RSS
Newsletter
Prijavi se!
PDV U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA 2013.

PDV U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA 2013.

Autor-i: Javor, Ljubica
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 462
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2013.
Kataloška cijena: 400.00 kn
Internet cijena: 376.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, malo
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, financijski stručnjaci, politički dužnosnici
  • Opseg bibliografije: nema

Iz sadržaja: 

1. Pravna stečevina Europske unije o PDV-u/ 1.1. Direktive o PDV-u/ 1.2. Sistematizacija poreznog prava o PDV-u/ 1.3. Uredbe o PDV-u/ 1.4. Paralelne direktive/ 1.5. Propisi o administrativnoj suradnji na području PDV-a/ .../ 2. Ubiranje PDV-a na području Europske unije/ 2.1. Načela na kojima se temelji ubiranje PDV-a na području EU-a/ 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost/ 3.1. Područje primjene Zakona o PDV-u/ 3.2. Predmet oporezivanja/ 3.3. Stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava unutar EU-a/ 3.4. Uvoz dobara na području EU-a/ 3.5. Porezni obveznik/ ... / PRILOZI/ Zakon o porezu na dodanu vrijednost/ Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost/ Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije/ Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja/ Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. 

O knjizi: 

U knjizi se na praktičnim primjerima obrazlaže primjena novog Zakona i Pravilnika o PDV-u.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing