformacija poslovanja. Analiziran je veliki broj primjera digitalne transformacije poslovanja i objašnjeni brojni inspirativni načini primjene digitalnih tehnologija u poslovanju (Adidas, Adidas Speedfactory Airbus, Amodo, Audi, Belje, Bitcoin, BMW, Blockchain, Boeing, Burberry, CitizenM, Domino's Pizza, General Electric, Geolux, Google, Kodak, Konzum, Lee Jeans, Macy's, Mini Fashion Bar  - Hotel Banks i Pimkie, mPesa, Nest, Netflix, Nike, Number26, Oradian, PhotoMath, Route 66, Samsonite, Snapchat, SoundPays, Tesco, Tesla, Uber, Wal-Mart).

 

Trendovi digitalne ekonomije nameću snažnu potrebu digitalizacije poslovanja i intenzivnu primjenu digitalnih tehnologija, što brojnim kompanijama omogućava izvrsne poslovne prilike, ali ih izlaže i rizicima, pri čemu situaciju težom čine slabe kompetencije i znanja izvršnih menadžera u ovome području. Upravljanje informatikom već odavno ne možemo prepustiti samo IT profesionalcima, nego kompetentni izvršni menadžeri moraju razviti mehanizme kojima ovladavaju rizicima i vrijednostima primjene informatike u poslovanju. Stoga se preostali dio knjige bavi sljedećim najvažnijim pojmom ove knjige - korporativnim upravljanjem informatikom, kao važnom polugom u digitalnoj transformaciji poslovanja. Korporativno upravljanje informatikom se sastoji od pet važnih komponenti koje predstavljaju preostala poglavlja knjige: strateško povezivanje poslovanja i informatike, model korporativnog upravljanja informatičkim rizicima, model korporativnog upravljanja informatičkim ulaganjima, metrike mjerenja učinka informatike na poslovanje i revizije informacijskih sustava.

 

Osim studentima, knjiga će zacijelo biti korisna i stručnjacima iz prakse, informatičarima, menadžerima, stratezima, vizionarima, možda i kojem futurologu s početka priče i svima ostalima koji žele kreativno i kritički razmišljati o mogućim primjenama digitalnih tehnologija, postavljati razna pitanja i propitkivati moguće scenarije odgovora

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing