RSS
Newsletter
Prijavi se!
PROFESIONALNI LOBIST

PROFESIONALNI LOBIST

Podnaslov: Priručnik o interesnom zagovaranju

Autor-i: Vlahović, Natko; Jelić, Bruno
Tematsko područje: Komunikacija
Broj stranica: 186
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2015.
Kataloška cijena: 189.00 kn
Internet cijena: 177.66 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, priručnik
  • Stil pisanja: zanimljiv, čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno, Grafički prikaz
  • Podrška lakoj primjeni: upute, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: jedinstvena knjiga na tržištu
  • Prvenstveni čitatelji: top menadžeri, poduzetnici, politički dužnosnici, aktivisti udruga i organizacija

 

Iz sadržaja:

I. DEFINICIJA I OKVIRI LOBIRANJA: Definicija lobiranja/ Podrijetlo lobiranja/ Lobiranje, javni poslovi ili odnosi s vladinim institucijama?/ Predrsude o lobiranju/ Regulacija lobiranja

II. OSOBINE I KOMPETENCIJE LOBISTA: Osnovne osobine i vještine lobista/ Lobistička načela/ Znanje i obrazovanje

III. ORGANIZACIJA I PRAKSA LOBIRANJA: Vrste lobiranja/ Tipovi lobista/ Tko lobira/ Upravljanje lobističkom kampanjom

IV. ORGANIZACIJA LOBISTIČKOG POSLA UNUTAR KOMPANIJE

V. LOBISTIČKI ALATI I TEHNIKE: Tehnike izravnog lobiranja/ Tehnike neizravnog lobiranja

VI. MOGUĆNOSTI LOBIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ: Ustroj državne vlasti u RH/ Pravni okvir za lobiranje u RH/ Percepcija lobiranja/ Vođenje lobističke kampanje/ Mogućnosti za utjecanje u procesu lobiranja/Perspektiva razvoja lobističke profesije

VII. STUDIJE SLUČAJEVA

POJMOVNIK

LITERATURA

 

O knjizi:

U knjizi se daje sustavan prikaz lobiranja i njegovih glavnih strukturnih elemenata. definicija i podrijetlo, temeljne razlike između lobiranja i korupcije te prikaz regulacije lobiranja u SAD-u i EU. Razmatraju  se osobine, kompetencije i vještine lobista. Opisuju se četiri najčešće vrste lobiranja vezane uz: javne politike, zakonodavni proces, politiku prostornog planiranja i postupke javne nabave. Dalje se opisuju ključni akteri: kompanije, sindikati, strukovna udruženja i nevladine organizacije. Dosta je prostora posvećeno organizaciji lobističkog posla te lobističkim alatima i tehnikama izravnog i neizravnog lobiranja. Na kraju se daje prikaz lobiranja u Hrvatskoj i prikazuju tri studije - slučaj Adris grupe, Udruge Franak i Hrvatse udruge poslodavaca.

Struktura teksta, ključne postavke u knjizi te korištena literatura pokazuju da autori dobro poznaju lobiranje, kao neizostavan mehanizam promicanja interesa u suvremenim demokracijama. Prikaz je aktualan i referentan, iznose se nova rješenja, od posebnog interesa su ona europska. Ovo je važno i radi toga što se najavljuju i  pripremaju i domaća rješenja. Knjiga je važno, aktualno i potrebno djelo i poslužit će kao vrijedno štivo ne samo stručnjacima koji se bave lobističkom profesijom već i široj javnosti zainteresiranoj za pitanja vezana uz lobiranje.

 

Recenzije:

Knjigom Profesionalni lobist žele se rasvijetliti uloga, važnost i praksa profesije koja u Hrvatskoj još nije regulirana. Relevantna istraživanja, kao i mnogobrojni primjeri praksi, potvrđuju velik stvaran učinak i ulogu lobista i lobiranja u državama EU-a te utjecaj na kreatore javnih politika ili središta odlučivanja. U interesu je transparentnog društva regulirati lobističke aktivnosti, evidentirati sve one koji se tim poslom bave, zaštititi integritet profesije, a javnost informirati o tome čiji interesi dominiraju pri kreiranju političkih odluka.   

Mr. sc. Davorka Budimir, predsjednica Transparency Internationala Hrvatska   

 

Priručnik daje vrijedan pregled lobističke teorije, tehnika i vještina, prikaz najnovijih (različitih) pristupa. Zastupanje interesa sastavni je dio demokratskih procesa u kojima dionici informiraju donositelje odluka i na taj način pomažu javnoj vlasti donijeti informiranu odluku. Osvješćivanje pojma lobiranja, važnosti djelatnosti te nužnosti njezine regulacije radi transparentnosti bitna je odrednica hrvatskoga društvenog razvoja i našeg uklapanja u svjetske gospodarske i političke tokove, pa i zaštite nacionalnih interesa.

Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Američke gospodarske komore u RH

Potreba da se lobiranju pristupi sa stajališta struke te mjesta u društvu, važan je doprinos ovog priručnika za hrvatsku javnost. Pregledna i nadasve logično organizirana poglavlja uvode nas u svijet posla koji je u današnje vrijeme "umijeće bez kojeg se ne može", neovisno o tome radi li se o politici, biznisu ili diplomaciji. Kad je već tako, na ovu knjigu treba gledati kao na važan novi korak u razvoju infrastrukture jedne profesije, kako bi ona postala profesionalna, što i sam naziv knjige zagovara.

Prof. dr. sc. Mate Granić, bivši ministar vanjskih poslova i počasni predsjednik Hrvatskog društva lobista

 

Knjiga pokazuje koliko je djelatnost lobiranja potrebna i komplementarna demokratskim institucijama i postupcima. Naime, demokratsko odlučivanje pretpostavlja informiranost o pitanjima o kojima se odlučuje, kompetentnost i koncentriranu pažnju na višeslojnost odlučivanja. Njezina velika vrijednost je prikaz komparativnih rješenja i regulacije lobiranja u svijetu. Prikaz je aktualan i referentan, iznose se najnovija rješenja, što je važno i zato što se najavljuju i pripremaju i domaća rješenja. Riječju - ova je knjiga važno, aktualno i potrebno djelo.

Prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet, Zagreb

 

U domaćoj literaturi ova je knjiga jedan od prvih sustavnih prikaza lobiranja u nas i u svijetu. Struktura teksta, ključne postavke te korištena literatura pokazuju da autori dobro poznaju lobiranje kao neizostavan mehanizam promicanja interesa u suvremenim demokracijama. Objavljivanje ovog priručnika znatno će pridonijeti uklanjanju nedostatka literature u jednom od najvažnijih područja razumijevanja političkog života te poslužiti kao vrijedno štivo ne samo lobističkim stručnjacima već i široj javnosti zainteresiranoj za pitanja lobiranja. Knjigu preporučam za objavu i čitanje.

Prof. dr. sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti, Zagreb  

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing