RSS
Newsletter
Prijavi se!
INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA, Priručnik

INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA, Priručnik

Autor-i: Antolović, Kamilo; Sviličić, Nikša
Tematsko područje: Komunikacija
Broj stranica: 94
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: priručnik
  • Stil pisanja: lagan, zanimljiv
  • Slikovni materijal: fotografije kolor, puno
  • Podrška lakoj primjeni: upute, savjeti, primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: top menadžeri, svi zaposleni, poduzetnici, široka publika
  • Opseg bibliografije: opsežan

CIJENA: 99,00 Kn 

 

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / UVOD / UVOD U INTERPERSONALNU KOMUNIKACIJU / Što je komunikacija – komunikacijski model? / Osoba kao izvor poruka / Verbalno i neverbalno komuniciranje / Povratna reakcija primatelja / VERBALNO U KOMUNIKACIJI / Interpersonalna komunikacija / Pojavnosti artikulacije sadržaja / Povratna informacija i aktivno slušanje / tehnike i metode prezentacije / NEVERBALNO U KOMUNIKACIJI / Komunikacijske zone / Tipovi ( oblici ) neverbalne komunikacije / Govor tijela – neverbalna komunikacija / Izgled / KAKO DOBRO KOMUNICIRATI S DRUGIMA? / Prvi kontakt / Komuniciranje s grupom ( javni nastup ) / Bonton i korporativna kultura / ZAKLJUČAK / Prilozi / Ilustracija govora tijela

 

 

O knjizi:

Utrka u vremenu u svim segmentima postaje sve brža i oštrija, zato je važno  poznavati trendove, uloge se mijenjaju i suradnja je ključna riječ, a suradnja je gotovo nemoguća bez dobre komunikacije. Populacija stari, životni vijek čovjeka se produžava, snažno se povećava uloga komunikacije i sve je veći broj ljudi uključeno u komuniciranje pa dominira kultura ekrana, osobito kod mlađih.

 

Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i prijenosu informacija rezultiraju pojavom novih komunikacijskih paradigmi. Možemo reći da komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih dojmova kako o pojedincu tako i o poduzeću, radnom okruženju, proizvodima i uslugama.

 

Bez obzira na fantastičan razvoj tehnologija, uključivo internet, komunikaciju licem u lice (interpersonalno), između osoba, neće moći zamjeniti nikakva tehnologija, pa značenje interpersonalne komunikacije za razvoj odnosa ostaje dominirajuće.  Komunikacija, naglašeno interpersonalna, je jedna od osnovnih ljudskih potreba koja čovjeku omogućava interakciju s drugima i zajednicom u cjelini. Za komunikaciju nisu potrebne riječi, poznavanje gramatike i sl., ljudi komuniciraju i prije nego što počnu govoriti, koristeći se zvukovima, pokretima i gestama. Komunikacija je proces podjele misli i njihovog značenja različitim verbalnim i neverbalnim porukama. Posebnost komunikacije, dakle razmjene poruka, između osoba kao kanala komuniciranja (interpersonalna komunikacija) sagledava se u kompleksnosti pojedinih poruka te raznorodnosti percepcije nizom osjetila što se nikada neće moći postići tehničkim rješenjima (npr. internetom).

 

Dobri međuljudski odnosi, reputacija, osobni image… nisu rezultat slučaja, nego poznavanja i primjene određenih elemenata uspješne komunikacije, posebno u poslovnom okruženju.

 

Upravo zbog svega navedenog želja je osvjetliti ključne sadržaje interpersonalne komunikacije u ovom priručniku te biti vodič svakom ko želi efikasnije komunicirati s drugima i javnošću.

 

Iznimna složenost ove problematike nagnala nas je da joj pristupima sa stajališta najbolje prakse i bez ambicije da otvorima teoretske dileme kojih ima, dapače; želja je pomoći onima kojima ova materija nije bliska ili je sama vještina manje važna u profesionalnoj orjentaciji.

 

Cilj ove knjige-priručnika počiva na ambiciji da čitatelji bolje shvate multidisciplinarnost i složenost komuniciranja, naglašeno interpersonalnog, u novoj ekonomiji digitalnog doba i složenost dijaloga između pojedinaca i zajednice.

 

Iz cilja knjige proizlazi i struktura njenog sadržaja kroz pojedina poglavlja koja završavaju korisnim primjerima iz prakse te posebnim dodacima (prilozima) na kraju.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing