RSS
Newsletter
Prijavi se!
TURIZAM

TURIZAM

Podnaslov: EKONOMSKE OSNOVE I ORGANIZACIJSKA KULTURA

Autor-i: Čavlek N., Bartoluci M., Prebežac D., Kesar O. i suradnici
Tematsko područje: Turizam
Broj stranica: 466
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2011.
Kataloška cijena: 199.00 kn
Internet cijena: 187.06 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: puno
  • Podrška lakoj primjeni: upute, savjeti, primjeri, obrada poslovnih slučajeva
  • Prvenstveni čitatelji: promotori turističkih atrakcija, festivala, izložbi, menadžeri i specijalisti u turizmu, djelatnici i specijalisti u hotelijerstvu i turizmu, studenti
  • Opseg bibliografije: nema

Iz sadržaja:
UVOD U SUSTAV TURIZMA/ Turizam-terminologija, klasifikacija i povijesni razvoj/ Turističko tržište-potražnja, ponuda i trendovi/ Organizacijska struktura tržišta/ TEMELJNE KOMPONENTE SUSTAVA TURISTIČKE PONUDE/ Turistički resursi i atrakcije/ Ugostiteljska djelatnost-smještaj i prateće usluge / Međuzavisnost turizma i prometa/ Turističko posredništvo - turističke agencije i turoperatori/ TEMELJNE FUNKCIJE I EKONOMSKI UČINCI TURIZMA/ Turizma u nacionalnom gospodarstvu/ Ekonomske funkcije turizma/ Neekonomske (društvene) funkcije turizma/ Turistička potrošnja i ekonomski učinci turizma/ RAZVOJ TURIZMA - ISTRAŽIVANJE, PLANIRANJE POLITIKA/ Izvori i metode prikupljanja podataka u istraživanju turističkih tržišta/ Turistička destinacija/ Planiranje i održivi razvoj turizma/ Turistička politika u organizacijskom sustavu turizma

O knjizi:
Autori Nevenka Čavlek, Mato Bartoluci, Darko Prebežac i Oliver Kesar (uz suradnike) su odlučili da se turizam u ovom udžbeniku obrađuje onakvim kakav doista i jest, a to je s aspekta kompleksnog sustava koji se ne može poistovjetiti s gospodarskom granom jer to nije i ne može postati, niti s gospodarskom djelatnošću jer je puno kompleksniji, a još manje s aspekta industrije jer je to ne samo terminološki več i strukturno posve neprikladno.

Upravo ove dileme u definiranju turizma i utvrđivanja njegova mjesta i uloge u nacionalnom gospodarstvu pokazuju koliko je nužno turizmu dati status znanstvenog područja istraživanja kako se u praksi njegova razvoja i funkcioniranja ne bismo zapletali u mrežu njegove kompleksnosti zbog nepoznavanja temeljnih postulata po kojima turizam funkcionira u ekonomskom smislu.

Nažalost, zbog činjenice stoje većina nas barem jedanput na godinu u ulozi turista, s tako stečenim iskustvom lako je pomisliti kako dobro poznajemo sustav u okviru kojeg turizam funkcionira. To je zamka u koju lako upadaju oni koji samo s hedonističkih aspekata sude o gospodarskoj relevantnosti koju je turizam danas stekao na globalnoj razini. To samo potvrđuje činjenicu kako u stvari malo znamo o turizmu i kako su spoznaje većine ljudi o turizmu tek vrh ledene sante.

Autorima udžbenika cilj je bio pomoći u proširivanju znanja i spoznaja o skrivenim dimenzijama ekonomskih zakonitosti po kojima se turizam razvija te upozoriti na to s kojim se sve izazovima moramo uhvatiti u koštac kako bi budući razvoj turizma u Hrvatskoj bio učinkovitiji i usmjeren prema optimalnom korištenju svih resursa i njihovoj transformaciji od komparativne ka konkurentskoj prednosti.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing