RSS
Newsletter
Prijavi se!
EKONOMIKA ENERGIJE

EKONOMIKA ENERGIJE

Podnaslov: Proizvodnja, potrošnja, korištenje i trgovanje energijom u suvremenu globaliziranom gospodarstvu

Autor-i: Dekanić, I.; Karasalihović Sedlar, D.
Tematsko područje: Društveno odgovorno poslovanje & održivi razvoj
Broj stranica: 495
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 262.50 kn
Internet cijena: 246.75 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik

Iz sadržaja:

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Fizikalne osnove energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pojam i oblici energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Sistematizacija oblika energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Primarni oblici energije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   26

Transformacija oblika energije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

Korisni oblici energije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

Termodinamička interpretacija energije . . . . . . . . . . . . . . 40

Energija, eksergija i entropija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Energija i snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Jedinice mjere za energiju i snagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Jedinice SI sustava mjera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Angloameričke jedinice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

2. Korištenje energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Gospodarska uloga i rast potrošnje energije . . . . . . . . . . . 71

Pojam korisnog učinka i učinkovitost korištenja energije . . 85

Mjerenje učinka korištenja energije u ekonomiji . . . . . . . . 89

Korelacija potrošnje energije i društvenog proizvoda .  .  .  .  .  .  . 90

Energetska intenzivnost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91

Proizvodno-tehnički sustavi za dobivanje i

prijenos energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Eksploatacija ugljena .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Prerada nafte i proizvodnja naftnih derivata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

Transport i distribucija prirodnog plina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Ukapljeni prirodni plin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   127

Proizvodnja i prijenos električne energije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131

Kombinirana postrojenja i kogeneracija .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

Struktura potrošnje energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

3. Izvori energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Podjela izvora energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Neobnovljivi izvori energije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151

Obnovljivi izvori energije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

Bilanciranje rezervi energenata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Rezerve fosilnih izvora energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Ugljen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

Nafta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

Prirodni plin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182

Nekonvencionalni ugljikovodici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187

Nuklearni izvori energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Fisijski izvori nuklearne energije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203

Nuklearna fuzija  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206

Iscrpljivanje fosilnih izvora energije . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Obnovljivi izvori energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Energija vodnih snaga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219

Sunčeva energija .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221

Energija vjetra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225

Geotermalna energija  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233

Energija biomase i ostali obnovljivi izvori  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238

Rezerve fosilnih goriva i potencijal obnovljivih

izvora energije u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

4. Ekonomske osnove energetike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Ponuda, potražnja i tržišna cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Troškovi u poslovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Pojam i podjela troškova  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  253

Analiza troškova  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261

Sredstva i investicije u energetskim tvrtkama. . . . . . . . . 265

Poslovna sredstva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .265

Investicije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .272

Investicijsko odlučivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Priprema investicijskih projekata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281

Ocjena investicijskih projekata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 295

Ekonomske značajke eksploatacije energetskih

izvora i poslovanja energetskih tvrtki . . . . . . . . . . . . . . . 301

5. Tržišta energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Značajke tržišta energije, konkurencija i monopoli . . . . . 315

Konkurencija i industrija ugljena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Tržište nafte: monopol, oligopol i dominantne tvrtke . . . 334

Rani naftni monopol u SAD-u: Standard Oil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 335

Kartel multinacionalnih naftnih kompanija  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 339

Međunarodni kartel zemalja izvoznica nafte:

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 342

Pojava i dominacija robnih burzi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 347

Energetska tržišta, valutni odnosi i tržište kapitala  .  .  .  .  .  .  . 350

Razvitak tržišta prirodnog plina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Tržište plina u Sjevernoj Americi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 355

Regionalna tržišta prirodnog plina u Europi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357

Tržište prirodnog plina u istočnoj Aziji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361

Udruživanje proizvođača i izvoznika plina i osnutak

Foruma zemalja izvoznica plina (GECF)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 365

Razvitak tržišta električne energije . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Prirodni monopol i proizvodnja električne energije  .  .  .  .  .  .  . 367

Regulacija tržišta električne energije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 369

Subvencionirana tržišta obnovljivih izvora energije .  .  .  .  .  .  . 373

Razvitak tržišta, terminska i opcijska tržišta energije . . . 378

6. Racionalno korištenje energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Potrošnja energije i gospodarski rast. . . . . . . . . . . . . . . . 385

Korelacija gospodarskog rasta i potrošnje energije .  .  .  .  .  .  .  . 385

Projekcije potrošnje energije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 389

Izazovi budućeg rasta potrošnje energije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395

Pokazatelji mjerenja racionalnoga korištenja energije . . . 400

Energetska intenzivnost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400

Energetska učinkovitost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 403

Ekonomika racionalnoga korištenja energije . . . . . . . . . . 407

Štednja energije  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .407

Očuvanje energije i razvitak energetskih tehnologija  .  .  .  .  . 415

Štednja primarne energije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 415

Štednja u neposrednoj potrošnji energije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418

Teorija održiva razvoja i potrošnja energije . . . . . . . . . . . 426

Gospodarski rast, finalna potrošnja i korištenje energije . 434

7. Upravljanje energetskim sustavima i

energetska politika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Regulacija energetskih tržišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Razlozi regulacije energetskih tržišta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 440

Europska pravila regulacije energetskih tržišta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 442

Razvoj regulacije energetskih tržišta i Treći energetski

paket EU-a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 447

Upravljanje energetskim sustavima . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Načela upravljanja energetskim sustavima  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 459

Racionalno upravljanje energetskim sustavima .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 460

Teorija „energetske litice“ ili ukupna energetska

racionalnost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 461

Pojam energetske sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Pojam, načela i ciljevi energetske politike . . . . . . . . . . . . 471

Energetski paradoks i globalni energetski izazovi . . . . . . 474

Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Bibliografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Životopisi autora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

 

O knjizi:

U ovom se sveučilišnom udžbeniku prvi put na hrvatskom jeziku cjelovito sistematizira ekonomika energije, od korištenja energije, bilanciranja izvora energije, analize energetskih tržišta i njihove povezanosti s globalnim tržištem robe i kapitala, do racionalnoga korištenja energije, upravljanja i regulacije energetskih sustava te problematizacije energetske strategije i politike. Svi razvijeni narodi imaju bogatu literaturu kojim se problematizira djelovanje složenih tehničkih sustava u društvu kao politički, tehnološki,
organizacijski i društveni fenomen. Za razliku od toga u Hrvatskoj, na hrvatskom jeziku, nakon knjige Osnove energetike pok. akademika Hrvoja Požara iz 1976. i 1978. godine, praktično nije bilo objavljenih knjiga, koje bi na cjelovit način problematizirale ekonomsku i civilizacijsku ulogu energetskih sustava u suvremenom gospodarstvu. Ovaj udžbenik ispunjava tu prazninu. Udžbenik je namijenjen studentima, stručnjacima koji se bave problematikom energije i gospodarenja energijom, ali i onima koje zanimaju pitanja i problemi proizvodnje, korištenja i upotrebe energije, koji se bave upravljanjem i regulacijom energetskih sustava, kao i svima koji se zanimaju problematikom energije i gospodarenjem energije.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing