RSS
Newsletter
Prijavi se!
MENADŽMENT KOMERCIJALNIH BANAKA

MENADŽMENT KOMERCIJALNIH BANAKA

Autor-i: Rose, Peter S.
Tematsko područje: Menadžment
Broj stranica: 808
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2005.
Kataloška cijena: 495.00 kn
Internet cijena: 465.30 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna

Iz sadržaja:


Uvod u bankovno poslovanje (Pregled banaka i njihovih usluga, Utjecaj vladine politike i regulacije na bankarstvo, Organizacija i struktura banaka i bankarstva, Financijska izvješća banaka, Mjerenje i ocjenjivanje bankovnog poslovanja) / Tehnike upravljanja aktivnom i pasivom te zaštita od kreditnog rizika i rizika kamatne stope (Upravljanje aktivom i pasivom : određivanje i procjena kamatnih stopa, te kontroliranje kamatnoosjetljivog jaza banke, Upravljanje aktivom i pasivom : pojam vijeka trajanja i upravljanje jazom vijeka trajanja banke, Financijske ročnice, opcije, swapovi i ostale tehnike upravljanja aktivom i pasivom, Izvanbilančno financiranje u bankarstvu i kreditni derivati) / Upravljanje investicijskim portfeljem i pozicijom likvidnosti banke (Investicijska funkcija u bankarstvu, Politike i strategije upravljanja likvidnošću i rezervama) / Upravljanje izvorima sredstava banke (Upravljanje depozitnim uslugama i nedepozitnim investicijskim proizvodima, Određivanje cijena depozitnih usluga, Upravljanje nedepozitnom pasivom i ostalim izvorima sredstava banke, Upravljanje pozicijom vlasničkog kapitala banke) / Ponuda kredita poslovnim subjektima i potrošačima (Kreditiranje u bankarstvu: politike i procedure, Kreditiranje poslovnih subjekata, Određivanje cijena kredita poslovnim subjektima, Potrošačko i hipotekarno kreditiranje, Određivanje cijena potrošačkih i hipotekarnih kredita) / Organizacijska struktura banaka i mogućnost izbora bankovnih usluga: Odabir smjernica za budući rast i razvoj (Stvaranje i upravljanje bankovnim uslugama: osnivanje novih banaka, podružnica te elektroničkih i automatiziranih uređaja, Spajanja i preuzimanje banaka. upravljanje procesom preuzimanja, Usluge međunarodnog bankarstva) / Rječnik bankovnih izraza / 1. slučaj: Chase Manhattan Corporation: stvaranje najveće američke banke, 2. slučaj: Upravljanje aktivom i pasivom Banc One Corporationa) / Kazalo pojmova /

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing