RSS
Newsletter
Prijavi se!
SLOBODA KRETANJA USLUGA U EU

SLOBODA KRETANJA USLUGA U EU

Autor-i: Barbić, Barbara
Tematsko područje: Novi ekonomski i društveni procesi
Broj stranica: 244
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2016.
Kataloška cijena: 240.00 kn
Internet cijena: 225.60 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: nema
  • Podrška lakoj primjeni: razrađeni postupnici, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:

 

KRATICE  / KORELACIJSKA TABLICA / UVOD /SLOBODA PRUŽANJA USLUGA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU / SLOBODA PRUŽANJA USLUGA /Pojam prava na slobodu pružanja usluga /Definicija usluga /Koje su sve usluge obuhvaćene? GATS opseg usluga / Supsidijarnost odredbi o uslugama u odnosu na ostale slobode / Privremenost usluga / Ekonomski karakter usluga / Koje se usluge smatraju naplatnim uslugama: javno školstvo, javno zdravstvo (postoji li naknada)? / Irelevantnost naknade, odnosno novi testovi za ocjenu usluga / GATS / Pristup tržištu (visokoškolsko obrazovanje) / Nacionalni tretman / Pristup tržištu (bolničke usluge) / Ograničenja nacionalnoga tretmana  / Nacionalni propisi preudaljeni od zahtjeva postavljenih u UFEU-u / Sužavanje u predmetu “Keck” / Test indirektnosti i nesigurnosti / Peralta / PRAVNA OSNOVA SLOBODE PRUŽANJA USLUGA  / Direktni učinak  / Koji su adresati članka 56. UFEU-a?  / Ima li članak 56. UFEU-a horizontalni direktni učinak?  / Roba: veza pojedinca i države / Usluge: kolektivni ugovori / Radnici i usluge imaju horizontalni učinak / Pružatelj usluga u drugoj državi članici  * Primatelj usluga u drugoj državi članici  / Pružatelj i primatelj u drugoj državi članici  / Usluge bez primatelja i pružatelja u drugoj državi članici / Vrste usluga / Vrste načina isporuka usluga po GATS-u  / Vrste isporuka usluga po GATS-u / Nezakonite i zakonite usluge  / Može li država članica zabraniti obavljanje na svome teritoriju usluge koja je legalna na teritoriju druge države članice?  / Tko utvrđuje načelo proporcionalnosti: Europski sud ili nacionalni sud, odnosno država članica?  / Moralne/nemoralne usluge  / Neriješeno pitanje  / Zaključak  / Prekogranični zahtjev  / Interne situacije država članica / Hipotetska prekograničnost / OGRANIČENJA SLOBODE PRUŽANJA USLUGA  / Opća načela / Diskriminacijske mjere / Direktna diskriminacija / Mogu li se ovakve diskriminacijske mjere opravdati?  / Različita sudska praksa  / Pokušaj ujednačavanja kroz distinkciju: diskriminacijske/ primjenjive bez razlike  / Dvostruko reguliranje / Mogu li se ovakve mjere opravdati i na koji način? / Različita terminologija kod opravdanja / Nediskriminacijske mjere / Mjere koje zabranjuju ili na drukčiji način sprječavaju aktivnosti pružatelja usluga / Ograničenja koja nameće država članica u kojoj se usluga pruža / Nepriznavanje propisa države članice pružatelja usluge u kojoj on ima prebivalište / Presuda: osnova načela uzajamnoga priznanja / Politika Komisije: daljnji razvoj načela / Nedostatci načela uzajamnoga priznanja / Usluge / Konkretni slučaj / Primjena propisa države članice destinacije usluge / Pravo ulaska, izlaska i boravka u državi članici / Televizijski prijenos / Dvostruka regulacija / Ograničenja koja nameće država članica osnivanja pružatelja usluga  / Specifična i pojedninačna ograničenja / Državljanstvo / Donatella Calfa / Hubbard / Cowan / Prebivalište / Commission v. Belgium / Vestergaard / Eurowings / Ciola / Lease Plan / Obavljanje određene ekonomske aktivnosti / Ograničenje u uvjetima za obavljanje određene aktivnosti  / Korisni uređaji i objekti i druge prednosti za obavljanje aktivnosti / IZRIČITE IZNIMKE IZ UFEU-a / Općenito / Članak 62. Usluge  / Članak 51. Pravo osnivanja / Članak 52. Pravo osnivanja  / Članak 45. stavak 3. i 4. Radnici / Članak 65. stavak 1. b) Kapital / Članak 36. Roba / Odredbe ugovora posebno / Javna politika/proširenje koncepta / Što je s odredbama za slobodu kretanja kapitala u odnosu na koncept javne politike? / Konkretni primjeri  / Proporcionalnost / II. grupacija po različitoj terminologiji testiranja  / II.1. Podobnost nacionalne mjere  / II.2. Neophodnost nacionalne mjere / II.3. Nezamjenjivost nacionalne mjere / II.4. Proporcionalnost nacionalne mjere  / II.5. Prednost manje restriktivne mjere  / II.6. Test dvostruke regulacije/načelo zemlje podrijetla  / II.7. Zahtjev dovoljne ozbiljnosti mjere  / Zaključak  / I. grupacija, odnosno I. test  /  DIREKTIVA O USLUGAMA NA JEDINSTVENOME TRŽIŠTU  / Je li Direktiva harmonizacijska mjera?  / Opravdanja iz Direktive  / Odnos Direktiva / Ugovor / Kakve su mogućnosti tumačenja Direktive u odnosu na opravdanja?  / Konkretizacija ili ograničenje Ugovora? / Javna politika (“public policy”) iz Direktive / Stara sudska praksa / van Duyn / Commission v. Grand Duchy of Luxemburg/ Mišljenje nezavisne odvjetnice Trstenjak  / Sporna definicija iz predmeta Commission v. Grand Duchy of Luxembourg  / Je li lista iz članka 52. Ugovora proširena (Direktiva 2006/123/EZ) ili je koncept javne politike proširen (Direktiva 96/71/EZ i Deklaracija br. 10, ali i Direktiva 2006/123/EZ, preambula recital 41.)? / Što se htjelo, a što se dobilo ili zaključak / ZAKLJUČAK / LITERATURA / SUDSKA PRAKSA / ZAKONODAVSTVO EU-a I DRUGI INSTRUMENTI

 

O knjizi:

 

Znanstvena monografija se bavi regulacijom slobode kretanja usluga na unutarnjem tržištu,  referirajući se ponajprije na ograničenja u ostvarivanju ove slobode  i drugo na  harmonizaciju  s pravnim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.

 

Slijedom  toga  glavna je teza da  je sloboda kretanja usluga na unutarnjem tržištu ograničena te da ne postoji "stvarno" integrirano tržište usluga. Ujedno znanstvena monografija preispituje osnovne postulate i mehanizme slobode kretanja usluga i dovodi ih u pitanje.

 

Prvo se kritički analiziraju odredbe Osnivačkih ugovora, konkretno članci 56. do 62. UFEU, a kako bi se utvrdile mogućnosti korištenja beneficijama iz odredbi Osnivčkih ugovora a koje se odnose na slobodu kretanja usluga. U okviru toga se ispituje sloboda kretanja usluga kroz supsidijarnost, naplatni karaketer usluga, usporedbe s GATS uslugama i drugi elementi u ocjeni postojanja usluga. Daljnjom se analizom utvrđuje pravna osnova slobode kretanja usluga i to u prvom redu izravni učinak, vrste usluga i prekogranični zahtjev te ograničenja koja iz toga proizlaze. Nakon toga se ispituju konkretna ograničenja slobode kretanja usluga iznikla u sudskoj praksi kao i općim načelima te izričiti izuzeci iz UFEU koji se uspoređuju s drugim slobodama uključujući i test proporcionalnosti koji također može biti prepreka slobodi kretanja usluga. Tako se utvrđuje koje se usluge mogu podvesti pod članak 56. UFEU a koje su izvan njegova dosega, odnosno utvrđuje se opći režim i mehanizam normativnog okvira za pružanje usluga koji je suprostavljem interesima država članica.

Tome pridonosi i empirijska analiza sudske prakse Europskog suda čijim su presudama suprostavljena mišljenja nezavisnih odvjetnika koje nisu uvijek na istoj liniji s praksom Europskog suda.Stoga se ispituju različita stajališta Europskog suda u različitim sektorima u odnosu na mogućnosti pozivanja na odredbe Ugovora. Posebno se to odnosi na relevantnost naplatnosti usluga, prekograniči zahtjev kao i konkretna ograničenja koje proizlaze iz odredbi Ugovora ili iz sudske prakse.

 

Ujedno se provjerava dinamika odnosa Ugovora sa sekundarnim zakonodavstvom  u smislu  daljnjeg ograničavanja slobode pružanja usluga.Ta analiza svodi se ne utvrđivanje činjenice da sekundarno zakonodavstvo u okviru slobode pružanja usluga, točnije Direktiva o uslugama 2006/123/EZ još više sužava doseg slobode pružanja usluga na horizontalnom nivou.

 

U konačnici se utvrđuje postoji li stvarno jedinstveno tržište u širem konteksu slobode pružanja usluga.

 

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing