RSS
Newsletter
Prijavi se!
STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI

STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI

Autor-i: Horvat, Đuro; Perkov, Davor; Trojak, Nataša
Tematsko područje: Menadžment
Broj stranica: 257
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012.
Kataloška cijena: 250.00 kn
Internet cijena: 235.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: zanimljiv, čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Podrška lakoj primjeni: primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: ekonomski stručnjaci, direktori, profesori, top menadžeri, viši menadžeri, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

OIz sadržaja:

 

Poglavlje 1. STRUKTURNE PROMJENE I STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE (Davor Perkov, Nataša Trojak)/ 1.1. Trendovi globalnih promjena/ 1.2. Hrvatski menadžeri kao osviješteni globalisti/ 1.3. Bit koncepta „učeće organizacije“/ 1.4. Etika u poslovanju i razmjeni/ 1.5. Promjene i strategijsko upravljanje/ Studija poslovnog slučaja 1. Globalno zatopljenje i klimatske promjene/ Studija poslovnog slučaja 2. Gotovo sve Apple-ove novotarije proizvode se u Kini/ Studija poslovnog slučaja 3. Upravljanje znanjem u IBM-u/ Poglavlje 2. PROCES STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA (Đuro Horvat, Nataša Trojak)/ 2.1. Pojam, značenje i faze strategijskog upravljanja/ 2.2. Proces formuliranja strategije/ 2.3. Ključne kompetencije i konkurentska pozicija poduzeća/ 2.4. Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima/ Studija poslovnog slučaja 4. Scenariji bliske budućnosti svijeta/ Studija poslovnog slučaja 5. Lego grupa/ Poglavlje 3. KLJUČNI ELEMENTI STRATEGIJSKOG VOĐENJA PODUZEĆA (Davor Perkov)/ 3.1. Strategijsko vođenje nasuprot upravljanju procesima/ 3.2. Poslovna vizija/ 3.3. Misija poduzeća/ 3.4. Zajedničke vrijednosti/ 3.5. Strategija poduzeća/ 3.6. Poželjne odlike vođe strategijskih promjena/ Studija poslovnog slučaja 6. Preoblikovanje misije Komatsu-a/ Studija poslovnog slučaja 7. Zajedničke vrijednosti Oticon-a/ Studija poslovnog slučaja 8. Korporativna strategija Vitalis grupe/ Poglavlje 4. STVARANJE RESURSA, ORGANIZACIJSKIH I KONKURENTSKIH SPOSOBNOSTI (Đuro Horvat)/ 4.1. Organizacija vođena strategijom/ 4.2. Ljudski potencijali kao resurs za osposobljavanje organizacije/ 4.3. Uvođenje informacijskih i operativnih sustava/ 4.4. Istraživanje, razvoj i marketing/ 4.5. Logistika/ 4.6. Kvaliteta – temeljni oslonac konkurentske prednosti/ 4.7. Funkcija upravljanja strategijskom kontrolom/ Studija poslovnog slučaja 9. British airways (BA)/ Studija poslovnog slučaja 10. Asea Brown Boveri (ABB)/ Poglavlje 5. MODELI STRATEGIJSKE ANALIZE I KONKURENTNOST PODUZEĆA (Đuro Horvat, Davor Perkov, Nataša Trojak)/ 5.1. Pojam, vrste i održivost konkurentske prednosti/ 5.2. Snimanje okoline poduzeća/ 5.3. Generičke strategije konkurentnosti/ 5.4. Analiza općeg lanca vrijednosti poduzeća/ 5.5. Matrice kao alati analize poslovnog portfelja/ Studija poslovnog slučaja 11. Honeywell – Customer Service/ Studija poslovnog slučaja 12. Birkin torbica/ Studija poslovnog slučaja 13. Lanac vrijednosti Atlantic grupe/ Studija poslovnog slučaja 14. Elektrokontakt/ Studija poslovnog slučaja 15. Konkurentnost hrvatskoga gospodarstva – problemi i rješenja/ Popis slika/ Popis tablica/ Studije poslovnih slučajeva/ Literatura

O knjizi:

Knjiga STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI“  predstavlja sintetizirana i razmjerno opća znanja o strategijskom upravljanju s jedne, te konkurentnosti u novoj ekonomiji s druge strane. Rezultat je rada skupine autora koji su se dokazali u znanosti i praksi obavljajući niz odgovornih menadžerskih funkcija. Zbog svoje obuhvatnosti, specifične strukture i aktualnosti tematike, ovo će djelo zacijelo biti korisno studentima stručnih studija na fakultetima i visokim poslovnim školama, menadžmentu u gospodarstvu i javnom sektoru te svim „cjeloživotnim učenicima“.

Iz recenzija: 

Naslov knjige je jednoznačan i sažeto sublimira njezin sadržaj. U Republici Hrvatskoj tek u novije vrijeme postoje druga djela sličnog sadržaja. Međutim, po svome pristupu koji je izvornog karaktera, ova knjiga-udžbenik se razlikuje od njih. Knjiga je, kao temeljna literatura, prvenstveno namijenjena studentima Visokih poslovnih škola Libertas i Effectus u Zagrebu, za kolegije „Strategije konkurentnosti“, tj. „Strategijski menadžment“.

        (iz recenzije dr.sc. Marcela Melera, redovitog profesora u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku). 

Knjiga je sadržajno dobro strukturirana. Napisana je modernim stilom, jasnim i razumljivim jezikom. Autori su sukladno svojim znanstvenim i stručnim opredjeljenjima, na originalan, jednostavan, sistematičan i zanimljiv način, obradili dva izuzetno značajna segmenta nove ekonomije – strategijsko upravljanje i konkurentnost. Posebnu dodanu vrijednost ovoga djela predstavlja 15 studija domaćih i inozemnih poslovnih slučajeva. Knjiga je obogaćena i s brojnim slikama, grafičkim prikazima i tablicama.

         (iz recenzije dr.sc. Želimira Dulčića, redovitog profesora u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Splitu). 

Autori stručno i kompetentno prikazuju dosege strategijskog menadžmenta stavljajući ih u funkciju konkurentnosti u novoj ekonomiji. Vrijednost ovog znanstvenog dijela čine i pogledi autora na suvremenu organizaciju i primjenu menadžmenta, a koja je pak temeljena na višegodišnjem stručnom i praktičnom iskustvu s jedne strane, te praćenjem i proučavanjem menadžmentske znanstvene misli s druge strane.

          (iz recenzije dr.sc. Marinka Jurčevića, izvanrednog profesora Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu).

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing