RSS
Newsletter
Prijavi se!
EU PROJEKTI

EU PROJEKTI

Podnaslov: Od ideje do realizacije

Autor-i: Maletić, Ivana; Kosor, Kristina
Tematsko područje: Novi ekonomski i društveni procesi
Broj stranica: 476
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 300.00 kn
Internet cijena: 282.00 kn

Kvalitativne značajke

 • Opći karakter knjige: stručna
 • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
 • Slikovni materijal: tablice, puno
 • Podrška lakoj primjeni: upute, savjeti, primjeri
 • Značaj na tržištu: uobičajen
 • Prvenstveni čitatelji: poduzetnici
 • Opseg bibliografije: nema


O knjizi:

 

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republika Hrvatska ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova).


Prijavljivati projekte mogu korisnici državnog, lokalnog/regionalnog proračuna, javne ustanove, javna trgovačka društva, nevladine i neprofitne organizacije, privatne obrazovne institucije, mikro, mali i srednji poduzetnici, start-upovi, poljoprivrednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, vjerske zajednice, zadruge, udruge i dr.

Korisnici koji su do sada uspješno aplicirali i povlačili sredstva kažu da je ključ u pravovremenoj pripremi projekta i dokumentacije. U priručniku se na jednom mjestu nalaze sve informacije o EU projektima:


 • Strateški dokumenti za korištenje ESI fondova (Europa 2020, Partnerski sporazum, Operativni programi),  
 • Pregled svih izvora financiranja (EFRR, ESF, EPFRR, EFPR, ETS),
 • Sažeti prikaz usvojenih operativnih programa za ESI fondove (prihvatljivi korisnici, aktivnosti, financijske alokacije),
 • Pregled otvorenih natječaja i natječaja u najavi,
 • Kako napisati projekt i pripremiti projektnu dokumentaciju?
 • Kako planirati i pripremiti proračun projekta (od aktivnosti do kategorije troška u proračunu)?
 • Osiguravanje revizorskog traga,
 • Javna nabava i podugovaranje u EU projektima,
 • Praćenje projekata u sustavu proračuna,
 • Izvještavanje i praćenje provedbe.


Iz sadržaja:


PREDGOVOR / UVOD / STRATEŠKI OKVIR ZA KORIŠTENJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA / Strategija Europa 2020 /Zajednički strateški okvir  /Partnerski sporazum / Operativni programi / EUROPSKE POLITIKE 2014. – 2020. /Kohezijska politika /nuts klasifikacija /integrirani pristup teritorijalnom razvoju /Zajednička poljoprivedna politika /politika ruralnog razvoja europske unije /europska mreža za ruralni razvoj /Zajednička ribarstvena politika /EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U RH 2014. – 2020. / Operativni program konkurentnost i kohezija /prihvatljive aktivnosti za financiranje za ministarstva i druge korisnike državnog, korisnike lokalnih/regionalnih proračuna, javne ustanove i javna trgovačka društva /prihvatljive aktivnosti za financiranje u okviru efrr za mikro, male i srednje poduzetnike /sadržaj projektne aplikacije za prijavu na natječaje u okviru efrr-a/Operativni program učinkoviti ljudski potencijali /načela op uljp-a /aktivnosti namijenjene promicanju zapošljavanja /aktivnosti u okviru op uljp-a namijenjene socijalnom uključivanju /aktivnosti u okviru op uljp-a namijenjene obrazovanju i cjeloživotnom učenju /aktivnosti u okviru op uljp-a namijenjene dobrom /natječaji u najavi u okviru opuljp /integrirana teritorijalna ulaganja (itu) i esf /odabir operacija i vrste postupaka unutar op uljp-a /Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske /pregled mjera koje su usmjerene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne institucije u području strukovnog obrazovanja, privatne i javne institucije, udruge civilnog društva i lokalne akcijske grupe./ mjere u kojima su potencijalni korisnici poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika /proces podnošenja zahtjeva za potporu /izrada poslovnog plana /Operativni program za pomorstvo i ribarstvo /pregled specifičnih ciljeva, mjera, područja ulaganja u okviru oppr-a /intenziteti potpore /provedba mjera i podnošenje prijave /Institucionalni okvir za provedbu ESI fondova 2014. – 2020. /PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE /Dostupna sredstva str. /Partnerstvo /Tijela u sustavu upravljanja /Programi prekogranične suradnje /Programi transnacionalne suradnje /Programi međuregionalne suradnje /PROGRAMI UNIJE /Erasmus+ /Obzor 2020 /PROJEKTNI CIKLUS I PCM METODLOGIJA /Upravljanje projektnim ciklusom /Logička matrica /Izrada proračuna projekta /UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PODUGOVARANJE /Tko je tko u provedbi EU projekata?/Prvi koraci nakon potpisivanja ugovora /Pravila podugovaranja /pravila podugovaranja prema prag-u – dobra međunarodna praksa /zakon o javnoj nabavi republike hrvatske /OSIGURAVANJE REVIZORSKOG TRAGA U PROVEDBI EU PROJEKATA /Računovodstveni zahtjevi /Prihvatljivost troškova /opći uvjeti prihvatljivosti /neprihvatljivi i/ili uvjetno prihvatljivi troškovi /Dokumentiranje troškova /kategorija troška: troškovi osoblja /kategorija troška: urdski i administrativni troškovi/kategorija troška: putnitrškov i itroškovi smještaja / kategorija troška: troškovi vanjskih usluga /kategorije troškova: troškovi opreme i ulaganja u infrastrukturu /Primjena pojednostavljenih metoda obračuna troškova /vrste pojednostavljenih metoda obračuna troškova /revizija projekata u kojima su korištene pojednostavljene metode izračuna troškova /najčešće nepravilnosti prilikom primjene pojednostavljenih metoda izračuna troškova /primjeri korištenja različitih metoda obračuna troškova u projektima eu /Revizija projekta /PRAĆENJE PROJEKATA EU-A U SUSTAVU PRORAČUNA /Izvori financiranja /Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava u dr- žavnom proračunu /izvor financiranja 51 pomoći eu /izvor financiranja 55 refundacije iz pomoći eu /izvori financiranja 56 fondovi eu i 57 ostali programi /Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava kod 6 JLP(R)S /jlp(r)s kao direktni primatelj eu sredstava jlp(r)s prima eu sredstva iz državnog proračuna /Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava kod proračunskog korisnika JLP(R)S /proračunski korisnik jlp(r)s kao direktni primatelj eu sredstava str. /proračunski korisnik jlp(r)s prima eu sredstva iz državnog proračuna /IZVJEŠTAVANJE I PRAĆENJE PROVEDBE /Opisni dio izvješća /Financijski dio izvješća /POJMOVNIK /Popis slika /Popis tablica


 


Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing