RSS
Newsletter
Prijavi se!
ETIKA U POLITICI I JAVNOJ UPRAVI

ETIKA U POLITICI I JAVNOJ UPRAVI

Autor-i: Kregar, J.; Marčetić, G.; Grubišić, K.
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 171
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 150.00 kn
Internet cijena: 141.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik

Iz sadržaja:

 PREDGOVOR .............................................................................................................5
I. UVOD U ETIKU ...................................................................................................11
1. OSNOVNI ETIČKI PROBLEMI ........................................................................... 13
1.1. Pristupi utemeljenju etike ............................................................................... 13
1.2. Slobodna volja i odgovornost ......................................................................... 14
1.3. Etika odgovornosti i etika dužnosti ............................................................... 15
1.4. Univerzalnost etike: opći okvir....................................................................... 16
1.4.1. Univerzalnost etike i okolnosti primjene......................................... 18
1.5. Društvena uvjetovanost morala: stav filozofije ............................................ 18
1.6. Moralni (i)realizam .......................................................................................21
1.6.1. Metaetika i opravdanje moralnog suda............................................ 22
1.6.2. Moralni realizam i stvarnost.............................................................. 22
1.7. Moralni relativizam.......................................................................................... 25
1.8. Primijenjena etika ............................................................................................ 27
II. ETIKA I POLITIKA ..........................................................................................31
1. VRIJEDNOSTI I PRAVO .....................................................................................33
1.1. Etika: Legitimnost pravila i vrijednosti ......................................................... 33
1.2. Legitimnost norme........................................................................................... 34
1.3. Pozitivizacija etike ............................................................................................ 36
1.3.1. Načela ustavnog poretka: primjer pozitivizacije
morala................................................................................................... 36
2. KORUPCIJA I POLITIČKA ETIKA: UVOD ........................................................ 38
3. KORUPCIJA I POLITIČKI MORAL: SISTEMSKI KARAKTER
KORUPCIJE.............................................................................................................39
3.1. Antikoruptivna politika................................................................................... 39
3.2. Etičke norme i kodeksi kao mjera protiv korupcije..................................... 40
3.3. Hrvatska: Prepoznavanje kvarenja ................................................................. 41

4. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA ................................................................. 44
4.1. Etika obavljanja javne službe i konflikt interesa........................................... 44
4.2. Komparativna iskustva .................................................................................... 45
5. CILJEVI I SADRŽAJ ETIČKOG KODEKSA ZA JAVNE
DUŽNOSNIKE........................................................................................................... 50
5.1. Donošenje, primjena i sankcija....................................................................... 50
5.1.1. Tko će sve biti uključen ovisi prije svega o tome tko akt
donosi i na koga će se primjenjivati ................................................. 51
5.2. Pravila su za sve ................................................................................................ 52
5.2.1. Sjedinjene Američke Države: Principles of Ethical
Conduct for Government Officers and Employees
Executive Order 12674 (Apr. 12,1989)............................................. 52
5.2.2. Lord Nolan Report: The Seven Principles of Public Life............... 53
6. ZAŠTITA DEMOKRACIJE...................................................................................... 55
7. POJAM POLITIČKE ODGOVORNOSTI ............................................................. 57
7.1. Politička odgovornost: dinamika promjena.................................................. 57
7.1.1. Simbolička žrtva.................................................................................. 57
7.1.2. Funkcija odgovornosti........................................................................ 58
7.1.3. Praktična svrha političke odgovornosti ........................................... 59
7.1.4. Odgovornost bez krivnje ................................................................... 60
7.1.5. Polaganje računa i odgovornost........................................................ 61
8. SKANDALI I INSTITUCIJE.................................................................................... 63
8.1. Politički skandali: strah i ljutnja ..................................................................... 63
8.2. Vrste skandala ..............................................................................................64
8.2.1. Društveni uvjeti................................................................................... 64
8.2.2. Primjer: Sjedinjene Američke Države – stvaranje
društvene klime odgovornosti .......................................................... 64
8.3. Velike političke afere u Sjedinjenim Američkim Državama....................... 66
8.4. Europska komisija: ozbiljne posljedice malih grijeha.................................. 69
8.5. Rušenje granice privatnosti dužnosnika: privatni skandali
dužnosnika ........................................................................................................ 71
8.5.1. Skandali i otvorenost: Primjer Ujedinjenog
Kraljevstva............................................................................................ 71
8.5.2. Skandali i relativna zatvorenost: Primjer Francuske
i Italije................................................................................................... 73
8.6. Sankcije skandala: primjer Japana.................................................................. 74
8.7. Pouke skandala ................................................................................................ 76
8.7.1. Republika Hrvatska ............................................................................ 77
8.7. Sloboda informiranja i skandali ..................................................................... 78
8.9. Moralna panika................................................................................................. 80

III. ETIKA U JAVNOJ UPRAVI ............................................................................81
1. UVOD.................................................................................................................83
2. ETIČKE MJERE U JAVNOJ UPRAVI – GLOBALNA PERSPEKTIVA
I MEĐUNARODNA REGULACIJA....................................................................... 84
2.1. Globalizacija i pravo...................................................................................84
2.2. Etičke vrijednosti u javnoj upravi i globalna etika....................................... 86
2.3. Međunarodna regulacija i etička infrastruktura .......................................... 88
3. ETIČKE MJERE I ETIČKA INFRASTRUKTURA U HRVATSKOJ
JAVNOJ UPRAVI......................................................................................................90
3.1. Razvoj hrvatske javne uprave nakon osamostaljenja................................... 90
3. 2. Normativna i organizacijska perspektiva ...................................................... 91
3.2.1. Pritužbe na neetično ponašanje ........................................................ 93
3.3. Edukacija povjerenika za etiku ...................................................................... 95
4. ETIČKI KODEKSI I KODEKSI PONAŠANJA ..................................................... 98
4.1. Uloga i značenje..............................................................................................98
4.2. Etički kodeksi u zemljama bivše Jugoslavije ................................................. 99
4.2.1. Razdoblje socijalizma ......................................................................... 99
4.2.2. Zemlje bivše Jugoslavije nakon osamostaljenja ............................ 101
4.3. Etički kodeksi u Republici Hrvatskoj .......................................................... 103
4.3.1. Etički kodeks državnih službenika Republike Hrvatske i
problemi njegove primjene.............................................................. 103
4.3.2. Etički kodeksi za službenike u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi Republike Hrvatske............................. 105
5. KOMPARATIVNI PREGLED................................................................................ 107
5.1. Općenito .....................................................................................................107
5.2. Temeljne značajke etičkih kodeksa i kodeksa ponašanja u
pojedinim skupinama zemalja...................................................................... 108
5.2.1. Anglosaksonske zemlje ................................................................... 108
5.2.2. Skandinavske zemlje ........................................................................ 109
5.2.3. Južnoeuropske zemlje ...................................................................... 109
5.2.4. Postsocijalističke zemlje .................................................................. 109
5.2.5. Francuska i Njemačka ...................................................................... 110
6. ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA............................................................................ 111
IV. PRILOZI ......................................................................................................115
1. LORD NOLAN: NAČELA OBAVLJANJA
JAVNE DUŽNOSTI................................................................................................. 117

2. ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA REPUBLIKE
HRVATSKE ............................................................................................................... 118
3. MODEL KODEKSA PONAŠANJA ZA JAVNE SLUŽBENIKE EU ................ 129
4. ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA GRADA PULE ............................................. 136
5. ETIČKI KODEKS ZA JAVNE SLUŽBENIKE
(Primjer: Španjolska) ............................................................................................... 142
6. PREPORUKA BROJ R (2000) 10 Odbora ministara o kodeksima
ponašanja za nositelje javnih dužnosti (Usvojena od Odbora ministara
na 106. sjednici 11. svibnja 2000.) .......................................................................... 144
V. LITERATURA ......................................................................................................147
1. Knjige i članci ..................................................................................................... 149
2. Propisi i službena izvješća................................................................................. 152
3. Internetske stranice ........................................................................................... 153
4. Etički kodeksi i kodeksi ponašanja.................................................................. 153
VI. KAZALA .............................................................................................................155
1. Kazalo pojmova.................................................................................................. 157
2. Kazalo imena ...................................................................................................... 170

O knjizi: 

Udžbenik o etici u upravi podijeljen je u tri dijela. Prvi dio donosi osnovne pojmove iz etike i etičke probleme, u drugoj cjelini obrađena je veza etike i politike (vrijednosti i pravo, korupcija, politički moral, sprječavanje sukoba interesa, ciljevi i sadržaj etičkog kodeksa za javne dužnosnike, zaštita demokracije, politička odgovornost te skandali i institucije). U trećem dijelu predstavljena je etika u javnoj upravi: etičke mjere i međunarodna regulacija, etičke mjere i etička infrastruktura u Hrvatskoj, etički kodeksi i kodeksi ponašanja te komparativni pregled anglosaksonskih, skandinavskih, južnoeuropskih, postsocijalističkih zemalja kao i Francuske i Njemačke. Na kraju udžbenika nalaze se etički kodeksi državnih službenika, javnih službenika i preporuke.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing