RSS
Newsletter
Prijavi se!
MENADŽMENT- PODUZETNIČKA TEHNOLOGIJA

MENADŽMENT- PODUZETNIČKA TEHNOLOGIJA

Autor-i: Zekić, Zdravko
Tematsko područje: Menadžment
Broj stranica: 336
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2007.
Kataloška cijena: 280.00 kn
Internet cijena: 263.20 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: znanstvena - udžbenik
Iz sadržaja:  TEORIJSKE ZNAČAJKE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA, PODUZEĆA I MENADŽMENTA/ Povijesni razvoj podzetništva i poduzeća/ Trendovi razvoja poduzeća/ Razvojni resursi suvremenoga poduzeća/ MENADŽMENT – TEMELJNI ČIMBENIK USPJEŠNOSTI SUVREMENOG PODUZEĆA/Definiranje pojma menadžment/ Struktuiranje sustava menadžmenta/ Budućnost menadžmenta/ Menadžment – tehnologija sustavnoga poduzetništva/  EVOLUCIJA TEORIJE I PRAKSE MENADŽMENTA/ Konvencionalni pristup menadžmentu/ Suvremeni pristupi menadžmentu/ Suvremene metode menadžmenta/ OKOLINA PODUZEĆA U FOKUSU MENADŽMENTA/ Eksterna okolina/ Interna okolina/ Međudjelovanje poduzeća i okoline/ Menadžerska etika i društvena odgovrnost/ TEMELJNE FUNKCIJE MENADŽMENTA/ Planiranje/ Organiziranje/ Upravaljanje ljudskim potencijalima/ Kontroliranje/ ODLUČIVANJE – GLAVNA ULOGA MENADŽMENTA/ Proces odlučivanja/ Kontorling – informacijska logistika odlučivanja/ Informacijski sustavi – infrastrukturna podloga odlučivanja/ Modeli i tehnike odlučivanja/ MENADŽMENT – MODELIRANJE DINAMIČKE OPTIMALIZACIJE POSLOVANJA SUVREMENOG PODUZEĆA/ Determiniranje paradigme holističkoga menadžment-modeliranja/ Uravnoteženi sustav ciljeva kao element modela/ Financijski tokovi kao element modela/ Fleksibilnost i adaptibilnost – poluge modeliranja uspjeha/ Intelektualni kapital – potencijal dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenoga poduzeća/ SAŽETAK

O knjizi: U ovoj su znanstvenoj knjizi predstavljeni rezultati istraživanja u okviru znanstvenoistraživackog projekta:Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskog gospodarstva u EU.Ubrzani znanstveno-tehnološki razvoj, potican gospodarskim, institucionalnim i sociokulturalnim komponentama društvene okoline, u potpunosti je od polovice prošloga stoljeca promijenio cimbenike razvoja, nacin funkcioniranja poduzeca irealizacije poduzetništva, te ulogu menadžmenta u tim procesima i ukupnom društvenom razvoju. Brojne uzrocno-posljedicne promjene svih cimbenika poduzetnickog i ukupnoga društvenog razvoja postavile su na pijedestal daljnjeg razvoja gospodarske i društvene osnovice blagostanja informaciju, kao opce dobro, zajednicko vlasništvo svihkoji je znaju djelotvorno upotrijebiti. Znanje je postalo jedini ogranicavajuci cimbenik poduzetnicke aktivnosti, a informacijsko komunikacijska tehnologija osnovica efikasne proizvodnje djelotvornoga znanja, koja determinira suvremeni nacin i uspješnost funkcioniranja poduzeca. Menadžment, kao funkcija organiziranja i ciljnog usmjeravanja specijalistickih znanja u jedinstveni sustav stvaranja dodane vrijednosti za korisnike, postaje proizvodac i upravljac temeljnog kapitala –intelektualnog i voda poduzetnika u poduzetnickoj organizaciji suvremenoga poduzeca. Suvremeni menadžment, razvojem poduzetnicke tehnologije djelotvornog usmjeravanja individualnih znanja u organizirani ciljni sustav stvaranja dodane vrijednosti za kljucne interesno-utjecajne društvene skupine djelovanja poduzeca, postaje društvena funkcija koja pokrece razvoj tehnologije, institucija i sustava vrijednosti, odnosno cjelokupni društveni razvoj. Intelektualni kapital, koji je postao temeljni cimbenik stvaranja dodane vrijednosti za sve interesnoutjecanje skupine djelovanja poduzeca, da bi pokazao svoju punu djelotvornost mora adekvatno sudjelovati i u njezinoj raspodjeli. Suvremeni poduzetnicki menadžment i radnici znanja – nositelji intelektualnog kapitala – moraju preuzeti i odgovornost za posljedice svojega djelovanja. Rješenje treba tražiti u dosljednoj raspodjeli dohodaka od dodane vrijednosti: vlasnicima financijskog kapitala – poduzetnicka kamata, temeljem zamjene obicnih u preferencijalne dionice, vlasnicima intelektualnog kapitala – menadžmentu i radnicima znanja – poduzetnicki profiti, temeljem obicnih dionica sukcesivno izdavanih iz ostvarenih profita iznad troška vlasnickog kapitala – preferencijalnih dividendi.Da bi sustav dugorocno efikasno funkcionirao,jednostavno se moraju uskladiti doprinosi i odgovornosti u stvaranju dodane vrijednosti s pravima i obvezama sudjelovanja u njezinoj raspodjeli. Pored navedenoga, u upravljanju poduzecem vec funkcioniraju inovacije, ciju revolucionarnost znanost nedovoljno akceptira i ne razvija instrumentarij za njihovo djelotvorno eksploatiranje. Suvremeni menadžment više ne upravlja sustavom poslovnih funkcija poduzeca, nego razvija poduzetnicku tehnologiju upravljanja procesima informacijskih, financijskih i materijalnih tokova od njihovih izvora kroz transformacijske procese poduzeca do predaje proizvoda s dodanom vrijednošcu kupcu u pravo vrijeme, na pravom mjestu, u odgovarajucoj kvaliteti i po odgovarajucoj cijeni isporuke. Holisticki pristup stvaranju dodane vrijednosti za korisnike i orijentacija na tokove, odnosno procese i organizirano znanje kao cimbenik njezinoga stvaranja u fokusu je interesa suvremenoga poduzetnickog menadžmenta. Efikasnost i efektivnost prostornovremensketransformacije energije, informacija, znanja i dobara u strateškom savezništvu stvaranja dodane vrijednosti za kupce podrucje je suvremene konkurentnosti poduzeca. Konkurentski potencijali uspjeha u proizvodnoj sferi mjere se u promilima.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing