RSS
Newsletter
Prijavi se!
FINANCIJSKI MENADŽMENT

FINANCIJSKI MENADŽMENT

Podnaslov: Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje

Autor-i: Ivanović, Zoran
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 538
Uvez:
Godina izdanja: 1997.
Kataloška cijena: 300.00 kn
Internet cijena: 282.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: direktori, studenti, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: opsežan
Iz sadržaja:
UVOD U FINANCIJSKI MENADŽMENT/ Kapital i financijski menadžment/ Poslovna organizacija u odnosu na rizik, dobitak i kontrolu/ IZVORI FINANCIJSKIH INFORMACIJA/ Bilanca kao izvor financijskih informacija/ Račun dobiti ili gubitka kao izvor financijski informacija/ Razvojna analiza kretanja imovine/ FINANCIJSKA ANALIZA I PLANIRANJE/ Analiza financijskoga položaja/ Financijsko planiranje/ Svodno financijsko planiranje/ Promocija i ekspanzija poslovanja/ FINANCIRANJE POSLOVANJA I FINANCIJSKO TRŽIŠTE/ Kratkoročno financiranje/ Trgovački krediti/ Bankovni i drugi izvor kredita/ Osiguranje povrata kratkoročnih kredita/ Srednjoročno financiranje/ Dugoročno financiranje/ Financiranje poslovanja obveznicama/ Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom/ Financijske izvedenice/ FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE/ Financijsko značenje prodaje ili spajanja poduzeća/ Sanacijski postupci u slučaju financijskih teškoća poduzeća/ VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA/ Kamatna stopa i vremenska vrijednost novca

O knjizi:
Pomni čitalac, koji bude imao strpljenja da uspoređuje tekst prvog i ovog -izmijenjenog i dopunjenog izdanja, brzo će, osim brojnih i obimnih novih objašnjenja (uz glavni tekst) i napomena (fusnota), uočiti da su već u prvo poglavlje ovoga izdanja, koje govori o povijesnoj uvjetovanosti pojave i razvitka novca, uneseni i objašnjeni pojmovi onajnovijim oblicima novčanog i nenovčanog plaćanja, da je pod 1.3. dopunjen tekst o financijskoj kontroli, te o financijskoj strategiji i taktici, da je upotpunjen tekst o izvorima financijskih informacija (od 3.2. do 3.3.6.), da su izvjesne interpolacije (0 metodama mjerenja financijske efikasnosti ulaganja) učinjene u tekstu o utvrđivanju konačnog dobitka (4.2.2.), da su određene izmjene i dopune unesene u tekst o izvještavanju o promjenama u financijskom položaju poduzeća (5.1.), da su slične sadržajne dopune i izmjene unesene u dijelove teksta pod 9.3. -o fazama promocije (0 tender dokumentaciji), pod 10.5. - o izvorima kratkoročnog financiranja (depoziti) i pod 10.6. -o mjenicama kao instrumentima kratkoročnog financiranja, pod 12.1.1. - o prirodi bankovnih kredita, pod 12.1.3.1. -o izboru banke, te pod 12.1.6. - o osiguranju povrata kredita. Nadalje, pomni će čitalac brzo primijetiti da je potpoglavlje o financijskom tržištu pod 15.4., kao magistralni dio knjige, toliko prošireno i izmijenjeno da bi se moglo govoriti o novom integralnom tekstu, da su i u dijelu knjige o institucijama tržišta kapitala pod 15.5.4., upravo zbog karaktera i namjene knjige, učinjeni vrlo značajni zahvati sa stajališta recentnih poslovno-financijskih kretanja, te da je umetnuto novo poglavlje o investicijskim fondovima (15.6.), kao o značajnim izvorima dugoročnog financiranja. Vrlo su značajne izmjene i dopune unesene i u potpoglavlje 16.4. -o rangiranju, vrstama i namjenama obveznica, te u potpoglavlje o izvorima vlastitog kapitala.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing