RSS
Newsletter
Prijavi se!
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.

Autor-i: Čulina, N; Loboja, A; Palčić, I; Vuić, Z.
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 380
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2017.
Kataloška cijena: 200.00 kn
Internet cijena: 188.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: stručan
  • Slikovni materijal: nema
  • Značaj na tržištu: korisna specijalistima
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, izvršni rukovoditelji, poduzetnici

Sadržaj:

VODIČ KROZ NAJVAŽNIJE NOVINE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI S OSVRTOM NA PRVI RAZLOZI DONOŠENJA NOVOG ZAKONA ( Ivan Palčić ) / NOMOTEHNIKA ZJN 2016. I PODZAKONSKI PROPISI / KLJUČNE NOVINE ZJN 2016.  / PRVI DIO ZJN 2016 / Opće odredbe / Izuzeća od primjene ZJN 2016 / Opća pravila / PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE I ODREDBE  O PONUDI (Nina Čulina, Ante Loboja) / KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA  / ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  / DOKUMENTACIJA O NABAVI  / ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA NA GRUPE / KRITERIJ ODABIRA PONUDE - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA  / ODREDBE O PONUDI  / POSTUPCI JAVNE NABAVE PREMA ZNJ 2016.(Nina Čulina, Ante Loboja) / OTVORENI POSTUPAK / OGRANIČENI POSTUPAK JAVNE NABAVE (JAVNI NARUČITELJI)  / Prvi stupanj ograničenog postupka  / Drugi stupanj ograničenog postupka / NATJECATELJSKI POSTUPAK UZ PREGOVORE ODNOSNO PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA NA NADMETANJE / NATJECATELJSKI DIJALOG / PARTNERSTVO ZA INOVACIJE /  PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE /OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE / DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE / TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU NABAVU (Nina Čulina, Ante Loboja) / INSTITUT OKVIRNOG SPORAZUMA  / DINAMIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE  / ELEKTRONIČKA DRAŽBA  / ELEKTRONIČKI KATALOG  / PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE (Zoran Vuić) / PRAVO NA ŽALBU I PRAVA STRANAKA ŽALBENOG POSTUPKA / IZJAVLJIVANJE ŽALBE /ROKOVI ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE /POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI SA ŽALBOM / SADRŽAJ ŽALBE /SUSPENZIVNI UČINAK ŽALBE I PRAVA STRANAKA /POSTUPANJE I ODLUKE DRŽAVNE KOMISIJE  / SUDSKA ZAŠTITA  / UPRAVNI NADZOR (Zoran Vuić) / PROVEDBA UPRAVNOG NADZORA  / PREKRŠAJNE ODREDBE  / JAVNA NABAVA SEKTORSKIH NARUČITELJA (Zoran Vuić) / SEKTORSKI NARUČITELJI  / POSEBNA IZUZEĆA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE / SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE  / DODJELA UGOVORA POVEZANIM DRUŠTVIMA / DJELATNOSTI IZRAVNO IZLOŽENE TRŽIŠNOM NATJECANJU /  VRSTE I ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE  / POZIV ODABRANIM NATJECATELJIMA  / TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU / STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA  / ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA PREDMETA NA GRUPE  / ODREĐIVANJE ROKOVA / OBAVIJESTI JAVNE NABAVE / KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA /  OSLANJANJE NA SPOSOBNOSTI DRUGIH SUBJEKATA  / ZAKON O JAVNOJ NABAVI / DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE /  Opće odredbe  / Izuzeća /  Opća pravila  / DIO DRUGI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE / Postupci javne nabave / Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu / Provedba postupka / Posebni režimi nabave / Izvještavanje i arhiviranje / DIO TREĆI SKLAPANJE UGOVORA JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE / Opće odredbe / Postupci javne nabave / Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu / provedba postupka / Izvještavanje / DIO ČETVRTI PRAVNA ZAŠTITA / Opće odredbe / Izjavljivanje žalbe  / Sadržaj i učinak žalbe / Odlučivanje državne komisije  / Sudska zaštita i građanskopravne odredbe / DIO PETI POLITIKA JAVNE NABAVE / Nadležnosti središnjeg tijela državne uprave za  politiku javne nabave  / Nadzor  / Izobrazba, statistička izvješća i administrativna suradnja /DIO ŠESTI PREKRŠAJNE ODREDBE / DIO SEDMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE / PRILOZI

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing