RSS
Newsletter
Prijavi se!
MAKROEKONOMIJA, treće izmijenjeno izdanje

MAKROEKONOMIJA, treće izmijenjeno izdanje

Autor-i: Borozan, Đula
Tematsko područje: Novi ekonomski i društveni procesi
Broj stranica: 507
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, profesori, studenti, politički dužnosnici
  • Opseg bibliografije: opsežan

CIJENA: 250,00 Kn 

Iz sadržaja: 

I. UVOD U MAKROEKONOMIJU/ Makroekonomsko ozračje svakidašnjice/ Ekonomija kao znanost/ Organizacija i ponašanje gospodarstva/ Makroekonomski problemi/ II. MAKROEKONOMSKE TEORIJE I MODELI/ Model agregatne ponude i agregatne potražnje/ Razvitak makroekonomske znanstvene misli (makroekonomske teorije)/ Agregatna potražnja i agregatni output u kratkoročju/ Klasični model ravnoteže zatvorene privrede: tržište roba i usluga u dugoročju/ Novac, financijski sektor i tržište novca/ ... / Tržište rada i agregatna ponuda/ ... / Nezaposlenost, inflacija i monetarna politika/ III. MAKROEKONOMIJA OTVORENE PRIVREDE/ Otvorenost gospodarstva/ Tržište deviza i devizni tečaji/ Platna bilanca/ Mundell-Flemingov model/ IV. MAKROEKONOMSKA POLITIKA: SINTEZA I PROŠIRENJE/ Makroekonomska politika/ V. GOSPODARSKI RAST/ Gospodarski rast: temeljna određenja/ Solowljev model rasta/ Nove teorije gospodarskog rasta i njihove implikacije  

O knjizi (izbor iz predgovora autorice):

Operativni zadatak ove knjige je trostruk: pridonijeti razumijevanju ponašanja gospodarstva, ukazati na uzroke i posljedice nastajanja temeljnih makroekonomskih problema te definirati generalne smjernice subjektima makroekonomske politike u vezi njihovog reduciranja.  Ciljem ostvarenja tih zadataka, nastojala sam na pedagoški jasan, razumljiv i koncizan način približiti čitateljima suvremenu materiju iz makroekonomije. Mnoštvo grafičkih prikaza i ilustrativnih zadataka korišteno je u knjizi upravo s tom svrhom. S obzirom da među makroekonomistima ne postoji suglasje u mišljenjima oko mnogih bitnih problema, nastojala sam istu problematiku promatrati iz višestrukih perspektiva: različitih modela i dominantnih teorijskih škola, kako bi čitatelji mogli dobiti potpuniju sliku o izučavanom. Istovremeno, nadam se da će višestruke perspektive i različita, često međusobno proturječna tumačenja, potaknuti čitatelje na razmišljanja, daljnja istraživanja, rasprave i izgradnju vlastitih stavova.Posebna mi je namjera ohrabriti i potaknuti čitatelje na sustavni i modelski pristup u analiziranju ekonomskih pojava, problema i vrednovanja makroekonomske politike. Knjiga slijedi suvremenu tendenciju analiziranja i naglašavanja različitosti u ponašanju makroekonomije i učinaka makroekonomske politike u ovisnosti o promatranom vremenskom razdoblju. Vrijeme mi je bio važan čimbenik u izboru makroekonomskih modela. Tako se, primjerice, čitatelji upoznaju s učincima fiskalne politike pomoću klasičnog modela tijekom dugoročnog razdoblja, pomoću IS-LM modela tijekom kratkoročnog vremenskog razdoblja, te AS-AD modela  tijekom kratkoročnog, dugoročnog i u tranziciji od kratkoročnog ka dugoročnom vremenskom razdoblju. Makroekonomija se ne bavi čistim „teoretiziranjem“. Ona je i empirijska disciplina, usko povezana sa stvarnošću. Ponekad ta stvarnost određuje njezin daljnji razvoj kao znanstvene discipline, a ponekad makroekonomija, kao skup postojećih saznanja, utječe na stvaranje, razvijanje i mijenjanje stvarnosti. Knjiga sadrži mnoštvo uokvirenih izdvojenih dijelova tekstova, tzv. makro-okvira kojima je namjera aktualizirati i istaknuti vezu makroekonomskih teorija sa stvarnošću.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing