RSS
Newsletter
Prijavi se!
POSLOVNO VOĐENJE

POSLOVNO VOĐENJE

Autor-i: Buble, Marin
Tematsko područje: Menadžment
Broj stranica: 312
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2011.
Kataloška cijena: 240.45 kn
Internet cijena: 226.02 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: znanstvena, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, top menadžeri, izvršni rukovoditelji, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:
1. UVOD /Menadžment, vođenje i vodstvo/ Menadžment i njegove funkcije / Vođenje
2. VODSTVO / Osnove vodstva/ Pristupi vodstvu
3. MOTIVIRANJE, UTJECANJE I INSPIRIRANJE / Motiviranje / Utjecanje i moć / Inspiracija i karizma
4. INTERPERSONALNI PROCESI, GRUPE I KONFLIKTI / Interpersonalna priroda poduzeća / Grupe /
5. KOMUNICIRANJE / Osnove komuniciranja / Interpersonalno komuniciranje / Organizacijsko komuniciranje
/ Komuniciranje u nestabilnoj okolini / Prepreke pri komuniciranju i način njihova prevladavanja
6. RAZVOJ VODSTVA / Osnove razvoja vodstva/ Metode razvoja vodstva / Evaluacija razvoja vodstva / Klima za razvoj vodstva
7. ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST VODSTVA / Etika vodstva / Društvena odgovornost
 
O knjizi:

Predmet obrade knjige je problematika koja je tijekom 20-og stoljeća postala toliko važna da je po mišljenju nekih autora uspješnost gospodarstva direktno proporcionalna uspješnosti vodstva. U tom kontekstu najprije se vrši razdioba između menadžmenta, vođenja i vodstva, a što je od neosporne vrijednosti za teoriju i praksu. Autor iscrpno analizira četiri ključne komponente vođenja - (1) vodstvo, (2) motiviranje, utjecanje i inspiriranje, (3) interpersonalne odnose, grupe i konflikte i (4) komuniciranje. Na ovaj način je uobličena cjelina koja čini bit vođenja, nakon čega se autor upušta u daljnja ispitivanja koja se odnose na traženje odgovora na dva krucijalna pitanja - prvo je kako razvijati vodstva, a drugo koja je to etika i društvena odgovornost vodstva?
 
Recenzije:
Ova knjiga predstavlja značajno djelo u kojemu autor tretira sva ona pitanja koja su relevantna kako za teoriju tako i za praksu vođenja. Njegov se doprinos sastoji ne samo u tome što je prvi u nas istražio i obradio predmetnu materiju već prvenstveno u tome što je toj već klasičnoj tematici dao specifični pristup. Naime, u tretiranju problematike vođenja on je u značajnoj mjeri uspio izdiferencirati odnose između menadžmenta, vođenja i vodstva ukazujući na sve značajniju ulogu koju će vođenje preuzeti u budućnosti.  Autor najprije tretira osnove vođenja, potom njegove ključne komponente, a na kraju aspekti razvoja vodstva te etika i društvena odgovornost vodstva. Takav pristup tretiranju predmetne problematike cijeloj materiji daje jedan skladan tijek izlaganja koji sukcesivno uvodi čitatelja u svijet poslovnog vođenja. Tomu naročito pomažu brojni grafički prikazi koji ilustriraju izloženu materiju tako da čitatelj može lakše razumjeti i shvatiti ovu dosta kompleksnu problematiku.    Prof. dr. sc. Pere Sikavica
 
Prof. dr. Marin Buble je jedan od rijetkih hrvatski autor koji je napisao djelo ovakva sadržaja, te na taj način počeo popunjavati prazninu u tom području koja još uvijek postoji u Hrvatskoj. On je u ovoj knjizi obuhvatio sve ono što je sa teorijskog aspekta relevantno za problematiku vođenja ne zanemarujući ni praktična pitanja koja su za tretiranu problematiku od posebnog značenja.  Problematika koju tretira ova knjiga nije od interesa samo za znanstvenike i studente menadžmenta već i znatno širu populaciju. Stoga je autor ovu knjigu koncipirao tako da ona ima širu namjenu, te je morala obuhvatiti one sadržaje koji će biti relevantni kako za funkciju vodstva, tako i za sve one koji tu funkciju žele izučavati ili pak obnašati, kao i za one koji žele dalje znanstveno produbljivati ovu veoma kompleksnu i aktualnu problematiku.     Prof. dr. sc. Marčelo Dujanić

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing