RSS
Newsletter
Prijavi se!
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO, Izabrane teme

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO, Izabrane teme

Autor-i: Gulin, Danimir; Perčević, Hrvoje
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 474
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2013.
Kataloška cijena: 200.00 kn
Internet cijena: 188.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, lagane ilustracije, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, uobičajen, korisna specijalistima
  • Prvenstveni čitatelji: specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, financijski stručnjaci, profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja: 

I. RAZVOJ I SUVREMENA KRETANJA U FINANCIJSKOM RAČUNOVODSTVU/ 1. RAČUNOVODSTVO, FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI/ 2. DIONIČKA  I MENADŽMENT KULTURA I PERSPEKTIVE KORIŠTENJA RAČUNOVODSTVA/ 3. MJESTO I ULOGA RAČUNOVODSTVA U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU/ 4. PRIMJENA FER VRIJEDNOSTI U MJERENJU IMOVINE I OBVEZA SUBJEKATA/ 5. MANIPULACIJE U FINANCIJSKOM RAČUNOVODSTVU/ 6. RAČUNOVODSTVO NEMATERIJALNE IMOVINE/ 7. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ULAGANJA U NEKRETNINE/ 8. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI/ 9. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN NAJMA/ 10. KAPITALIZACIJA TROŠKOVA POSUDBE/11. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TEČAJNIH RAZLIKA KOD UVOZA I IZVOZA/12. PREVOĐENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INOZEMNOG POSLOVANJA NA VALUTU OBJAVLJIVANJA// II.  RAČUNOVODSTVO POSLOVNIH SPAJANJA I KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA/ 1. DEFINICIJA I VRSTE POSLOVNIH SPAJANJA/ 2.  RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POSLOVNIH SPAJANJA/ 3. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ULAGANJA U PRIDRUŽENA DRUŠTVA/ 4. PREZENTIRANJE I OBJAVLJIVANJE PRODAJE PODRUŽNICE/ 5. OBILJEŽJA I RAČUNOVODSTVO ZAJEDNIČKOG POTHVATA („JOINT VENTURES“)/ 6. OBJAVLJIVANJE POVEZANIH OSOBA/ 7. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI UČINCI TRANSFERNIH CIJENA U POSLOVNIM SPAJANJIMA// III.  RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA/1. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FINANCIJSKE IMOVINE/ 2. POREZNI TRETMAN FINANCIJSKE IMOVINE/ 3. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN ULAGANJA U DIONICE/ 4. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN ULAGANJA U OBVEZNICE I EMISIJE OBVEZNICA/ 5. RAČUNOVODSTVO DIONIČKOG KAPITALA/ 6. ZARADE PO DIONICI/ 7. RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ZAŠTITE VJEROVNIKA/ 8. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FAKTORINGA/ 9. RAZVOJ I PRIMJENA NOVOG STANDARDA ZA PRIZNAVANJE I MJERENJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

O knjizi: 

Knjiga se sastoji od tri dijela. To su: (I) Razvoj i suvremena kretanja u financijskom računovodstvu, (II) Računovodstvo poslovnih spajanja i konsolidacija financijskih izvještaja, i (III) Računovodstvo financijskih instrumenata. 

U prvom dijelu knjige objašnjena je svrha i uloga financijskog računovodstva i financijskog izvještavanja te je istaknuta uloga financijskog računovodstva u korporativnom upravljanju. Također u okviru ovog dijela razmatra se i problematika procjene elemenata financijskih izvještaja s posebnim naglaskom na primjenu modela fer vrijednosti te je ukazano na potencijalne manipulacije u financijskom izvještavanju kao i na moguće načine prevencije i sprječavanja takvih manipulacija. U ovom dijelu razmatrana je i primjena novih aktualnih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji se odnose na računovodstveni tretman nematerijalne imovine, ulaganja u nekretnine, dugotrajne imovine namijenjene prodaji, najma, kapitalizacije troškova posudbe, učinaka promjene tečaja stranih valuta te prevođenja financijskih izvještaja inozemnih djelatnosti. 

U drugom dijelu knjige objašnjen je računovodstveni tretman poslovnih spajanja te proces konsolidacije financijskih izvještaja. U ovom dijelu knjige razmatrane su vrste poslovnih spajanja (pripajanja, spajanja, stjecanje, zajednički pothvati, pridružena društva), kao i njihov računovodstveni tretman sukladno aktualnim Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Također u okviru ovog dijela razmatrano je i objavljivanje povezanih osoba kao i računovodstveni i porezni učinci transfernih cijena u poslovnim spajanjima. 

Treći dio knjige odnosi se na problematiku računovodstva financijskih instrumenata. U ovom dijelu razmatran je računovodstveni i porezni tretman financijske imovine (ulaganja u dionice i obveznice), računovodstvo dioničkog kapitala, način utvrđivanja i prezentirana zarada po dionici (EPS), računovodstveni tretman faktoringa te računovodstveni tretman derivatnih financijskih instrumenata u funkciji zaštite vjerovnika.  

Ova knjiga rezultat je dugogodišnjeg rada autora u području financijskog računovodstva. Upravo zbog toga u knjizi su moguća određena ponavljanja kao i moguće terminološke razlike koje ne stvaraju poteškoće čitateljima prilikom razumijevanja prezentirane materije.    

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing