RSS
Newsletter
Prijavi se!
PLAĆANJE I OSIGURANJE PLAĆANJA

PLAĆANJE I OSIGURANJE PLAĆANJA

Autor-i: Briški, D; Milčić, I. i autori
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 492
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2011.
Kataloška cijena: 260.00 kn
Internet cijena: 244.40 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: uobičajen, korisna specijalistima
  • Prvenstveni čitatelji: direktori, financijski stručnjaci, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: srednji
Iz sadržaja:
 
I. PLATNI PROMET/ Pružanje platnih usluga prema Zakonu o platnom prometu / Platni promet s inozemstvom u skladu s novim propisima / Devizni sustav i devizno poslovanje / Korištenje kreditnih kartica u poslovanju - porezni i računovodstveni aspekt/ Internet u funkciji plaćanja
II. GOTOVINSKA I OBRAČUNSKA PLAĆANJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU / Gotovinsko poslovanje / Tržište strane gotovine u Republici Hrvatskoj / Obračunska plaćanja u zemlji / Obračunska plaćanja s inozemstvom / Faktoring i njegov računovodstveni tretman / Usluge faktoringa u sustavu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
III. PLAĆANJA U SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE / Plaćanja u sustavu državne riznice / Unapređenja u sustavu državne riznice / Postupci i način izvršavanja državnog proračuna / Knjigovodstvene evidencije plaćanja u sustavu državne riznice ovisno o izvorima financiranja / Povrat sredstava s računa riznice
IV. OSIGURANJE PLAĆANJA/ Mjenica / Ček / Zadužnica / Jamstvo i bankarska garancija kao instrumenti osiguranja izvršenja obveza/ Carinska garancija
V. OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA / Ovrha na novčanim sredstvima
VI. OBVEZE RAČUNOVOĐA I REVIZORA PO ZAKONU O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA/ Zadaće računovođa, revizora i poreznih savjetnika u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
VII. POPIS RELEVANTNIH PROPISA IZ PODRUČJA OBRAĐENIH U KNJIZI/ Zakonska regulativa obrađena u priručniku
 
O knjizi:
 
Republika Hrvatska kao jedna od budućih članica Europske unije u obvezi je uskladiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. U tom smislu postavljeni su zahtjevi prema RH za usklađivanjem i liberalizacijom platnog prometa u tuzemstvu i inozemstvu. Upravo iz tog razloga donesen je i na snagu stupio 01. siječnja 2011. novi Zakon o platnom prometu. Počeci transformacije platnog prometa u RH sežu još u 1993. godinu. Prethodnim propisom je obavljanje poslova platnog prometa preneseno iz bivšeg Zavoda za platni promet u banke, što je otvorilo put za razvoj platnog prometa u skladu sa suvremenim standardima platnog prometa u svijetu.
U novi Zakon ugrađene su odredbe Direktive 2007/64/EZ o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu. Tom se Direktivom u Europskoj uniji uređuju platne usluge i postavljaju pravila za cijelo europsko gospodarsko područje.
Cilj Direktive, je:
  • omogućiti da izvršenje prekograničnih plaćanja između zemalja članica Europske unije, bude jednostavno, učinkovito i sigurno kao izvršenje domaćih plaćanja,
  • poticanje konkurentnosti radi povećanja efikasnosti i sniženja troškova i
  • stvaranje pravne osnove za uspostavu jedinstvene platne eurozone (SEPA - Single Euro Payment Area).
U platni sustav uvodi se nova kategorija pružatelja platnih usluga - institucija za platni promet.
Važna je novina novog Zakona da objedinjuje domaći platni promet i platni promet s inozemstvom, propisuje rokove izvršenja između pružatelja platnih usluga kod nacionalnih, prekograničnih odnosno međunarodnih platnih transakcija.
Budući da novi Zakon o platnom prometu više ne uređuje pitanja gotovinskih i obračunskih plaćanja, ovim izdanjem obuhvaćena su i obrađena najčešća pitanja koja se javljaju na tom području. Također, uz navedena, obrađuju se i područja iz sustava plaćanja državne riznice, te instrumenti osiguranja plaćanja i provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Kao posebno poglavlje obrađuje se problematika vezana uz Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Priručnik je koncipiran na način da predstavi sve relevantne aspekte plaćanja u zemlji i inozemstvu te osiguranja plaćanja. Prije svega, namijenjen je financijskim djelatnicima - praktičarima, računovođama čiji se opseg poslova, posebice u malim poslovnim subjektima znatno proširio i na područje financija i financijskog prava.
Na izradi priručnika sudjelovali su autori koji su svojom stručnošću na područjima koja su obrađivali doprinijeli kvaliteti i primjenjivosti ovoga izdanja.
(iz predgovora)

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing