RSS
Newsletter
Prijavi se!
PETZOVA STATISTIKA

PETZOVA STATISTIKA

Podnaslov: Osnovne statističke metode za nematematičare

Autor-i: Petz, Boris; Kolesarić, Vladimir; Ivanec, Dragutin
Tematsko područje: Ostalo
Broj stranica: 700
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 378.00 kn
Internet cijena: 355.32 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno, sheme
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, profesori, svatko tko se bavi stručnim i znanstvenim istraživanjem, studenti
  • Opseg bibliografije: srednji

Iz sadržaja: 

Predgovor/ 1. Uvod/ 2. O temeljnim pojmovima vjerojatnosti/ 3. Središnje vrijednosti/ 4. Mjere varijabilnosti/ 5. Normalna distribucija i neke druge distribucije/ 6. Grafičko prikazivanje rezultata/ 7. Skale mjerenja/ 8. Teškoće i “opasnosti” pri radu s postocima/ 9. Položaj pojedinog rezultata u grupi/ 10. Uzorci/ 11. Razlika između dvije aritmetičke sredine/ 12. Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike/ 13. Testiranje razlika među proporcijama/ 14. Hi-kvadrat test/ 15. Standardna pogreška standardne devijacije i granice pouzdanosti standardne devijacije/ 16. Uvod u analizu varijance/ 17. Analiza kovarijance/ 18. Korelacija/ 19. Prognoza iz jedne varijable u drugu/ 20. Veličina učinka, snaga statističkog testa i samoizvlačenje/ 21. Izbor iz neparametrijskih testova/ 22. Zaključivanje u statistici//  STATISTIČKA OBRADA PODATAKA U RAČUNALNOM PROGRAMU SPSS/ Uvodna riječ/ Upisivanje prikupljenih podataka i priprema za statističku obradu/ 1. Otvaranje nove datoteke/ 2. Definiranje varijabli i njihovih karakteristika/ 3. Upisivanje podataka i njihovo priređivanje za statističku obradu/ Statističke analize/ 4. Deskriptivna statistika/ 5. Testiranje statističke značajnosti razlike između dviju aritmetičkih sredina/ 6. Testiranje razlika između više od dvije aritmetičke sredine - analiza varijance/ 7. Neparametrijski testovi/ 8. Korelacije// Rješenja zadataka za vježbu/ Literatura/ Dodatak/ Kazalo 

O knjizi: 

U uvodnom dijelu, objašnjavajući svoj pristup statistici, profesor Petz ističe kako je i sam nematematičar i kako je “metodom vlastite kože” stjecao iskustva s osnovnim teškoćama s kojima se nematematičari susreću u najvećem broju statističkih tekstova. Kasnije je, kao profesor, u nastavi imao prilike godinama pratiti kod drugih ljudi različite vrste teškoća s kojima se bore nematematičari u susretu sa statistikom. I zato je teškoće ove vrste nastojao prebroditi na najbezbolniji način služeći se – što je više bilo moguće – logičkim zaključivanjem i praktičnim primjerima.
Kako je profesor Petz shvaćao statistiku samo kao sredstvo kojim se u nekoj struci dolazi do sažetih podataka i kako se zaključuje na temelju statističkih podataka, izvrsno pokazuje njegovo poglavlje o zaključivanju u statistici (u ovom udžbeniku to je 22. poglavlje). Svatko tko koristi statistiku, bilo u stručnom bilo u znanstvenom radu, trebao bi dobro proučiti i to poglavlje.
Statistika, čak i ova temeljna, razvija se i ima inovacija, pa je bilo korisno dopuniti Petzovu knjigu tim novijim sadržajima, ali pritom zadržati što je najviše moguće sve odlike Petzova načina prezentiranja statističkog materijala.
NOVO: dodatak knjizi! SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) jedan je od najčešće korištenih računalnih programa u društvenim znanostima. Upoznajte se s osnovnim statističkim postupcima koji se mogu provesti tim programom.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing