RSS
Newsletter
Prijavi se!
MARKETING U CRKVI

MARKETING U CRKVI

Podnaslov: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda

Autor-i: Balog, Antal
Tematsko područje: Marketing
Broj stranica: 486
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 290.00 kn
Internet cijena: 272.60 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: tablice, malo, sheme
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: marketinški stručnjaci, profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja: 

Prikupljanje sredstava za projekte kršćanskih organizacija i zajednica, učinkovitost misije (poslanja) crkve u svijetu novih društvenih tehnologija, mogućnosti primjene neprofitnog marketinga u crkvenim organizacijama, društveni marketing temeljnih kršćanskih poruka, Crkva u okruženju civilnog društva, organizacijski oblici osnovnih, pratećih i pomoćnih djelatnosti kršćanskih zajednica, oblikovanje strategije odnosa s javnošću i publicitet crkvenih organizacija, etika i društvena odgovornost kršćanskih organizacija, primjena marketinga u okruženju kršćanskih vjerskih zajednica, marketing-plan za prikupljanje sredstava, istraživanje o mogućnostima prikupljanja sredstava od poslovnog sektora, primjeri dobre prakse itd. 

O knjizi:  

Kršćanske vjerske zajednice tijekom svog višestoljetnog djelovanja koriste različite metode i tehnike koje su dio marketing koncepcije, premda to čine na drugačiji način nego suvremeni gospodarski subjekti. Odnedavni nastanak i razvoj koncepcije neprofitnog i, unutar njega, društvenog marketinga, pobudio je zainteresiranost crkve i raznih para-crkvenih organizacija za njegovu češću primjenu. Unatoč nastalim dvojbama i oprečnim mišljenima o prikladnosti primjenljivosti marketinga u navještavanju osnovne kršćanske poruke, on se koristi u sve većoj mjeri, osobito u onim crkvenim organizacijama koje svojom djelatnošću prate osnovnu djelatnost crkve, primjerice, u vjerskom obrazovanju, kršćanskom nakladništvu i produkciji, humanitarnoj i socijalnoj djelatnosti crkve, rad crkvenih udruga koje se bave, između ostalog, kulturom, umjetnošću, sportom, itd. Prilagodba koncepcije neprofitnog i društvenog marketinga posebnostima kršćanskih vjerskih zajednica, omogućuje njihovu bolju i učinkovitiju primjenu te daje bolje rezultate u realizaciji različitih projekata i programa. Provedeno empirijsko istraživanje koje je predstavljeno u ovom radu, ukazalo je na, još uvijek, samo djelomično prihvaćanje marketing koncepcije od strane vjerskih dužnosnika (klerika) kao i od angažiranih vjernika (laika), kao i na nedovoljno razumijevanje mogućnosti i općeg dometa njegove primjene u crkvi. Kod dijela klera i laika nedvojbeno je utvrđeno postojanje predrasuda, a kod drugih skupina neopravdano pridavanje marketingu onih atributa, bilo pozitivnih bilo negativnih, koje on ne zaslužuje. Primjena marketing koncepcije u kršćanskim vjerskim zajednicama može dati optimalne rezultate kada se u reflativno duljem vremenskom razdoblju međusobno prepliću društveni s neprofitnim marketingom, a unutar neprofitnog, kada se usklađuju marketing pojedinog crkvenog subjekta s marketingom osnovnih, pomoćnih i dopunskih djelatnosti, odnosno, s marketingom kršćanskih programa i projekata. Suvremena crkva u konceptu društvenog marketinga sve češće pronalazi učinkovite metode koje si prilagođava i potom uspješno primjenjuje svome trajnom poslanju evangelizacije naroda.

Knjiga ne govori o metodološkim kompromisima u navješćivanju evanđelja, nego o onim suvremenim načinima evangeliziranja koja se sučeljavaju s potrošačkim duhom vremena i posvuda prisutnim konzumerističkim mentalitetom. Najznačajnije etičke dvojbe, koje su inače trajno prisutne u primjeni konvencionalnog marketinga, u ovoj knjizi se dodatno problematiziraju.

Knjiga je namijenjena svima onima koji žele unaprijediti svoje evangelizacijske metode i ubrzati komunikaciju sa svojim dionicima primjenom suvremenih marketinških metoda i tehnika te raspoloživih komunikacijskih tehnologija. Osim promicanja kršćanskih sadržaja i poruka apostolskog nauka, jednako je korisna u promociji kršćanskih organizacija, od vjerskih zajednica, crkvenih organizacija do drugih neprofitnih organizacija koje djeluju u njihovim okruženjima. Čitajući ovu knjigu možete saznati kako unaprijediti djelatnost svoje organizacije poboljšavajući već postojeće metode i tehnike te uvodeći neke nove. Sadržaj knjige, jedinstven na našim prostorima, malo koga će ostaviti ravnodušnim. Nije to samo zbog sukobljenih stajališta ekonomista i teologa po sadržajima ove teme, već i stava kako je zapravo Crkva izmislila marketing koji i danas uspješno primjenjuje. Primjena društvenog kao i neprofitnog marketinga ne odnosi se samo na oko 420.000 kršćanskih misionara koji svijetom pronose i obznanjuju poruke evanđelja i koje angažira preko 3.900 misijskih organizacija ili na 3.000.000 mjesnih crkava, odnosno, župa u kojima služi preko 6.000.000 svećenika i pastora, već i na 4.000 kršćanskih radio i televizijskih postaja kao i na 30.000 raznih crkvenih i para-crkvenih organizacija. Marketing-pristupi svih ovih kao i drugih nespomenutih organizacija svakako se u mnogo čemu razlikuje od konvencionalnog marketinga, premda imaju i brojne sličnosti.

Ova knjiga može pomoći, parafrazirajući Isusove riječi, sinovima svjetla da postanu snalažljivijima, kao što su to sinovi ovoga svijeta prema svojima. Jednako tako ona govori i o onom domaćinu koji iz svoje riznice iznosi i novo i staro. U tom kontekstu, društveni i neprofitni marketing primijenjen u kršćanskom okruženju, jeste ono što je novo, a evanđeoska poruka i kršćanski nauk, ono što je staro, odnosno, izvorno i od početka kršćanstva nepromijenjeno. Konvergencijom novoga i staroga, ili u našem kontekstu, društvenog i neprofitnog marketinga i evanđelja, Crkva sigurno može postati učinkovitija u svom općem kršćanskom poslanju svijetu kao i u duhovnoj i pastirskoj službi svome vjerništvu. 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing