RSS
Newsletter
Prijavi se!
POPIS IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA

POPIS IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA

Podnaslov: 3. izmjenjeno i dopunjeno izdanje

Autor-i: Slovinac, Irena - Šarić, Marija - Vranar, Krešimir
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 150
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 200.00 kn
Internet cijena: 188.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, puno
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, financijski stručnjaci, izvršni rukovoditelji, studenti, poduzetnici
  • Opseg bibliografije: nema

Iz sadržaja:

I. POPIS IMOVINE I OBVEZA  KOD PODUZETNIKA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA (Marija Šarić, dipl.oec. i ovlašteni revizor)/ 1. Svrha popisa/ 2. Obveza popisa/ 3. Vrste i način obavljanja popisa/ 3.1. Kontinuirani popis/ 3.1.1. Uvjeti za obavljanje kontinuiranog popisa/ 3.1.2. Prednosti i nedostaci kontinuiranog popisa/ 3.2. Redoviti (godišnji) popis/ 4. Komisija za popis imovine i obveza / 4.1. Članovi komisije za popis/ 4.2. Zadaci komisije za popis/ 4.3. Odgovornost za obavljanje popisa/ 5. Organizacija popisa/ 5.1. Rukovođenje popisom/ 5.2. Pripreme za popis/ 5.3. Plan popisa/ 6. Popis imovine i obveza/ 6.1. Popis i procjena dugotrajne imovine/ 6.1.1. Popis i procjena dugotrajne nematerijalne imovine/ 6.1.2. Popis i procjena dugotrajne materijalne imovine/ 6.1.3. Program popisa materijalne i nematerijalne imovine/ 6.2. Popis i procjena dugotrajne financijske imovine i potraživanja/ 6.3. Popis i procjena zaliha/ 6.3.1. Popis sirovina, materijala i rezervnih dijelova/ 6.3.2. Popis sitnog inventara, ambalaže i automobilskih guma/ 6.3.3. Popis i procjena proizvodnje u tijeku/ 6.3.4. Popis gotovih proizvoda/ 6.3.5. Popis poluproizvoda i dijelova/ 6.3.6. Program popisa sirovina i materijala, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda/ 6.3.7. Popis i procjena trgovačke robe/ 6.3.8. Program popisa trgovačke robe/ 6.4. Popis i utvrđivanje potraživanja i drugih oblika imovine/ 6.5. Popis i utvrđivanje obveza/ 6.6. Popis gotovog novca, čekova, mjenica i drugih instrumenata plaćanja i stranih sredstava plaćanja/ 6.7. Program popisa potraživanja i obveza, gotovog novca, čekova, mjenica, jamstva, stranih sredstava plaćanja i vrijednosnih papira/ 7. Popis izvanbilančnih zapisa/ 7.1. Popis potencijalnih vrijednosnica i tiskanih vrijednosnih papira koji nisu stavljeni u opticaj/ 7.2. Popis prava i obveza/ 8. Popis imovine izvan poduzetnika/ 9. Popis tuđe imovine/ 10. Utvrđivanje stvarnih popisnih viškova i manjkova/ 11. Posebnosti popisa u građevinarstvu, poljoprivredi, ugostiteljstvu i ostalim djelatnostima/ 12. Izvještaj o obavljenom popisu (elaborat)/ 13. Analiza i razmatranje izvještaja o popisu i donošenje odluke o nalazu komisije/ 14. Usklađivanje stanja imovine i obveza utvrđenih popisom sa stanjem iskazanim u knjigovodstvu/ 15. Popis mjera-prilog / II. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMANI POPISIH RAZLIKA OBVEZNIA POREZA NA DOBIT/ 1.  Viškovi imovine/ 2. Manjkovi imovine / Manjkovi koji podliježu oporezivanju/ III. POPIS IMOVINE I OBVEZA OBRTNIKA (Krešimir Vranar, dipl. oec.)/ 1 Obveza popisa / 2. Organizacija popisa / 3. Što je obvezno popisati kod fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost? / 4. Izvješće i odlučivanje o obaveljno popisu / 5. Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom / 69. Evidentiranje viškova i manjkova / IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA KOD PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH  I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA / 1. Obveza popisa i odredbe o obavljanu popisa / 2. Sudionici popisa / 3. Organizacija popisa

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing