RSS
Newsletter
Prijavi se!
HSFI

HSFI

Podnaslov: Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Autor-i: Rakijašić, Jasminka (ur.)
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 221
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 99.00 kn
Internet cijena: 93.06 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, financijski stručnjaci, studenti
  • Opseg bibliografije: nema

Iz sadržaja:

HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA/Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja/ HSFI 1 - Financijski izvještaji/ HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji/ HSFI 3 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške/ SFI 4 - Događaji nakon datuma bilance/ HSFI 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina/ HSFI 6 - Dugotrajna materijalna imovina/ HSFI 7 - Ulaganja u nekretnine/ HSFI 8 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja/ HSFI 9 - Financijska imovina/ HSFI 10 – Zalihe/ HSFI 11 – Potraživanja/ HSFI 12 – Kapital/ HSFI 13 – Obveze/ HSFI 14 - Vremenska razgraničenja/ HSFI 15 – Prihodi/ HSFI 16 – Rashodi/ HSFI 17 – Poljoprivreda/ Pojmovnik/ RAČUNOVODSTVENI PROPISI/ Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07)/ Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 38/08, 12/09 i 130/10)/ Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 39/08, 37/09 i 139/10)/ Prilog: TEB-ov kontni plan

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing