RSS
Newsletter
Prijavi se!
MAZARS: Porezni savjetnik

MAZARS: Porezni savjetnik

Autor-i: Cinotti, K; Garofulić, A; Mioč, P;Grubelić, M; Botica, L; Škara, M; Leko, A.
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 608
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2015.
Kataloška cijena: 299.00 kn
Internet cijena: 281.06 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: tablice, puno
  • Podrška lakoj primjeni: upute, savjeti, primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: direktori, financijski stručnjaci, profesori, specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, studenti, poduzetnici
Iz sadržaja:


RAČUNOVODSTVENE KONTROLE KAO TEMELJ RAZUMIJEVANJA I PRIMJENE POREZNIH PROPISA / Kontrola početne bilance / Dugotrajna nematerijalna imovina / Dugotrajna materijalna imovina / Financijska imovina i dugoročna potraživanja / Kratkotrajna imovina / Aktivna vremenska razgraničenja  ( AVR ) / Kapital / Rezerviranja / Obveze / Pasivna vremenska razgraničenja ( PVR ) / Prihodi / Rashodi / TEMELJNA NAČELA OPOREZIVANJA I AKTUALNOSTI POREZNE UPRAVE / Temeljna načela na kojima se temelji oporezivanje / Najvažnije teme o kojima Porezna uprava danas raspravlja – proboj pravne osobnosti / Najvažnije teme o kojima Porezna uprava danas raspravlja – dokazivanje porijekla imovine / e-nadzor – postupci i provedba / Predaja poreznih obrazaca na vrijeme / Izabrane presude upra/ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST / Osnovni pojmovi i načela oporezivanja / Porezni obveznik / Predmet oporezivanja / Pragovi stjecanja i isporuka / Pravo na priznavanje pretporeza / nastanak porezne obveze / Porezna osnovica / Mjesto oporezivanja obavljenih usluga / Sustav VIES te obveza registriranja u drugim tzemljama EU-a i RH / PDV pri uvoz i izvozu / Oslobođenje od plaćanja PDV-a / PDV i financijske usluge / Ispravak pretporeza / PDV kod prefakturiranja / Isporuke bez naknade / PDV kod automobila N1 i mjesto oporezivanja / PDV kod kuponske prodaje / PDV kod putničkih agencija i organizatora putovanja / PDV kod nekretnina / Tuzemni prijenos porezne obveze / Izgled računa / POREZ NA DOBIT / Obveznici poreza na dobit / Porezni obveznici nerezidenti / Vremenska razgraničenja / Porezni aspekti amortizacije / Pitanje osobnih automobila i priznavanje troškova / Pitanje plovila, letjelica, kuća za odmor i ostale slične imovine / Kako uštedjeti vrijednosnim usklađenjem financijske imovine / Kako uštedjeti na vrijednosnom usklađenju zaliha / Porezni rizici kod manjkova zaliha i kako ih minimalizirati / Što je to porezni gubitak? / Reinvestirana dobit / Kada trebamo platiti porez po odbitku? / Transferne cijene kao porezna ušteda i rizik / Projekt BEPS i njegov utjecaj na oporezivanje / kamate između povezanih osoba i kamate na zajmove članova / Pitanje rezervacija / Porezni rizici kod likvidacije i kako ih izbjeći / POREZ NA DOHODAK / Osnovni pojmovi u okviru poreza na dohodak / Promjene u Zakonu o porezu na dohodak od 1. Siječnja 2015. Godine / dohodak od nesamostalnog rada / Putni nalozi/ Neoporezive isplate / Isplata bivšim zaposlenicima / Oporezivanje isplata bonusa zaposlenicima / Dohodak od samostalne djelatnosti / Dohodak od imovine / Dohodak od kapitala / Drugi dohodak / Mobilnost radne snage / PRILOZI / ŽIVOTOPIS AUTORA


O knjizi:


Knjiga daje detaljan pregled najvažnijih poreza i poreznih propisa u Republici Hrvatskoj, a to su porez na dodanu vrijednost, porez na dobit te porez na dohodak. Kroz knjigu su dotaknuti i drugi relevantni propisi koji su nužni za cjelovito razumijevanje poreznih propisa.


MAZARS – Porezni savjetnik najvažnija i najkompliciranija područja poreza dodatno potkrepljuje mišljenjima Porezne uprave, presudama Europskog suda pravde te konkretnim slučajevima iz prakse.


 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing