RSS
Newsletter
Prijavi se!
MSFI ZA KONTROLERE I MENADŽERE

MSFI ZA KONTROLERE I MENADŽERE

Autor-i: Vater, Hendrik
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 357
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2014.
Kataloška cijena: 390.00 kn
Internet cijena: 366.60 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, financijski stručnjaci, kontroleri, top menadžeri, viši menadžeri, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: srednji

Iz sadržaja: 

Popis kratica/ Uvod/ Osnove/ Okvir/ Prezentiranje financijskih izvještaja/ Praznine u propisima, promjene u prezentiranju i načelo dosljednosti računovodstvenih politika/  Financijsko izvještavanja po segmentima/ Konverzija valuta/ Utjecaj na kontroling/ Osnove mjerenja / Značenje/ Razgraničenje pojmova i zahtjeva koje MSFI-jevi postavljaju za mjerenje/ Osnovne metode mjerenja prema MDFI-jevima/ Poseban slučaj mjerenja fer vrijednosti/ Otpis ( amortizacija) i ispravak vrijednosti/ Promjene metoda mjerenja/ Utjecaj na kontroling / Priznavanje prihoda/ Načela priznavanja prihoda/ Priznavanje prihoda u slučaju isporuka/ Priznavanje prihoda u slučaju usluga/ Priznavanje prihoda od kamata, naknada za korištenje (tantjemi) i dividendi/ Daljnje tendencije: planirana novela osnovnih načela za priznavanje prihoda/ Priznavanje prihoda u slučaju ugovora o izgradnji/ Utjecaj na kontrolin/ Bilanciranje na strani aktive/ Pogled/ Dugotrajna imovina/ Nematerijalna imovina/ Poseban slučaj goodwilla/ Ulaganja u nekretnine/ Financijski instrumenti/ Potraživanja po osnovi isporuka i usluga/ Zalihe/ Utjecaj na kontroling / Bilanciranje na strani pasive/ Vlastiti kapital/ Financijske obveze/ Rezerviranja/ Primanja zaposlenih/ Utjecaj na kontroling/ Posebni propisi i važnija pravila/ Poslovna spajanja/ Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim podhvatima (Joint Ventures)/ Novi računovodstveni propisi o konsolidaciji/ Dugotrajna imovina namijenjena proodaji i prestanak poslovanja/ Dobit po dionici/ Leasing/ Izgledi/ Popis literature/ O autorima / Kazalo pojmova

Iz knjige:  
Primjena MSFI-a/HSFI-a donosi koristi u unapređenju upravljanja, menadžerima omogućuje  realnije sagledavanje stanja imovine i obveza. Time se omogućuje kvalitetno dugotrajno projiciranje budućih novčanih tokova i dugotrajno planiranje uspješnosti. S druge strane, zbog složenosti, postoje i stanoviti problemi koji se očituju u praktičnoj primjeni ovih standarda. Iz oba razloga potrebna je kontinuirana stručna edukacija – kako menadžera koji trebaju prepoznati korisne učinke primjene standarda, tako njihovih kontrolera koji o tome trebaju izvještavati i mjeriti učinke, ali i samih računovođa koji su najviše uključeni u njihovu provedbu.U našem gospodarstvu sve se više razvija svijest o tome da primjena standarda nije samo obaveza, već menadžmentu nosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane. 

Konačna svrha je razumjeti standarde i implementirati ih na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje.


 

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing