RSS
Newsletter
Prijavi se!
OSNOVE TRGOVAČKOG ( UGOVORNOG ) PRAVA

OSNOVE TRGOVAČKOG ( UGOVORNOG ) PRAVA

Podnaslov: Opći dio

Autor-i: Verović, Marko
Tematsko područje: Pravo
Broj stranica: 244
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2014.
Kataloška cijena: 210.00 kn
Internet cijena: 197.40 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: nema
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / SADRŽAJ / OPĆI DIO TRGOVAČKOG PRAVA / POJAM I PREDMET TRGOVAČKOG PRAVA / Uvodne napomene / Pojam trgovačkog ugovornog prava  / ODNOS TRGOVAČKOG I DRUGIH GRANA PRAVA  /Uvodne napomene  / Trgovačko i ustavno pravo /  Trgovačko i građansko pravo /  Trgovačko i pravo društava / Trgovačko i građansko procesno pravo  / Odnos prema ostalim granama prava /  POVIJESNI RAZVOJ TRGOVAČKOG PRAVA  /  Povijesni razvoj trgovačkog prava u međunarodnim okvirima  / Povijesni razvoj trgovačkog prava u republici hrvatskoj  / IZVORI TRGOVAČKOG PRAVA  / Uvodne napomene  / Državni izvori trgovačkog prava  /  Autonomno trgovačko pravo /  Sudska i arbitražna praksa / Pravna znanost  /  Akti pojedinih nezakonodavnih tijela  / Statut, društveni ugovor, pravila pravne osobe  / TRGOVAČKO UGOVORNO PRAVO / POJAM I OBILJEŽJA TRGOVAČKOG UGOVORNOG PRAVA  / Uvodne napomene  / Obilježja trgovačkog ugovornog prava  / VRSTE UGOVORA  / NAČELA TRGOVAČKOG UGOVORNOG PRAVA  / Uvodne napomene /  Načelo autonomije stranaka  / Načelo savjesnosti i poštenja  / Načelo ispunjenja ugovorne obveze / Načelo ravnopravnosti i jednake / Vrijednosti činidaba  / Načelo dužne pažnje  / Načelo primjene običaja i prakse  / Ostala načela trgovačkog ugovornog prava  / SUBJEKTIVNI I OBJEKTIVNI UVJETI ZA NASTANAK UGOVORA  / Pravni subjekti trgovačkog ugovornog  / PREDUGOVORNE AKTIVNOSTI  / Pregovori /  Ponuda i prihvat ponude  / Ponuda i prihvat neovlaštene osobe  / Predugovor / SKLAPANJE UGOVORA  / Uvodne napomene  / Suglasnost volja za sklapanje ugovora  / Zastupanje u trgovačkim ugovorima / Uvjet forme ugovora /  Sadržaj ugovora  / OBLIK, VRIJEME I MJESTO SKLAPANJA UGOVORA  / Oblik (forma) ugovora  /  Vrijeme sklapanja ugovora /  Mjesto sklapanja ugovora  / TUMAČENJE UGOVORA  / Tumačenje ugovora / NEVALJANOST UGOVORA /  Uvod /  Ništetnost ugovora /  Pobojni ugovori  / SREDSTVA ZA OSIGURANJE ISPUNJENJA UGOVORNE OBVEZE / Uvodne napomene / Jamstvo ili poručanstvo /  Ugovorna kazna / Zatezne kamate / Kapara  /  Odustatnina  / Pravo zadržanja  /  PROMJENE U UGOVORIMA / Uvodne napomene  / Promjene subjekata ugovornog odnosa  / Cesija  /  Subrogacija  / Sličnosti i razlike cesije i subrogacije  / Preuzimanje duga / Pristupanje dugu  / Ppreuzimanje ispunjenja  / Prijenos ugovora / Promjene sadržaja ugovornog odnosa /  Uvodne napomene  / Obnova  / Nagodba  / UČINCI VALJANOG UGOVORA /  Uvodne napomene  / Primarni (namjeravani) učinci valjanog ugovora / Nenamjeravani (sekundarni) učinci ugovora  / Učinci zakašnjenja i neispunjenja  / ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG POVREDE UGOVORA  /  Uvodne napomene  /  Pretpostavke odgovornosti  / Ugovaranje odgovornosti za štetu  / Obujam naknade  / ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE / Uvodne napomene  / Pojam nedostataka  / Pretpostavke odgovornosti za nedostatke  / Pretpostavke očuvanja stjecateljevih prava / Prekluzivni rokovi za podnošenje zahtjeva / ZASTARA KOD TRGOVAČKIH UGOVORA  / Pojam i uvod  / Tijek zastarnog roka / Rok zastare  / PRESTANAK UGOVORNE OBVEZE  / Uvodne napomene  /  Prestanak ugovora ispunjenjem (solutio)  / Prestanak ugovora raskidom  / LITERATURA  / PRAVNI PROPISI

O knjizi:

“Osnove trgovačkog (ugovornog) prava” iz pera autora dr.sc. Marka Verovića, profesora visoke škole na EFFECTUS-u novi je naslov iz EFFECTUS-ove izdavačke djelatnosti. 244 stranica teksta u potpunosti je prilagođeno nastavnim predmetima koji se izučavaju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a koji u središte svog interesa stavljaju bogatstvo i raznolikost trgovačkopravnih odnosa. Stručna monografija “Osnove trgovačkog (ugovornog) prava” opisuje cjelokupni životni vijek trgovačkog ugovora, počevši od pregovora za njegovo sklapanje, preko nastanka, pravnih učinaka koje ugovor proizvodi, promjene, prestanka te odgovornosti za štetu nastalu zbog povrede ugovorne obveze. Udžbenik, koji je i više od toga, produbljuje tematiku, a studentima stručnog preddiplomskog studija Financije i pravo na EFFECTUS-visokoj školi za financije i pravo će, kao obvezna literatura, pružiti respektabilnu količinu znanja na predmetu Osnove trgovačkog prava i pomoći im u potpunom razumijevanju područja te ih pripremiti za samostalno i aktivno djelovanje u budućoj profesiji. No, u monografiji su istovremeno sadržane i brojne suvremene spoznaje vezane za trgovačke ugovore koje su neophodno potrebne poslovnom čovjeku u suvremenom poslovnom okruženju, a koje je nezamislivo bez djelatnosti ugovaranja.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing