RSS
Newsletter
Prijavi se!
PROFESIONALNO RAČUNOVODSTVO prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima

PROFESIONALNO RAČUNOVODSTVO prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima

Autor-i: Belak, Vinko
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 853
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2006.
Kataloška cijena: 450.00 kn
Internet cijena: 423.00 kn
Rasprodano

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Podrška zanimljivosti: aforizmi
  • Prvenstveni čitatelji: studenti
  • Opseg bibliografije: nema
Iz sadržaja:

POJAM, SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNOVODSTVA/ Uvod/ Funkcioniranje računovodstvenog sustava, njegovo uređenje i informacije koje treba osigurati/ Ekonomsko-financijski model trgovačkog društva: prikaz pomoću bilance, računa dobitka/gubitka i novčanih tijekova/ Knjigovodstveni računi (konta) i formiranje poslovnih knjiga/ KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐAJA I OBRAČUNA/ Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov utjecaj na knjiženje/ Osnivanje poduzeća/ Nematerijalna imovina/ Dugotrajna materijalna imovina: nekretnine, postrojenja i oprema/ Ulaganje u nekretnine (investment property) - MRS 40/ Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja - MSFI 5/ Dugoročna financijska imovina/ Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkoročna potraživanja, gubitak iznad visine kapitala i aktivna vremenska razgraničenja (razred 1)/ Obveze kao bilančna pozicija/ Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove - MRS 37/ Pasivna vremenska razgraničenja: odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja koji se klasificiraju kao odgođeni prihodi/ Oporezivanje danih i primljenih predujmova i modeli knjiženja/ Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (razred 3)/ Troškovi (razred 4)/ Formiranje zaliha proizvodnje/ Prodaja zaliha gotovih proizvoda i razduženje skladišta/ Formiranje zaliha robe u trgovini/ Prodaja robe u veleprodaji i razduženje skladišta/ Računovodstvo trgovine na malo/ Prijenos robe sa skladišta u prodavaonicu i obratno/ Rashodi i kriteriji za njihovo priznavanje/ Prihodi i kriteriji za njihovo priznavanje/ Razlika prihoda i rashoda financijske godine (790) - bruto financijski rezultat/ Financijski rezultat poslovanja (razred 8)/ Prijenos neto dobitka (gubitka) na vlastiti kapital/ Gubitak iznad visine kapitala/ Konačni obračuni i sastavljanje bruto bilance/ Praktični primjeri s izradom financijskih izvješća za male poduzetnike/ PRAKTIČNI PRIMJER KNJIŽENJA POSLOVNE GODINE I IZRADE KONAČNOG OBRAČUNA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA/ Zakon o računovodstvu

O knjizi:

Ova knjiga je plod golemog truda da se računovođama i studentima prezentira najnoviji razvoj opsežnog i apstraktnog korpusa Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI) i, što je još važnije, njihova primjena u praktičnim okvirima hrvatskog poduizetništva.
Prednost ove knjige je što objašnjava detaljno materiju MSFI i što spaja MSFI s poreznim propisima.
Na početku knjige opisani su drugi računovodstveni susatvi pored računovodstva poduzeća kako bi se korisnici lakše snašli u povezanim područjima računovodstva. Pored toga, u prvome dijelu knjige obrađena su i elementarna pravila knjiženja što može pomoći mlađim profesionalnim računovođama kako bi učvrstili svoja praktična znanja. Na kraju knjige dani su primjeri knjiženja poslovne godine i izrade financijskih izvještaja.


Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing