RSS
Newsletter
Prijavi se!
MODELI UPRAVLJANJA RIZICIMA NAPLATE POTRAŽIVANJA U UVJETIMA SMANJENE LIKVIDNOSTI

MODELI UPRAVLJANJA RIZICIMA NAPLATE POTRAŽIVANJA U UVJETIMA SMANJENE LIKVIDNOSTI

Autor-i: Ljubić, Dara
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 242
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2013.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, lagane ilustracije, malo, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: pojmovnik
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, financijski stručnjaci, profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: srednji

CIJENA KNJIGE: 180,00 Kn

Iz sadržaja: 

PREDGOVOR/ 1. Problemi naplate potraživanja/ 2. Teorijski i praktični aspekti funkcioniranja platnog prometa/ 3. Vrste potraživanja i prioriteti naplate u uvjetima smanjene likvidnosti/ 3.1. Klasifikacija potraživanja/ 3.2. Razni aspekti potraživanja/ 4. Instrumenti za osiguranje plaćanja/ 4.1. Mjenica/ 4.2. Bankovne garancije i jamstva/ 4.3. Jamstva fizičkih osoba/ 4.4. Jamstva pravnih osoba/ 4.5. Hipoteka/ 5. Modeli naplate potraživanja/ 5.1. Postojeći modeli naplate potraživanja/ 6. Problemi upravljanja rizicima pri naplati potraživanja/ 6.1. Problemi naplate potraživanja u poduzećima/ 6.2. Upravljanje rizikom u naplati potraživanja u bankama/ 7. Modeli upravljanja rizicima naplate potraživanja/ 7.1. Modeli upravljanja rizicima naplate u razvijenim zemljama/ 7.2. Model za upravljanje rizicima naplate u bankama/ 7.3. Razlike u modelima naplate potraživanja u razvijenim i nerazvijenim zemljama/ 7.4. Model naplate potraživanja u uvjetima smanjene likvidnosti/ Zaključak/ Literatura/ Kazalo imena/ Kazalo pojmova/ Popis slika/ O autorici 

O knjizi (iz recenzija): 

Sadržaj rukopisa obrađuje teorijske i praktične aspekte problema naplate potraživanja, materiju funkcioniranja platnog prometa, instrumenata osiguranja plaćanja i modela naplate potraživanja. Doprinos autorice sastoji se u sistematizaciji tog područja i njegovom ažuriranju u skladu s važećim propisima što je značajno s obzirom na tip materije koja se obrađuje. U drugom dijelu knjige radi se o izvornom djelu jer se predlažu modeli upravljanja rizicima naplate potraživanja konstruirani znanstvenim metodama. Iz ovog područja  postoje mnoge knjige i priručnici, ali predmetni rukopis se od njih razlikuje po konstrukciji i ažurnosti materije koja se bitno mijenjala u posljednjih desetak godina. Predmetni rukopis se posebno razlikuje po prijedlogu modela koji je izvorni rad autorice. (Prof. dr. sc. Vinko Belak) 

Rukopis ''Modeli upravljanja rizicima naplate potraživanja u uvjetima smanjene likvidnosti'' korisno je djelo, koje svojim, naročito praktičnim pristupom, popunjava postojeću potrebu za ovakvom vrstom literature. Konzistentnim i znanstveno utemeljenim spoznajama i znanstvenom analizom koja se nalazi na kraju knjige, autorica je ovo suvremeno djelo pripremila na prihvatljiv način, kako za potrebe studenata, tako i za ostale potencijalne korisnike. Prema svojoj koncepciji, kompoziciji i sveobuhvatnosti, djelo je aktualan i u značajnoj mjeri izvoran rad autorice. Knjiga je dobro koncipirana, znanstveno utemeljena, bit će korisna studentima, ali i stručnjacima iz prakse koji se bave problemima koji su u njoj obrađeni. (Prof. dr. sc. Branka Ramljak) 

Sadržaj rukopisa obrađuje problematiku financijskih implikacija odvijanja poslovnih, dužničko vjerovničkih odnosa u društveno-ekonomskim kontekstima, od tranzicijskih do razvijenih zemalja. U fokusu rada su različiti teorijski i praktični aspekti karaktera i nastanka potraživanja kao ekonomsko-financijske i pravne posljedice poslovnih odnosa u razmjeni dobara i usluga. U knjizi se iscrpno prezentiraju i analiziraju načini i instrumenti naplate potraživanja i osiguranja naplate, te predstavljaju, obrazlažu i kritički analiziraju modeli upravljanja rizicima naplate potraživanja. Sadržaj i tema rukopisa vrlo su malo i nesustavno zastupljeni u hrvatskom i regionalnom znanstveno-stručnom fondu i literaturi. Rukopis je namijenjen širokom krugu čitatelja u realnom gospodarskom i financijskom sektoru te osobama koje sudjeluju u obrazovnom procesu, studentima i nastavnicima. (Prof. dr. sc. Davor Vašiček)

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing