RSS
Newsletter
Prijavi se!
MARKETINŠKE PARADIGME

MARKETINŠKE PARADIGME

Podnaslov: Stvaranje i razmjena vrijednosti

Autor-i: Grbac, Bruno
Tematsko područje: Marketing
Broj stranica: 279
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2010.
Kataloška cijena: 350.00 kn
Internet cijena: 329.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, fotografije c/b, puno, sheme
  • Podrška zanimljivosti: citati
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva
  • Prvenstveni čitatelji: marketinški stručnjaci, profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan
Iz sadržaja:
MARKETINŠKO ODREĐENJE/ Razvoj poslovnih koncepcija/ Osobitosti marketinške koncepcije/ Razmjena vrijednosti i neskladi na tržištu/ ISTRAŽIVANJE ZAKONITOSTI TRŽIŠTA/ Snage marketinškog okruženja/ Marketinški informacijski sustav i istraživanje tržišta/ Metode istraživanja tržišta i izbora uzorka/ ANALlZA TRŽIŠTA I PONAŠANJA U KUPNJI/ Osobitosti potrošača u dinamičkom okruženju/ Značajke poslovnog tržišta i kupovne situacije/ Proces selekcije tržišta i predviđanje prodaje/ RAZVOJ ELEMENATA MARKETlNŠKOG MIKSA/ Proizvod -okosnica konkurentske prednosti/ Značajke cijene kao elementa marketinškog miksa/ Uloga distribucije u definiranju ponude/ Promocija u funkciji uspjeha na tržištu/ USMJERA V ANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI/ Planiranje marketinških aktivnosti/ Organiziranje marketinških aktivnosti/ Kontrola marketinških aktivnosti

O knjizi:
Marketinške paradigme -stvaranje i razmjena vrijednosti naslov je knjige koja ima za cilj ponuditi stručnoj i široj javnosti obrazac tržišnog ponašanja u funkciji stvaranja i razmjene vrijednosti između poslovnih subjekata i potrošača. u knjizi se raspravlja o koncepciji poslovanja koja u središtu pozomosti ima potrošače, ispunjavanje njihovih potreba i želja uz ostvarivanje dobiti, odnosno implementaciji marketinške koncepcije. Marketing je poslovna funkcija kojom poslovni subjekti identificiraju potrebe i želje potrošača, utvrđuju ciljna tržišta koja mogu opsluživati najbolje i određuju ponudu, odnosno kombinaciju elemenata marketinškog miksa kojom zadovoljavaju potražnju na tržištu. Marketing je i mnogo više od samo poslovne funkcije, to je filozofija poslovanja koja usmjerava poslovne subjekte na ostvarivanje dobi, ti zadovoljavanjem potrošača. Za ostvarenje tih ciljeva marketingom se razvijaju partnerski odnosi kako sa značajnijim potrošačima tako i s drugim sudionicima na tržištu, kao što su dobavljači, distributeri i drugi posrednici. Tekst u knjizi bazira se na klasičnom razmatranju marketinške problematike koja je nadograđena analizom novih pojavnih oblika u teoriji i praksi marketinga. U knjizi se na jednostavan način, s mnogo primjera iz hrvatske gospodarske prakse, čitateljima stručnjacima pružaju temeljna znanja o marketingu. U stvaranju knjige doprinos dolazi od mnogih znanstvenika čije su ideje i citati korišteni u argumentaciji pojedinih postavki, kao i od mnogih uspješnih menadžera čiji su se pristupi u ostvarivanju uspjeha tržišnih subjekata analizirali. Knjiga objedinjuje tekst u pet poglavlja. U prvom poglavlju, koje nosi naziv Marketinško određenje, analizira se razvoj marketinške misli, stvaranje i razmjena vrijednosti te marketing odnosa. Istraživanje zakonitosti tržišta naziv je drugog poglavlja u kojem se analiziraju snage iz marketinškog okruženja, obrađuje problematika istraživanja tržišta te raspravlja o metodama istraživanja tržišta i izbora uzorka. U trećem poglavlju naziva Analiza tržišta i ponašanja u kupnji izučavaju se karakteristike potrošača na tržištu proizvoda široke potrošnje i tržištu proizvoda proizvodne potrošnje te proces selekcije i izbora ciljnog tržišta. Razvoj elemenata marketinškog miksa izučava se u četvrtom poglavlju na način da se raspravlja o proizvodu kao ishodištu ponude, određivanju cijena, odrednicama distribucije i promocijskim aktivnostima. U posljednjem poglavlju pod nazivom Usmjeravanje marketinških aktivnosti istražuju se osobitosti i procesi planiranja, organizacije i kontrole marketinških aktivnosti.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing