RSS
Newsletter
Prijavi se!
MENADŽMENT SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA

MENADŽMENT SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA

Autor-i: Geić, Stanko
Tematsko područje: Turizam
Broj stranica: 574
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2011.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, fotografije kolor, fotografije c/b, puno
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: direktori, menadžeri i specijalisti u turizmu, djelatnici i specijalisti u hotelijerstvu i turizmu, studenti, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: opsežan

CIJENA: 241,50 KN 

Iz sadržaja: 

Teorijski pristup menadžmentu turističkih resursa/ Specifičnosti menadžmenta u turizmu/ Turistički trendovi i socijalno političko okruženje menadžmenta u turizmu/ Menadžment prirodnih turističkih resursa/ menadžment kulturnih resursa u turizmu/ Određenje, klasifikacija i menadžment selektivnih (posebnih) oblika turizma/ Zdravstveni turizam i zdravstvena kultura u turizmu/ Menadžment kulturnog turizma/ Menadžment ruralnog turizma/ Ekoturizam, ekologija i koncept održivog razvitka/ Sociopatološki oblici selektivnog turizma/ Selektivni turizam i malo poduzetništvo/ Turistička politika EU prema selektivnom turizmu 

Recenzije: Dr.sc. Tomislav Marasović, prof. Emeritus Sveučilišta u Splitu

Knjiga Menadžment selektivnih oblika turizma autora prof.dr.sc. Stanka Geića analizira turizam kao suvremeni kulturološki i sociogospodarski fenomen čija pojavnost iziskuje brojna interdisciplinarna istraživanja, a poglavito u području menadžmenta suvremenih selektivnih vidova turizma...Izučavanje je autor usmjerio ka analiziranju teorijskih i praktičnih primjera upravljanja kulturnim i prirodnim resursima na kojima se ovi oblici turizma prvenstveno naslanjanju. Ova edicija može izvrsno poslužiti u izvođenju nastave na istoimenom kolegiju ili pak komplementarnim kolegijima i na drugim visokoškolskim ustanovama koje educiraju ekonomske i kulturno humanističke kadrove. Prof.dr.sc. Želimir Dulčić, redoviti prof. Ekonomski fakultet u SplituProf.dr.sc. Stanko Geić je u recenziranoj ediciji na originalan i zanimljiv način obradio tematiku selektivnih vidova turizma. On je prezentirao teorijske postavke i specifičnosti menadžmenta turističkih resursa, te aktualne turističke trendove i sistematično obradio menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu te na originalan način klasificirao selektivne oblike turizma uz pristup EU prema selektivnom turizmu... Knjiga u potpunosti ispunjava zahtjeve znansveno nastavne literature za predmet Menadžment selektivnih oblika turizma te je preporučujem za objavljivanje kao znanstveno nastavni udžbenik Sveučilišta u Splitu – Manualia universitas studiorum Spalatensis 

Prof.dr.sc. Josip Šamanović, redoviti prof. Ekonomski fakultet u Splitu

Knjiga prof.dr. Stanka Geića Menadžment selektivnih oblika turizma studentima pruža potrebna znanja iz ovog područja, uz upoznavanje mogućnosti koje pružaju prirodni pa i artificijelni resursi, te valoriziranje ovih vrijednosti turističke ponude koja udovoljava klasičnim i suvremenim segmentima turističke potražnje. To pretpostavlja razvijanje menadžerskih sposobnosti u selektivnom turizmu uz odgovarajuću edukaciju te humanistički pristup turistu... Zbog aktualnosti i stila kojim je napisana, knjiga se preporučuje i svima koji promišljaju organizaciju i politiku razvoja turizma u RH, uz sugestiju nakladniku da se ovo vrijedno djelo publicira kao sveučilišni udžbenik. 

Prof.dr.sc. Vinko Kandžija, redoviti prof. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Knjiga Menadžment selektivnih oblika turizma završna je edicija troknjižja prof.dr.sc. Stanka Geića dugogodišnjeg praktičara  u sferi turističko kulturnih organizacija i destinacijskog menadžmenta te profesora i znanstvenika na polju opće ekonomije i ekonomike poduzetništva s orijentacijom na istraživanje fenomena u organizaciji i politici te menadžmentu turizma i kulture... Autor je koristeći svoje dugogodišnje iskustvo kvalitetno, stručno i temeljito obradio zadanu temu pa knjiga pruža relevantne spoznaje o selektivnim oblicima turizma unutar suvremenog koncepta menadžmenta prirodnim i antropogenim resursima te joj dajem pozitivnu recenziju. 

Prof.dr.sc. Mario Plenković, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilišni profesor, izvrsni poznavatelj turizma prof.dr. Stanko Geić priredio je novu znanstvenu knjigu u čijoj eksplikaciji je ugradio svoje polustoljetno iskustvo, znanstvena i stručna znanja. Menadžment selektivnih oblika turizma autor shvaća kao rezultat empirijske holističke istraživačke analize multidisciplinarnih fenomena turizma i kulture, pa izneseno udžbeničko gradivo predstavlja osnovu za didaktičko i metodsko izvođenje nastavnog procesa koji izučavaju fenomenologiju menadžmenta u alternativnim oblicima turizma. Stoga ovu vrijednu knjigu/sveučilišni udžbenik/ preporučamo studentima te širem znanstvenom krugu koji izučava turizam, kulturu i menadžment. 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing