RSS
Newsletter
Prijavi se!
INFORMACIJSKI SUSTAVI I ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

INFORMACIJSKI SUSTAVI I ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Autor-i: Šimunić, Mislav; Galičić, Vlado
Tematsko područje: Turizam
Broj stranica: 510
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2006.
Kataloška cijena: 262.50 kn
Internet cijena: 246.75 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: uobičajen
  • Slikovni materijal: tablice, lagane ilustracije, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: djelatnici i specijalisti u hotelijerstvu i turizmu, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan
Iz sadržaja:
Pojam, definicija i vrste sustava/ Menadžment hotela i informacijski sustavi/ Primjena informacijske tehnologije u hotelskom poslovanju/ Informatizacija procesne funkcije pripreme i pružanja usluga smještaja/ Informatizacija hotelske nabave/ Informatizacija odjela hrane i pića/ Informacijski sustav održavanja hotela/ Informacijska tehnologija i preustroj poslovnih procesa u hotelijerstvu/ Internet kao suvremena poslovna platforma/ Uvod u elektroničko poslovanje/ Elektroničko poslovanje - primjer poslovnog informacijskog sustava CENTRIX 2004/ Elektroničko plaćanje i elektronički potpis/ Područja primjene elektroničkog poslovanja/ Unapređenje el. Poslovanja putem weba/ Uredske mreže računala

O knjizi:
Jedna od osnovnih karakteristika današnjeg suvremenog poslovanja u turizmu i hotelijerstvu jest prisutnost računala, koja se nalaze u gotovo svim hotelima, restoranima, putničkim agencijama, u uredima gotovo svakog menadžera. Jednom riječju, nema više područja rada u kojima računala nisu postala nezamjenjiva pomagala. Primjena novih informacijskih tehnologija od strateškog je značaja za svaku tvrtku, jer smanjuje troškove, ubrzava administrativne poslove, potiče i unapređuje proces odlučivanja, jača konkurentnost, povećava produktivnost, postaje strateškim oružjem i svaki rad čini ugodnijim, uspješnijim i djelotvornijim. Iz toga proizlazi prirodna potreba i osjećaj da se o ovim tehnologijama informiraju svi oni koji su na bilo koji način uključeni u djelatnosti turizma i hotelijerstva.
Navedene činjenice odredile su nekoliko ciljeva i zadataka u izradi ovog udžbenika. Prvi je, svakako, ispuniti svoju obvezu i omogućiti studentima sveučilišnog studija Fakulteta za turistički i hotelski menadžment da u okviru kolegija «Informacijski sustavi» i «Internet i elektroničko poslovanje» iz knjige steknu osnovna znanja vezana uz informacijske sustave i mogućnosti elektroničkog poslovanja u turizmu i hotelijerstvu. Drugi je razlog posljedica činjenice da su autori osjetili nedostatak aktualne Iiterature iz predmetnog područja. Rukovodeći se znanstvenim, ali i praktičnim spoznajama o planiranju, implementaciji i razvoju informacijskih sustava te mogućnostima elektroničkog poslovanja u turizmu i hotelijerstvu, ovim udžbenikom autori se pridružuju istraživačima s ovog izuzetno važnog područja turističkog i hotelskog poslovanja. Na taj će se način eliminirati nedostatak Iiterature, a budućim turističko-hotelijerskim kadrovima omogućiti nova znanja. Nadalje, u većini dosadašnjih udžbenika o problematici informacijskih sustava i položaju menadžera u njima, pisali su informatički i tehnički obrazovani pbjedinci, koji su dominantno naglašavali tehničko-tehnološke mogućnosti, zanemarujući pritom menadžerske aspekte. S druge pak strane, o menadžmentu u informatici često su pisali autori koji su manje verzirani prema tehničko-tehnološkoj strani informacijskih sustava, pa su na taj način zanemarili njezino značenje. Jedan od ciljeva ovog udžbenika usmjeren je upravo ka pomirenju ovih dviju postavki i vjerujemo da smo djelomično uspjeli u tom procesu svojevrsne amalgamacije između informatičara i njihovih glavnih budućih korisnika, menadžera u turizmu i hotelijerstvu. Iako je udžbenik namijenjen ponajprije studentima treće godine sveučilišnog studija Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, obzirom na obrađeni sadržaj, vjerujemo da će koristiti i studentima nekih drugih srodnih visokih učilišta. Knjiga je, također, namijenjena znanstvenicima i praktičarima koji su se već susretali s tematikom vezanom uz informacijske sustave i elektroničko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu, a koji osjećaju potrebu za jednim cjelovitijim uvidom u probleme primjene informacijske tehnologije u područje turizma i hotelijerstva. Nadamo se da će i jedni i drugi naći odgovore, mnogim svojim pitanjima i dilemama, na stranicama ovog teksta.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing