RSS
Newsletter
Prijavi se!
KONTROLING – UPRAVLJANJE IZ BACKSTAGEA

KONTROLING – UPRAVLJANJE IZ BACKSTAGEA

Autor-i: Očko, Jasmina; Švigir, Andreja
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 356
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2009.
Kataloška cijena: 480.00 kn
Internet cijena: 451.20 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, obrada poslovnih slučajeva, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: jedinstvena knjiga na tržištu
  • Prvenstveni čitatelji: kontroleri
  • Opseg bibliografije: srednji

Iz sadržaja:
KONTROLING - SAVJETNIK MODERNIH ORGANIZACIJA/ Što je kontroling/ Kako je tekao razvoj/ Quo vadis hrvatski kontroling/ Što je u vizuri kontrolinga/ Veza kontrolinga i drugih funkcija/ Preduvjeti/ Svestrani kontroleri/ Strateško i operativno u kontrolingu/ ŠTO SE KRIJE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA/ Koristi i ograničenja/ Bilanca/ Izvještaj o dobiti - račun dobiti i gubitka/ Izvještaj o promjenama glavnice/ Izvještaj o novčanom tijeku/ Bilješke uz financijske izvještaje/ Povezanost temeljnih financijskih izvještaja/ Analiza financijskih izvještaja - krvna slika poduzeća/ Korisnici financijskih izvještaja/ Postupci analize financijskih izvještaja/ MISTERIJ RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA/ Računovodstvene politike - kada, kako/ Odgovornost za izbor i primjenu računovodstvenih politika/ Računovodstvene procjene i njihova važnost/ Propusti i konflikti pri odabiru računovodstvenih/ Utjecaj računovodstvenih politika i procjena na poslovni rezultat poduzeća/ Utjecaj računovodstvenih politika na ostvarivanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poduzeća/ TROŠKOVI I ŠTO S NJIMA/ Upravljati ili rezati?/ Organizacija računovodstva koja omogućuje kvalitetno upravljanje troškovima/ Vrste troškova i njihova kategorizacija/ KONTROLING PROIZVODNJE/ Proizvodna cijena (cijena koštanja) - osnova na kojoj se gradi kontroling/ Apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova/ Formiranje „proizvodne" vrijednosti/ Formiranje nabavne vrijednosti u trgovini/ KONTROLING PRODAJE/ ABC analiza prodaje - jednostavnim i korisnim Paretovim pravilom/ Prosječan nakup - jedan od osnovnih kontrolerskih podataka/ Razlika u cijeni (RUC) - važna informacija ili stroga poslovna tajna?/ Životni vijek proizvoda/ Kako nam razumijevanje poslovne poluge pomaže upravljati troškovima u prodaji/ Prodajne i marketinške aktivnosti u službi povećanja dobiti/ Kombiniranje fiksnih i varijabilnih troškova/ Analiza točke pokrića/ Kako troškovi proizvodnje postaju ključnima za kontroling prodaje/ PRAKTIČNA ZNANJA ZA KVALITETNO UPRAVLJANJE/ Kako kontroling treba vidjeti i razumjeti poslovanje kroz specifičnosti prodajnih kanala/ Cijene, cijene/ ZALIHE I POTRAŽIVANJA NEPRESUŠNI IZVORI ZA KONTROLERSKA UNAPREĐENJA/ Zalihe kao funkcija optimiziranja ukupnog poslovanja/ Monitoring kupaca - nužnost kojom osiguravamo dugovječnostEKONOMSKI POKAZATELJI - KONTROLERSKI POGLED/ Tajne pravilnog korištenja/ Rentabilnost - za kontroling polazna točka/ Sustav pokazatelja Du Pont/ Rentabilnost vlastitog kapitala i zaduženost idu ruku pod ruku/ Sustav pokazatelja ADT/ Likvidnosti - preduvjet opstanka/ Što moramo znati o konkurenciji/ Na kraju ipak jedno „ali" / PLANIRANJE POSLOVANJA - KREIRANJE ŽELJENE BUDUĆNOSTI/ Planiranje poslovanja - kreiranje željene budućnosti/ Nužnost sinergije strateškog, taktičkog i operativnog planiranja/ Planiranje započinje na tržištu/ Unutarnji postupci i procesi nužni za kvalitetno planiranje/ Kako sastaviti plan prodaje/ Planiranje nabave, proizvodnje i zaliha/ Planiranje potraživanja i dugovanja/ Planiranje kao scenarij postupaka i aktivnosti za poboljšanje rada cijeloga poduzeća/ Planiranje prihoda i troškova (rashoda)/Planirani financijski izvještaji za poduzeće „Oliva" d.o.o/ Zaključak o planiranju


O knjizi:
Kontroling je skup multidisciplinarnih znanja i vještina na temelju kojih se iz bezbrojnih podataka u poduzeću i izvan njega dolazi do optimalnog broja informacija neophodnih menadžmentu za kvalitetno upravljanje. U razvijenim ekonomijama svijeta on je samorazumljivost i svoje mjesto nalazi uvijek tamo gdje postoji istinska želja za racionalnim i odgovornim upravljanjem.
Ova knjiga je namijenjena svim kontrolerima i menadžerima te vlasnicima kako malih tako i velikih poduzeća. Cilj joj je pomoći i onima koji imaju namjeru upustiti se u poduzetničku aktivnost, kao i studentima željnim novih saznanja. Na jednostavan način objašnjeni su složeni procesi koji se događaju u poduzećima i izvan njih.
Pisana je na temelju zamišljenog poduzeća „Oliva" d.o.o. počevši od analize postojećeg stanja, otkrivanja kritičnih zona, pa do prijedloga za daljnji razvoj u skladu sa zacrtanom strategijom. U knjizi su prikazane brojne „što ako" simulacije kojima se na najbolji način pridonosi razumijevanju analize osjetljivosti kao jednog od najmoćnijih kontrolerskih alata. Cilj je da poduzeće u idućim periodima bude u boljoj „kondiciji" nego što je danas.
U poslovanju poduzeća stalna je jedino promjena i toga osobito moramo biti svjesni ako želimo osigurati kontinuitet i neograničenosti poslovanja. Najvažnije promjene koje mogu uzdrmati temelje poslovanja nastaju polako, latentno i u dužem vremenskom periodu. Većinu negativnih promjena poduzeće ima vremena primijetiti u njihovom početku. Pitanje je samo ima li alate i instrumente za njihovo otkrivanje.
Na 340 stranica u boji nalazi se preko 200 tablica i grafikona kojima se prikazuju kontrolerski postupci utvrđivanja „dijagnoze" i prijedlozi „terapije". Na jednostavan način prikazani su postupci i procesi čijom primjenom klasična ekonomska teorija dobiva mjesto koje zaslužuje.
Autorice Jasmina Očko i Andreja Švigir ovom knjigom prenose vlastita praktična kontrolerska iskustva i znanja koja su stjecale radeći u domaćim i stranim poduzećima. Kao konzultantice iz područja kontrolinga imaju zajednički cilj, a to je poticanje i razvoj kontrolinga u Hrvatskoj te njegova kvalitetna implementacija u hrvatska poduzeća. Istovremeno imaju za cilj putem edukacija namijenjenih menadžerima i kontrolerima podizati razinu znanja koje je neophodno kako bi se funkcija kontrolinga unaprijedila ili uvela u poduzeća. Autorice su brojnih treninga, te jednogodišnje edukacije za stjecanje zvanja „Kontroling menadžer", jedine takve vrste u Hrvatskoj.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing