RSS
Newsletter
Prijavi se!
PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM ZNANSTVENIM MAGISTARSKIM STUDIJIMA

PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM ZNANSTVENIM MAGISTARSKIM STUDIJIMA

Podnaslov: peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga šesta

Autor-i: Zelenika, Ratko
Tematsko područje: Ostalo
Broj stranica: 270
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2011.
Kataloška cijena: 400.00 kn
Internet cijena: 376.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, znanstvena - udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva
  • Prvenstveni čitatelji: svatko tko se bavi stručnim i znanstvenim istraživanjem, studenti
  • Opseg bibliografije: srednji
Iz sadržaja:
 
U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige.
U drugom dijelu naslova TEMELJNA OBILJEŽJA PISANIH DJELA NA POSLIJEDI-PLOMSKOM ZNANSTVENOM MAGISTA-RSKOM STUDIJU  rezultati istraživanja predstavljeni su  u četiri tematske jedinice, i to: pojam djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, osnovna obilježja djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, važnost djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju i vrste djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju.
U trećem djelu - PRISTUPNI RAD NA POSLIJEDIPLOMSKOME ZNANSTVENOM MAGISTARSKOM STUDIJU - u sedam tematskih jedinica predstavljeni su rezultati istraživanja, i to: pojam pristupnoga rada, svrha i ciljevi izrade pristupnoga rada, bitni elementi i dijelovi pristupnoga rada, dokumentacijska osnova rukopisa pristupnoga rada, dizajniranje teksta pristupnoga rada, obrana pristupnoga rada i reprezentativni primjer pristupnoga rada na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju.
    Četvrti dio ima naslov KRITIČKI PRIKAZ NA POSLIJEDIPLOMSKOME ZNANSTVENOM MAGISTARSKOM STUDIJU. U tome su dijelu elaborirane četiri tematske jedinice, i to: pojam kritičkoga prikaza, svrha i ciljevi izrade kritičkoga prikaza, bitni elementi i dijelovi kritičkoga prikaza i reprezentativni primjer kritičkoga prikaza.
    SEMINARSKI RAD NA POSLIJE-DIPLOMSKOME ZNANSTVENOM MAGISTA-RSKOM STUDIJU  je naslov petoga djela. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u sljedećih devet tematskih jedinica, i to: pojam seminarskoga rada, svrha i ciljevi izrade seminarskoga rada, bitni elementi i dijelovi seminarskoga rada, dokumentacijska osnova rukopisa seminarskoga rada, dizajniranje teksta seminarskoga rada, obrana seminarskoga rada, reprezentativni primjeri seminarskih radova na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, posebnosti metodološkoga seminarskog rada na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju te analiza i ocjena seminarskih radova na poslijediplomskim znanstvenim magistarskim studijima sa stajališta metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja.
Ciljano je osobita pozornost posvećena šestom dijelu naslova ZNANSTVENI MAGISTARSKI RAD - TEMELJNA POLUGA ZNANSTVENOGA OPISMENJAVANJA INTELEKTUALACA  u kojemu su rezultati istraživanja elaborirani u dvadeset i tri tematske jedinice, i to: pojam i misija znanstvenoga magistarskog rada, planiranje poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija, ustanove za organiziranje i izvođenje poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija, nastavni planovi i program poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija, upis pristupnika na poslijediplomske znanstvene magistarske studije, nastavnici na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, polaganje ispita i izvršavanje drugih obveza na studiju, izbor i prijava teme znanstvenoga magistarskoga rada, ocjena podobnosti magistranda i  pogodnosti teme znanstvenoga magistarskog rada, svrha i ciljevi izrade, struktura ili kompozicija, dokumentacijska osnova rukopisa, izrada, dizajniranje i predaja teksta rada, ocjena znanstvenoga magistarskog rada, uporaba titule akademskoga stupnja magistra znanosti, dostavljanje znanstvenih magistarskih radova, promocija magistara znanosti, oduzimanje magisterija znanosti, objavljivanje znanstvenoga magistarskog rada kao znanstvene knjige (monografije), životni vijek stjecanja magisterija znanosti, reprezentativni primjeri znanstvenih magistarskih radova te analiza i ocjena obranjenih znanstvenih magistarskih radova s motrišta metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja. 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing