RSS
Newsletter
Prijavi se!
POSLOVNO PLANIRANJE, KONTROLA I ANALIZA

POSLOVNO PLANIRANJE, KONTROLA I ANALIZA

Autor-i: Gulin, D; Perčević, H; Tušek, B; Žager, L.
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 384
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 250.00 kn
Internet cijena: 235.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: tablice, puno, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, izvršni rukovoditelji, studenti, poduzetnici

Iz sadržaja: 

MJESTO I ULOGA PLANIRANJA, KONTROLE I ANALIZE U UPRAVLJANJU PODUZEĆEM/ Upravljanje poslovanjem poduzeća/ Planiranje, analiza i kontrola u upravljanju poduzećem/ ULOGA I ZNAČAJ SUSTAVA I METODA OBRAČUNA TROŠKOVA U PODUZEĆU/ Pojam troška i kriterij razvrstavanja troškova/ Metode vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda/ Opći troškovi proizvodnje i kriteriji alokacije općih troškova proizvodnje na proizvode/ Točka pokrića/ SADRŽAJ I IZRADA POSLOVNOG PLANA PODUZEĆA/ Sustav standardnih troškova/ Mjesto i značaj poslovnog planiranja u poduzećima/ Procesi planiranja i kontrole u poduzećima/ Poslovni plan poduzeća/ Ostali koncepti planiranja/ Korisnici poslovnih planova/ Novčani proračun poduzeća/ Fleksibilni proračun (budžet) poduzeća i izvještaji o izvršenju/ Kapitalni proračun/ INTERNA KONTROLA/ Povezanost paniranja i kontrole kao upravljačkih funkcija/ Pojam, obilježja i instrumenti kontrole/ Kako kontrolirati izvršenje poslovnih planova?/ Interna kontrola kao dio sustava internog nadzora/ Interna kontrola kao instrument upravljanja rizicima/ Struktura sustava internih kontrola/ Vrste internih kontrola/ Ograničenja internih kontrola/ Interna revizija kao nadzor nad funkcioniranjem internih kontrola/ Upoznavanje i ocjena sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvještaja/ FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA/ Ciljevi financijskog izvještavanja/ Korisnici financijskih izvještaja/ Kvaliteta financijskih izvještaja/ Revizija kao pretpostavka realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja/ Analiza financijskih izvještaja/ Godišnje izvješće 

O knjizi: 

Knjiga je rezultat rada četvoro ravnopravnih autora. Iz tog razloga u knjizi su moguće određene terminološke razlike te ponavljanja određene materije. Knjiga je podijeljena na pet poglavlja.  U drugom izdanju knjige dodano je novo poglavlje koje obrađuje ulogu i značaj metoda obračuna troškova u poslovnim subjektima te posebno ukazuje na ulogu i značaj tih metoda u procesima izrade poslovnog plana, kontrole i analize. Osim spomenutog novog poglavlja u knjizi, ostala poglavlja su također nadopunjena i ažurirana.  U prvom poglavlju ukazuje se na mjesto i ulogu planiranja, kontrole i analize u upravljanju poduzećem. Ovo poglavlje definira planiranje, kontrolu i analizu te objašnjava njihovu međusobnu povezanost i uvjetovanost. U ovom poglavlju se također ukazuje na značaj i ulogu računovodstvene funkcije poduzeća u procesu planiranja, kontrole i analize te objašnjava položaj planiranja, kontrole i analize u tradicionalnoj i suvremenoj funkcionalnoj strukturi računovodstva.  Drugo poglavlje je novo poglavlje u odnosu na prethodno izdanje knjige, a ono obrađuje ulogu i značaj metoda obračuna troškova u poslovnom subjektu. U okviru ovog poglavlja definiraju se troškovi, kriteriji klasifikacije troškova, metode vrjednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, metode alokacije općih troškova proizvodnje te se ukazuje na njihov značaj i utjecaj na izradu poslovnog plana poduzeća. U okviru ovog poglavlja obrađuje se i model točke pokrića kao instrument poslovnog planiranja.  Treće poglavlje knjige razmatra sadržaj i izradu poslovnog plana poduzeća. U okviru ovog poglavlja objašnjava se sustav standardnih troškova kao pretpostavka za izradu poslovnog plana, prezentira se metodologija izrade i sadržaj glavnog poslovnog plana i fleksibilnog proračuna te se obrađuju i metode izrade kapitalnog proračuna.  Četvrto poglavlje obrađuje područje interne kontrole. U okviru ovog poglavlja pojašnjava se povezanost i uvjetovanost planiranja i kontrole, definiraju se obilježja i instrumenti kontrole, razmatra se interna kontrola kao dio sustava internog nadzora te kao instrument upravljanja rizicima, navodi se i objašnjava struktura sustava internih kontrola te vrste internih kontrola, ukazuje se na ograničenja internih kontrola, objašnjava interna revizija kao nadzor nad funkcioniranjem internih kontrola te se ukazuje na značajnost upoznavanja i ocjene sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvještaja.  Peto poglavlje obrađuje područje financijskog izvještavanja i analizu financijskih izvještaja. U ovom poglavlju naglašavaju se ciljevi financijskog izvještavanja, navode se korisnici financijskih izvještaja, ukazuje na ulogu revizije kao pretpostavke realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja te se navode i pojašnjavaju instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja. Na kraju knjige navedena je literatura i dodan je prilog u kojemu su sistematizirani pokazatelji analize financijskih izvještaja.  Knjiga je ponajprije namijenjena studentima stručnog i preddiplomskog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, studentima ostalih ekonomskih fakulteta i visokih poslovnih škola te studentima diplomskih i specijalističkih poslijediplomskih stručnih studija koji izučavaju problematiku upravljačkog računovodstva i interne revizije. Knjiga također može biti korisna i znanstvenoj i stručnoj javnosti koja se direktno ili indirektno bavi područjem upravljačkog računovodstva i interne revizije.  

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing