RSS
Newsletter
Prijavi se!
STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI, II. dopunjeno i prošireno izdanje

STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI, II. dopunjeno i prošireno izdanje

Autor-i: Perkov, Davor, Horvat Đuro, Trojak, Nataša
Tematsko područje: Menadžment
Broj stranica: 368
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2017.
Kataloška cijena: 315.00 kn
Internet cijena: 296.10 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik

O knjizi:

Za konkurentnost u novoj ekonomiji više nije dovoljno biti dobar, nego je potrebno biti izvrstan, odnosno najbolji. Upravo knjiga Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji u svojem fokusu ima interakcijske odnose gospodarskoga subjekta, njegovih snaga i slabosti te okoline…

 

Iz sadržaja:

 

Poglavlje 1.

 STRUKTURNE PROMJENE I STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE

 (Đuro Horvat, Davor Perkov, Nataša Trojak) 9

 1.1. Trendovi globalnih promjena 12

 1.1.1. Globalizacija 13

 1.1.2. Nova ekonomija 14

 1.1.3. Internacionalizacija i “sweatshop” 16

 1.1.4. Održivi razvoj 19

 1.2. Hrvatski menadžeri kao osviješteni globalisti 27

 1.3. Bit koncepta “učeće organizacije” 29

 1.4. Etika u poslovanju i razmjeni 33

 1.5. Promjene i strategijsko upravljanje 39

 1.6. Evolucija menadžerskih koncepata 43

 Studija poslovnoga slučaja 1. Globalno zatopljenje i klimatske promjene 47

 Studija poslovnoga slučaja 2. Gotovo sve Appleove novotarije proizvode

 se u Kini 50

 Studija poslovnoga slučaja 3. Upravljanje znanjem u IBM-u 53

 Poglavlje 2.

 PROCES STRATEGIJSKOGA UPRAVLJANJA

 (Đuro Horvat, Nataša Trojak) 57

 2.1. Pojam, značenje i faze strategijskoga upravljanja 59

 2.1.1. Strategijsko promišljanje 62

 2.1.2. Strategijsko planiranje 63

 2.1.3. Strategijska implementacija 70

 2.1.4. Strategijska evaluacija i kontrola 72

 2.2. Proces formuliranja strategije 73

 2.2.1. Strategija prethodi taktičkim i operativnim koracima 74

 2.2.2. Opcije za strategijsko odlučivanje 77

 2.3. Ključne kompetencije i konkurentska pozicija poduzeća 80

 2.4. Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima 84

 2.4.1. Greinerov model rasta 84

 2.4.2. Ansoffova matrica proizvoda i tržišta 88

 2.4.3. Modeli rasta poduzeća 92

 2.4.4. Oblici strategijske suradnje 122

 Studija poslovnoga slučaja 4. Scenariji bliske budućnosti svijeta 133

 Studija poslovnoga slučaja 5. Lego grupa 140

 Poglavlje 3.

 KLJUČNI ELEMENTI STRATEGIJSKOGA

 VOĐENJA PODUZEĆA (Davor Perkov) 157

 3.1. Strategijsko vođenje nasuprot upravljanju procesima 158

 3.2. Poslovna vizija 163

 3.3. Misija poduzeća 164

 3.4. Zajedničke vrijednosti 166

 3.5. Strategija poduzeća 170

 3.5.1. Pojam i vrste korporativnih strategija 174

 3.5.2. Proturječja “kratkovidnoga” i “dalekovidnoga” pogleda

 na ciljeve poslovanja 176

 3.5.3. Donošenje korporativne strategije 180

 3.5.4. Problematika provedbe 181

 3.6. Poželjne odlike vođe strategijskih promjena 191

 Studija poslovnoga slučaja 6. Preoblikovanje misije Komatsua 194

 Studija poslovnoga slučaja 7. Zajedničke vrijednosti Oticona 197

 Studija poslovnoga slučaja 8. Korporativna strategija Vitalis grupe 202

 Poglavlje 4.

 STVARANJE RESURSA, ORGANIZACIJSKIH I KONKURENTSKIH

 SPOSOBNOSTI (Đuro Horvat) 209

 4.1. Organizacija vođena strategijom 210

 4.1.1. Izgrađivanje i usklađivanje organizacijske strukture sa strategijom 211

 4.1.2. Organizacijska struktura budućnosti 212

 4.2. Ljudski potencijali kao resurs za osposobljavanje organizacije 213

 4.3. Uvođenje informacijskih i operativnih sustava 217

 4.4. Nove paradigme i konceptualizacija 223

 4.4.1. Holistički marketing u novoj ekonomiji 225

 4.4.2. Činitelji ponašanja potrošača 226

 4.4.3. Činitelji ponašanja potrošača 232

 4.5. Logistika 237

 4.6. Kvaliteta – temeljni oslonac konkurentske prednosti 238

 4.7. Funkcija upravljanja strategijskom kontrolom 243

 Studija poslovnoga slučaja 9. British Airways (BA) 250

 Studija poslovnoga slučaja 10. Asea Brown Boveri (ABB) 258

 Poglavlje 5.

 MODELI STRATEGIJSKE ANALIZE I KONKURENTNOST PODUZEĆA

 (Đuro Horvat, Davor Perkov, Nataša Trojak) 263

 5.1. Pojam, vrste i održivost konkurentske prednosti 265

 5.1.1. Vrste konkurentskih prednosti 265

 5.1.2. Održivost konkurentske prednosti 269

 5.2. Snimanje okoline poduzeća 271

 5.2.1. Analiza vanjske okoline 273

 5.2.2. SWOT i TOWS matrica 285

 5.2.3. Analiza unutarnje okoline 289

 5.3. Generičke strategije konkurentnosti 291

 5.3.1. Strategija troškovnoga vodstva 292

 5.3.2. Strategija diferencijacije 294

 5.3.3. Strategija fokusiranja 296

 5.3.4. Problemi implementacije generičkih strategija 298

 5.3.5. “Strategijski sat” 299

 5.3.6. Životni vijek proizvoda 302

 5.4. Analiza općega lanca vrijednosti poduzeća 304

 5.4.1. Primarne aktivnosti 305

 5.4.2. Aktivnosti potpore 308

 5.5. Matrice kao alati analize poslovnoga portfelja 311

 5.5.1. Bostonska matrica (BCG) 313

 5.5.2. Matrica McKinsey 315

 5.5.3. “Strategija plavoga oceana” i drugi noviji modeli

 strategijske analize 317

 Studija poslovnoga slučaja 11. Honeywell – Customer Service 320

 Studija poslovnoga slučaja 12. Birkin torbica 324

 Studija poslovnoga slučaja 13. Lanac vrijednosti Atlantic Grupe 327

 Studija poslovnoga slučaja 14. Elektrokontakt 333

 Studija poslovnoga slučaja 15. Konkurentnost hrvatskoga gospodarstva

 – problemi i rješenja 338

 Popis slika 353

 Popis tablica 354

 Studije poslovnih slučajeva 355

 Literatura 356

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing