RSS
Newsletter
Prijavi se!
OTKRIVANJE ODNOSA S JAVNOŠĆU

OTKRIVANJE ODNOSA S JAVNOŠĆU

Autor-i: Tench, Ralph; Yeomans, Liz
Tematsko područje: Marketing
Broj stranica: 722
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2009.
Kataloška cijena: 300.00 kn
Internet cijena: 282.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, fotografije kolor, puno, sheme
  • Podrška zanimljivosti: kratke priče
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, obrada poslovnih slučajeva, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: marketinški stručnjaci, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan
Iz sadržaja:
KONTEKST ODNOSA S JAVNOŠĆU/ Porijeklo odnosa s javnošću: definicije i povijesni razvoj/ Upravljanje odnosima s javnošću i njihova organizacija/ Uloga praktičara odnosa s javnošću/ Medijski kontekst suvremenih odnosa s javnošću i novinarstva/ Odnosi s javnošću i demokracija/ Zajednica i društvo - DOP/ Međunarodni kontekst odnosa s javnošću/ TEORIJE I KONCEPT ODNOSA S JAVNOŠĆU/ Teorije odnosa s javnošću: pregled/ Odnosi s javnošću kao planirana komunikacija/ Istraživanje i evaluacija odnosa s javnošću/ Publike, interesno utjecajne skupine, javnosti/ Korporativni imidž, reputacija i identitet/ Odnosi s javnošću, propaganda i psihologija uvjeravanja/ Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću/ SPECIJALISTI ODNOSA S JAVNOŠĆU/ Odnosi s medijima/ Interna komunikacija/ Upravljanje programima uključenosti u zajednicu/ Upravljanje problemima/ Upravljanje kriznim odnosima s javnošću/ Odnosi s javnošću i potrošač/ Odnosi s javnošču među tvrtkama/ Pitanja od javnog značaja/ Financijski odnosi s javnošću / Odnosi s javnošću i informacijske i komunikacijske tehnologije: načela i planiranje/ Integrirane marketinške komunikacije/ Sponzorstvo/ SEKTORSKA RAZMATRANJA/ Korporativna komunikacija/ Organizacije za provođenje kampanja i skupine za pritisak/ Komunikacija u javnom sektoru/ Odnosi s javnošću u kulturi i umjetosti, zabavi i slobodnom vremenu/ Celebrityji i odnosi s javnošću/ Što dalje? Pitanja za budućnost odnosa s javnošću

O knjizi i autorima:
Knjiga služi kao ozbiljan i praktičan vodič za stjecanje znanja o OSJ i studentima i čitateljima pruža uvid u temeljito razumijevanje odnosa s javnošću. Donosi kritičku analizu područja i predstavlja sofisticirani spoj teorije i stvarnog života, te uključuje mnoge studije slučaja, aktivnosti, pitanja za raspravu i ilustracije koje oslikavaju sadržaj.
Prvi dio knjige daje kontekst odnosa s javnošću. Bavi se različitim definicijama i razvojem suvremene prakse u SAD i Velikoj Britaniji. Propituje kako su OSJ organizirani kao funkcija menadžmenta i u kakvom su odnosu prema drugim poslovnim funkcijama. Objašnjava ulogu praktičara OSJ, te suvremeno medijsko okruženje, odnos demokracije i OSJ, društveno odgovorno poslovanje i međunarodni kontekst OSJ.
Drugi dio posvećen je teorijama i konceptima OSJ, planiranju komunikacija, ulozi istraživanja i evaluacije te prirodi publika, javnosti ili interesno-utjecajnih skupina. Objašnjava pojmove imidža, reputacije i identiteta, uvjeravanja i promidžbe te etička pitanja.
Treći dio knjige bavi se praksom odnosa s javnošću u 12 specijaliziranih područja struke prikazanih brojnim studijama slučaja koji služe kao ilustracija teorija, principa i metoda koje se opisuju.
Četvrti dio - sadrži sektorska razmatranja o korporativnoj komunikaciji, vođenju kampanja za interesne i skupine za pritisak, komunikaciji u javnom sektoru, OSJ u umjetnosti, industriji slobodnog vremena i zabave, promociji pojedinaca i kulture celebrityja, a posljednje poglavlje okrenuto je budućnosti, odnosno pitanjima koja će za profesiju tek biti od velike važnosti.
Prof. Ralph Tench je profesor komunikacijskog obrazovanja na Sveučilištu Metropolitan u Leedsu. Ralph Trench je deset godina bio pročelnika Katedre za odnose s javnošću i komunikacije na Sveučilištu Metropolitan u Leedsu, gdje je bio zadužen za razvoj dodiplomskih, postdiplomskih i stručnih studija. Njegovi radovi redovito se objavljuju u knjigama i znanstvenim časopisima koji se bave temama u rasponu od menadžmenta do obrazovanja, a on sam predstavio je svoja istraživanja širom svijeta.
Liz Yeomans je pročelnica Katedre za odnose s javnošću i komunikacije na Sveučilištu metropolitan u Leedsu. Od dolaska na ovo sveučilište 1994. godine, Liz je angažirana na stvaranju centra izvrsnosti u obrazovanju iz odnosa s javnošću. Osim djelovanja na utemeljenju BA programa (Hons) iz odnosa s javnošću Liz je razvila nove studije za zaposlene profesionalce i predavala na njima - a među njima je i priznata diploma Ovlaštenog instituta za odnose s javnošću.

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing