RSS
Newsletter
Prijavi se!
MENADŽMENT ESI FONDOVA

MENADŽMENT ESI FONDOVA

Podnaslov: Priručnik s višemedijskim materijalima o pripremi i provedbi projekata koji se financiraju sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020.

Autor-i: Vela, Ariana
Tematsko područje: Novi ekonomski i društveni procesi
Broj stranica: 168
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2015.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: priručnik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: tablice, puno
  • Podrška lakoj primjeni: upute, savjeti, primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: direktori, financijski stručnjaci, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: nema

CIJENA: 320,00 Kn 

Iz sadržaja: 

 

PREDGOVOR /SADRŽAJ / FONDOVI EU-A I KORIŠTENJE NJIMA / Fondovi Europske unije i njihova namjena / Projekti koje podupire Europska unija / Fondovi Eu-a i njihova struktura /  Europski strukturni i investicijski fondovi / Strateški okvir za korištenje ESI fondova.... / Korištenje fondova Eu-a / Dionici u pojedinom projektu / Projektni konzorciji/Projekti karakteristični za određene vrste prijavitelja / Natječaji i načini pretraživanja / PROJEKTI KOJI SE FINANCIRAJU SREDSTVIMA IZ FONDOVA EU-A / Definicija i pojam projekta / Što je projekt / Zašto provodimo projekte / Preduvjeti za sudjelovanje u projektu / Vrste projekata koji se financiraju sredstvima iz EU-a / Pozivi za dodjelu pespovratnih sredstava /  Javna nabava za izvođenje usluga, radova  i nabavu robe / Projekti međudržavne suradnje / PRIPREMA PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU SREDSTVIMA IZ ESI FONDOVA /Metodologija upravljanja projektnim ciklusom / Što je metodologija UPC-a i zašto je važna / Faze projetnog ciklusa / Pristup logičke matrice / Logička matrica projekta / Prednosti i nedostaci pristupa logičke matrice / Faza pripreme projekta / Natječajna dokumentacija i njezin sadržaj / Priprema projektnog prijedloga – faza analize / Priprema projektnog prijedloga – faza planiranja projekta / Sufinanciranje projekata / Integrirani informacijski sustav za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima (SF MIS) / PROVEDBA PROJEKATA KOJI SE FINACIRJU SREDSTVIMA IZ ESI FONDOVA / Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i njegov sadržaj /Sadržaj  ugovora / opće obaveze korisnika u provedbi projekta  / Vidljivost projekta i financiranje  sredstvima iz EU-a / Metode upravljanja projektom / Opravdavanje troškova u projektu / Javna nabava u projektu / Pravila javne nabave / Pregled novih procedura javne nabave / Plan nabave / Plaćanje  u projektu i izvještavanje o njemu / Izvještavanje o provedbi projekta /Metodologija plaćanja u projektu / Početni zahtjev za naknadu sredstava i isplata predujma ... / Izmjena ugovora i prenamjena u projektu / Vrste promjena / Raskid ugovora i obustave u plaćanju / Nedostavljanje izvještaja i drugi uzroci raskida ... / Važne poveznice / DODATAK /pojmovnik / kazalo tablica  /kazalo slika / literatura...

 

O knjizi:

 

 Priručnik Ariane Vele uspješno poučava čitatelje korištenju sredstvima iz fondova EU-a, točnije ESI fondova (Europski strukturni i investicijski fondovi) „povezujući točke” od ključnih europskih politika, preko nacionalnih strategija, sve do krajnjega korisnika iz javnog, civilnog i poslovnog sektora. To ga čini svojevrsnom enciklopedijom fondova EU-a od A do Ž i, sukladno tomu, nezaobilaznim štivom za sve koji prijavljuju projekte za bespovratnu potporu ili pak samo traže informacije o ESI fondovima.Sadržaj priručnika podijeljen je u četiri zaokružene cjeline i 15 poglavlja. U prvoj cjelini pod nazivom Fondovi EU-a i korištenje njima, u poglavlju Fondovi Europske unije i njihova namjena, autorica uvodi čitatelja u područje fondova EU-a opisujući projekte koje podupire EU, strukturu fondova EU-a. Nakon toga iznosi osnovne odrednice ESI fondova i njihovu namjenu, strateški okvir za korištenje njima, instrumente financiranja sredstvima iz ESI fondova, institucionalni okvir za njihovu uporabu te, na kraju, osnovna načela za sudjelovanje u projektima. U drugom poglavlju opisuje korisnike fondova EU-a (dionike i projektni konzorcij). Cjelinu završava opisom natječaja i uputama za njihovo pretraživanje.U drugoj cjelini, Projekti koji se financiraju sredstvima iz fondova EU-a (4. i 5. poglavlje), autorica odgovara na pitanja što su projekti, zašto se provode i koje su pretpostavke za sudjelovanje u njima. Opisuje vrste projekata koji se financiraju sredstvima iz fondova EU-a. U trećoj cjelini, Priprema projekata koji se financiraju sredstvima iz ESI fondova (od 6. do 8. poglavlja), autorica logičnim slijedom objašnjava te primjerima i slikama ilustrira metodologiju upravljanja projektnim ciklusom (UPC), logičku matricu i njezinu primjenu, faze pripreme projekta Knjiga završava cjelinom,  Provedba projekata koji se financiraju sredstvima iz ESI fondova (od 9. do 15. poglavlja). Autorica logičnim slijedom iznosi proces provedbe projekata prema metodologiji UPC-a te ga kao iskusna konzultantica bogato ilustrira primjerima i slikama. Polazi od ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Potom objašnjava na koji se način opravdavaju troškovi projekta, opisuje proces javne nabave u projektima, plaćanja u projektu i izvještavanja o plaćanju. Cjelinu završava navođenjem  načina izmjena u projektu  i uvjeta raskida ugovora te obustave plaćanja, a potom korisnike upućuje na važne poveznice.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing