RSS
Newsletter
Prijavi se!
EKONOMIKA PROMETNE INDUSTRIJE

EKONOMIKA PROMETNE INDUSTRIJE

Autor-i: Zelenika, Ratko
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 1086
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2010.
Kataloška cijena: 850.00 kn
Internet cijena: 799.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, lagane ilustracije, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri
  • Značaj na tržištu: jedinstvena knjiga na tržištu
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, top menadžeri, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan
Iz sadržaja:
UVOD/ Problem, predmet i objekt istraživanja/ Znanstvena hipoteza pomoćne hipoteze/ Svrha i ciljevi istraživanja/ Ocjena dosadašnjih istraživanja/ Znanstvene metode/ Struktura djela/ TEORIJSKE ZNAČAJKE TRANSPORTA I PROMETA/ Pojmovi: prijevoz, promet, konvencionalni kombinirani i multimodalni transport i promet/ Sustav/ Struktura transportnoga i prometnoga po vertikali/ Struktura transportnoga i prometnoga sustava po horizontali/ TEMELJNE VRSTE TRANSPORTA I PROMETA/ Transport i promet prema namjeni/ Prema teritorijalnom djelokrugu poslovanja/ Prema predmetu poslovanja/ Prema ustroju procesa proizvodnje prometnih proizvoda/ Prema mediju koji se koristi/ Prema specifičnim značajkama procesa proizvodnje prometnih proizvoda/ Prema važnosti njihovih misija u prometnim i logističkim industrijama/ VAŽNIJE ODREDNICE PROMETNE INDUSTRIJE/ Pojam i važnost prometnih industrija/ Temeljne vrste prometnih industrija/ Elementi proizvodnje prometnih proizvoda/ Formuliranje modela razvoja elemenata proizvodnje prometnih proizvoda/ EKONOMIJA I EKONOMIKA U FOKUSU PROMETNE INDUSTRIJE/ Sustavi ekonomije u prometnoj industriji/ Ekonomija u prometnoj industriji/ Ekonomika u prometnoj industriji/ OSNOVNE ZNAČAJKE I VRSTE EKONOMIKA PROMETA I EKONOMIKA PROMETNE INDUSTRIJE/ Pojmovi, objekti, problemi, predmeti i hipoteze ekonomika prometa/ Temeljne vrste ekonomike prometa/ Važnije znakovitosti ekonomike prometnoga poduzeća/ TARIFE - TEMELJNI ČIMBENIK RACIONALNE PROIZVODNJE PROIZVODA U PROMETNOJ INDUSTRIJI/ Važnije značajke prometnih tarifa/ Međuodnos prometnih tarifa i prodaje prometnih proizvoda/ Primarne prometne tarife u fokusu prometnih industrija/ Sekundarne prometne tarife u fokusu prometnih industrija/  UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U PROMETNOJ INDUSTRIJI/ Pojam i važnija obilježja troškova općenito/ Pojam važnije odrednice troškova u prometnoj industriji/ Međuodnos prometnih tarifa i troškova u prometnoj industriji (...)

O knjizi:
Misija ove znanstvene knjige i sveučilišnoga udžbenika bitno se razlikuje od drugih edicija koje tretiraju fenomene ekonomike u transportu i prometu. Naime, u dosadašnjoj znanstvenoj i stručnoj literaturi ekonomski su se fenomeni proučavali u prometnim poduzećima (pa su takve edicije i multimodalnin imale naslove Ekonomika prometnoga poduzeća) ili pojedinim granama prometa (pa su takve edicije imale naslov Ekonomika pomorskoga prometa, Ekonomika cestovnoga prometa, Ekonomika brodarstva, Ekonomika prometa...Autor je pokušao odstupiti od klasičnog pristupa proučavanja ekonomskih fenomena povezanih za pojedine organizacijske oblike nositelja transportnih i prometnih aktivnosti (npr. prometnih poduzeća) ili pojedinih grana transporta i prometa (npr. pomorskog prometa) i proučavati ekonomske fenomene procesa proizvodnje prometnih proizvoda u mikro, makro i globalnim konvencionalnim, kombiniranim i multimodalnim prometnim sustavima.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing