RSS
Newsletter
Prijavi se!
JAVNE FINANCIJE U HRVATSKOJ,2012

JAVNE FINANCIJE U HRVATSKOJ,2012

Autor-i: Šimurina, Nika; Šimović, Hrvoje; Mihelja Žaja, Maja; Primorac, Marko
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 240
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno, sheme
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: direktori, financijski stručnjaci, profesori, specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, studenti, poduzetnici, politički dužnosnici
  • Opseg bibliografije: opsežan

CIJENA: 79,00 kn 

Iz sadržaja: 

1. UVOD/ Pojam i sadržaj javnih financija/ Temeljne funkcije javnih financija/ Veličina i struktura javnog sektora/ 2. JAVNI RASHODI I DRŽAVNI PRORAČUN/ Pojam i veličina javnih rashoda/ Proračun i proračunski proces/ 3. SUSTAVI SOCIJALNOG OSIGURANJA I SKRBI/ Pojam i vrste socijalnog osiguranja/ Mirovinsko osiguranje/ Zdravstveno osiguranje/ Ostali sustavi socijalnog osiguranja i skrbi/ 4. JAVNI PRIHODI/ Pojam i vrste javnih prihoda/ Državni porezi/ Zajednički porezi/ Lokalni porezi/ Ostali javni prihodi/ 5. FINANCIRANJE LOKALNIH JEDINICA VLASTI/ Obilježja fiskalne decentralizacije u Hrvatskoj/ Veličina i struktura lokalnog sektora/ Financiranje i fiskalna autonomija lokalnih jedinica/ Fiskalna decentralizacija i fiskalno izravnanje/ Financijski međuodnos različitih razina državne uprave/ Zaduživanje lokalnih jedinica/ 6. FINANCIRANJE DRŽAVE ZADUŽIVANJEM/ Pojam i uloga javnog duga i fiskalnog deficita/ Veličina i struktura javnog duga/ Saldo proračuna opće države i fiskalna politika 

O knjizi (iz predgovora autora):

Ova je knjiga zajednički uradak nekoliko autora koji sudjeluju u izvođenju nastave iz kolegija Javne financije. Nastala je iz potrebe nadopunjavanja postojeće literature koja je imala svojih objektivnih ograničenja u kontekstu bolonjskog procesa.Namjera nam je ovom knjigom prikazati sustav javnih financija u Hrvatskoj uzimajući u obzir sve važne pretpostavke normativne teorije javnih financija.Knjiga se bavi sustavom javnog financiranja s posebnim naglaskom na Hrvatsku i njezine specifičnosti. Pri tome valja naglasiti da su javne financije i javni sektor u kontekstu skorog pristupanja Hrvatske u EU doživjele važne promjene, a u perspektivi se očekuju i neke dodatne izmjene u funkciji ostvarivanja stabilnosti i ekonomskog rasta i razvoja.Izložena materija predstavlja temeljni udžbenik iz kolegija Javne financije koji se izvodi na preddiplomskom studiju „Ekonomije“ i „Poslovne ekonomije“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Namjera nam je, međutim, da on posluži kao literatura i na drugim fakultetima i na drugim kolegijima i tako pridonese produbljivanju znanja iz područja ekonomike javnog sektora.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing