RSS
Newsletter
Prijavi se!
SKLADIŠTENJE PODATAKA

SKLADIŠTENJE PODATAKA

Podnaslov: Put do znanja i poslovne inteligencije

Autor-i: Ćurko, Katarina; Španić Kezan, Maja
Tematsko područje: Poslovanje
Broj stranica: 160
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 109.00 kn
Internet cijena: 102.46 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: lagan
  • Slikovni materijal: tablice, fotografije c/b
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan
Iz sadržaja:
UVOD / DEFINIRANJE POJMOVA SKLADIŠTENJA PODATAKA / Razlozi pojave i poticaji razvoja skladištenja podataka / Što je skladištenje, a što skladište podataka? / Obilježja skladišta podataka / Dimenzijski model skladišta podataka / Arhitektura sustava skladištenja podataka / Izvori i vrste podataka za skladište podataka / Analitičke obrade - pristup podacima, prezentacija i analize / Poslovna inteligencija / Sustavi za upravljanje poslovnim učincima / Veliki podaci / RAZVOJ SUSTAVA SKLADIŠTENJA PODATAKA / Kada ići u izgradnju sustava skladištenja podataka? / Preduvjeti kvalitete izgradnje sustava skladištenja podataka / Pristupi u razvoju sustava skladištenja podataka / Faze razvoja sustava skladištenja podataka / Planiranje sustava skladištenja podataka / Dizajniranje modela skladišta podataka / Kreiranje strukture skladišta podataka / Punjenje skladišta podataka - ETL / Razvoj prezentacijskog dijela / Obuka korisnika sustava skladištenja podataka / Verifikacija rezultata / PRIMJERI PRIMJENE I RAZVOJA SUSTAVA SKLADIŠTENJA PODATAKA / Primjena sustava skladištenja podataka u analizi maloprodaje - OLAP obrada / Primjena sustava skladištenja podataka u pojedinim aktivnostima lanca vrijednosti / Analiza slijedom klikanja / Primjer izgradnje sustava skladištenja podataka za poslovni proces prodaje / Primjer izgradnje sustava skladištenja podataka za poslovni proces nabave / Primjer višegodišnjeg projekta / Završna razmišljanja / Literatura / Dodatni izvori / Popis oznaka i kratica / Popis slika i tablica / Pojmovnik/kazalo / O autorima

O knjizi:
Donošenje ispravnih poslovnih odluka nikada nije bilo važnije no što je danas, u uvjetima sve zahtjevnijega tržišta, osobito u ova krizna vremena. A da bi se mogle donijeti odgovarajuće poslovne odluke, potrebno je imati poslovno znanje o samome poduzeću, ali i o okruženju u kojem ono djeluje. Za poslovno znanje potrebno je, pak, imati i analizirati odgovarajuće informacije temeljene na podacima iz različitih izvora. S obzirom na sve veću turbulentnost tržišta i sve češće promjene na njemu, podataka je sve više, a vremena za njihovo prikupljanje i analizu te donošenje poslovnih odluka sve manje. Stoga prikupljanje podataka i dobivanje potrebnih informacija treba trajati što kraće i biti što učinkovitije. Prikupljeni podaci moraju biti kvalitetni i pouzdani jer se samo na temelju takvih mogu dobiti uvjerljive infor¬macije i donositi primjerene po¬slovne odluke.
Kako bi se olakšalo dobivanje kvalitetnih informacija iz dostupnih podataka koristi se skladištenje podataka uz pomoć informa¬tičke tehnologije, tj. potrebne podatkovne infra-strukture koja uključuje sveobuhvatne, relevantne, istinite, pravodobne i integrirane podatke, transformirane u oblik koji je pogodan za dobivanje potrebnih informacija.
S obzirom na to da je nastala prije svega kao udžbenik za kolegij „Skladištenje poda-taka" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, knjiga pokušava dati odgovore na neka često postavljana pitanja studen¬ata diplomskoga i poslijediplomskoga studija, ali može poslužiti i studentima drugih fakulteta i svima onima koji žele steći uvid u koncepciju skladištenja podataka i poslovne inteligencije te saznati nešto više o mogućnostima praktične primjene te koncepcije. Detaljnije se opisuju pojedini razvojni koraci za stjecanje odgova¬rajuće praktične vještine.
Knjiga nastoji opisati, objasniti i sistematizirati karakteristike skladištenja podataka te ponuditi konkretne prijedloge za to kako od nepregledne mase podataka dospjeti do poslovnoga znanja i inteligentnog poslovanja (poslovne inteligencije) i time pomoći u upravljanju korporativnim učincima.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing