RSS
Newsletter
Prijavi se!
OSNOVE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA I PROJEKTNOG FINANCIRANJA

OSNOVE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA I PROJEKTNOG FINANCIRANJA

Podnaslov: knjiga + CD

Autor-i: Juričić, Damir
Tematsko područje: Novi ekonomski i društveni procesi
Broj stranica: 286
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2011.
Kataloška cijena: 210.00 kn
Internet cijena: 197.40 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: ozbiljan, čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, malo, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, savjeti

Iz sadržaja:

Uvod / Javno-privatno partnerstvo / Povijest javno-privatnog partnerstva/Temeljna obilježja javno-privatnog partnerstva / Osnove javno-privatnog partnerstva / Modeli udruživanja privatnog i lokalnog javnog sektora / Organizacija tržišta JPP-a u svijetu / Organizacija tržišta JPP-a u Europi / Prednosti i nedostatci privatnog financiranja javne infrastrukture / Projektno financiranje / Povijest tehnike projektnog financiranja / Definicija tehnike projektnog financiranja / Usporedba projektnog i korporativnog financiranja / Projektno financiranje u funkciji rasta vrijednosti poduzeća / Osiguranje od rizika podinvestiranosti /Osiguranje od kontaminacijskog rizika / Izvanproračunsko financiranje JLP(R)S-a / Dužničko financiranje / Dužnički kapacitet lokalnoga javnog sektora / Primjer analize dužničkog kapaciteta JLP(R)S-a / Kriteriji za iskazivanje imovine i duga / Financiranje projekta u javno-privatnom partnerstvu / Izvori financiranja / Struktura izvora financiranja / Dužnički kapacitet projekta u javno-privatnom partnerstvu / Rizici javnih projekata u javno-privatnom partnerstvu /Pojam i definicija rizika / Rizici projekta /Načela upravljanja rizicima / Utjecaj rizika na novčane tijekove projekta / Osnove izrade financijskog modela / Definicija financijskog modela / Osnovne razlike između statičkog i stohastičkog financijskog modela / Primjer izrade financijskog modela / Simulacija na Cash Flow Simulator® / Kazalo pojmova / Literatura / Propisi

 

O knjizi:

Knjiga „Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja" autora dr. sc. Damira Juričića obrađuje teme važne za suvremeno upravljanje lokalnim javnim investicijama.

Uz povijesni prikaz odnosa privatnog i javnog sektora u isporuci javnih usluga, knjiga pruža i pregled javno-privatnog partnerstva u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

Posebno je zanimljiva prezentacija postupka utvrđivanja dužničkog kapaciteta lokalnih jedinica. Uz navedeno, knjiga obrađuje i praktične postupke financijske analize koje provodi privatni partner prije odluke o ulasku u projekt JPP-a s lokalnom jedinicom.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing