RSS
Newsletter
Prijavi se!
MENADŽMENT MEĐUNARODNE TRGOVINE

MENADŽMENT MEĐUNARODNE TRGOVINE

Autor-i: Andrijanić, Ivo; Pavlović, Duško
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 327
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 210.00 kn
Internet cijena: 197.40 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, rukovoditelji prodaje, top menadžeri, izvršni rukovoditelji, studenti, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja: 

TEMELJNA OBILJEŽJA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI/ Uvodni pojmovi/ Determinirajući faktori međunarodne trgovine/ Teorije međunarodne trgovine/ Instrumenti i politika međunarodne trgovine/ Teorije i politike platne bilance/ Međunarodno financiranje/ Institucionalizacija međunarodnih trgovinskih i monetarnih odnosa/ Okruženje svjetskog tržišta/ MENADŽMENT STRATEGIJE ULASKA NA INOZEMNA TRŽIŠTA/ Uvod u strategiju nastupa na inozemnom tržištu/ Strategija izvoza/ Korištenje slobodnih zona/ Specifične transakcije u funkciji unaprjeđenja izvoza/ Strateški savezi/ NASTANAK I RAZVOJ MEĐUNARODNIH (MULTINACIONALNIH) KOMPANIJA/ Pojmovno određivanje multinacionalnih kompanija/ Razvoj multinacionalnih kompanija/ Učinci aktivnosti multinacionalnih kompanija na gospodarski razvoj država izvan njihove matične države/ Utjecaj multinacionalnih kompanija na gospodarstva matičnih država/ INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA/ Čimbenici koji utječu na internacionalizaciju/ Faze internacionalizacije poslovanja/ Ciljevi koji se žele ostvariti internacionalizacijom poslovanja/ Inozemno okruženje/ Razina internacionalizacije/ Fenomen globalizacije/ MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU/ Međunarodno upravljanje ljudskim resursima/ Pronalaženje kadrova za rad u inozemstvu/ Odabir osoba za rad u inozemstvu/ Nagrađivanje zaposlenika na radu u inozemstvu/ Povratak s rada iz inozemstva (repatrijacija)/ SLOŽENI OBLICI MEĐUNARODNIH POSLOVA/ Uspostavljanje poslovne suradnje sa stranim partnerima/ Proizvodne i poslovno-tehničke kooperacije/ Transfer tehnologije/ Vezana trgovina/ Oplemenjivanje strane robe/ Plasman robe putem lizinga/ Franšizing/ MENADŽMENT USLUGA U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI/ Usluge u međunarodnoj razmjeni/ Oblici međunarodne razmjene usluga/ Upravljane međunarodnim marketingom usluga/ Strategije nastupa uslugama na inozemnom tržištu/ PRAVNI OKVIR MEĐUNARODNOG POSLOVANJA/ Posebna obilježja međunarodnih ugovora/ Pravne tehnike i okviri sastavljanja međunarodnih ugovora/ INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI/ Inozemna ulaganja: pojam i podjela/ Ekonomski uvjeti nastanka i razvoja inozemnih izravnih ulaganja/ Suvremeni trendovi u kretanju inozemnih izravnih ulaganja/ Inozemna izravna ulaganja u Republici Hrvatskoj/ POSLOVNA ETIKA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU/ Uvodni pojmovi/ Poslovna etika/ Poslovna etika u međunarodnom poslovanju   

O knjizi: 

Knjiga na sustavan način obrađuje najaktualnije teme upravljanje poslovanjem u međunarodnoj trgovini te je značajan doprinos boljem razumijevanju međunarodnog poslovanja. 

Recenzije: 

Djelo predstavlja originalan znanstveni rad izrađen prema preporukama „Bolonjske deklaracije“ za izučavanje na visokim učilištima stručnih studija. Aktualno je i aplikativno u gospodraskoj praksi. Osim studentima visokih učilišta ekonomske struke, preporučujem ga sadašnjim i budućim poduzetnicima, koji u ovoj knjizi mogu naći izvanredne upute o tome kako kvalitetnim upravljanjem poslovanjem u međunarodnoj trgovini  postići uspjeh na sve zahtjevnijem međunarodnom tržištu roba i usluga.

Prof.dr.sc. Josip Senečić 

Posebice ističem originalnost ovog djela i njegovu važnost za pronalaženje putova snažnijeg uključivanja Hrvatske u međunarodnu razmjenu i popravljanja negativnog salda trgovinske bilance kroz izvoz složenijih roba s više dodane vrijednosti... Razumijevanje suvremenih kretanja na globalnom tržištu te glavnih čimbenika koji na njemu dominiraju, ali i pripreme mladih ljudi za nove uvjete poslovanja na međunarodnom tržištu, nužan su preduvjet za ostvarivanje tog cilja. A upravo tome pridonosi ovo djelo.

Prof.dr.sc. Marko Kolaković

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing