RSS
Newsletter
Prijavi se!
UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA I PODUZETNIŠTVA

UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA I PODUZETNIŠTVA

Podnaslov: Turistička politika, razvoj i poduzetništvo u turizmu

Autor-i: Bartoluci, Mato
Tematsko područje: Turizam
Broj stranica: 480
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2013.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju, stručan
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, fotografije c/b, puno, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri, pojmovnik
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, uobičajen
  • Prvenstveni čitatelji: menadžeri i specijalisti u turizmu, profesori, menadžeri kvalitete, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

CIJENA: 149,00 Kn 

Iz sadržaja: 

Predgovor/ Uvod/ I. TURISTIČKA POLITIKA I RAZVOJ/ 1. Odrednice razvoja turizma/ 1.1. Utjecaj različitih pojava na razvoj suvremenog turizma/ 1.2. Pojam rasta i razvoja u turizmu/ 1.3. Teorija razvoja turizma/ 1.4. Turizam i društveni razvoj/ 1.5. Turizam i gospodarski razvoj Republike Hrvatske/ 2. Upravljanje prostorom u turizmu/ 2.1. Prostor kao čimbenik razvoja turizma/ 2.2. Korištenje prostorom u turizmu i njegova zaštita/ 2.3. Turizam i prostorno uređenje/ 2.4. Utvrđivanje kapaciteta nosivosti turističkog prostora/ 3. Planiranje razvoja turizma/ 3.1. Planiranje u turizmu/ 3.2. Trendovi na turističkom tržištu kao polazište u planiranju razvoja turizma/ 3.3. Planiranje razvoja turizma u destinacijama/ 3.4. Modeli planiranja u turizmu/ 3.5. Planiranje održivog razvoja turizma/ 4. Upravljanje razvojem turističke destinacije/ 4.1. Pojam turističke destinacije/ 4.2. Atraktivnost turističke destinacije/ 4.3. Specifičnost upravljanja turističkom destinacijom/ 4.4. Funkcije upravljanja turističkom destinacijom/ 4.5. Životni ciklus turističke destinacije/ 5. Upravljanje razvojem specifičnih oblika turizma u destinaciji/ 5.1. Od masovnog turizma do razvoja specifičnih oblika turizma/ 5.2. Pojam i obilježja specifičnih oblika turizma/ 5.3. Vrste i specifični oblici turizma u Republici Hrvatskoj/ 5.4. Upravljanje razvojem specifičnih oblika turizma/ 6. Uloga turističke politike u razvoju turizma/ 6.1. Pojam i definicija turističke politike/ 6.2. Ciljeci, nositelji i smjerovi djelovanja turističke politike/ 6.3. Mjere i instrumenti turističke politike/ 6.4. Obilježja dosadašnje turističke politike u Hrvatskoj/ 6.5. Utjecaj turističke politike na održivi razvoj turizma/ 6.6. Odrednice nove turističke politike u Republici Hrvatskoj/ II. PODUZETNIŠTVO U TURIZMU/ 7. Uloga poduzetništva i menadžmenta u razvoju turizma/ 7.1. Uloga poduzetništva u ekonomskoj teoriji/ 7.2. Pojava i razvoj menadžmenta/ 7.3. Odnosi poduzetništva i menadžmenta/ 7.4. Ekonomska uloga poduzetništva u turizmu/ 7.5. Organizacijski oblici i nositelji poduzetništva u turizmu/ 7.6. Javno-privatno partnerstvo kao model poduzetništva u turizmu/ 8. Ekonomska osnova poduzetničkih procesa u turizmu/ 8.1. Upravljanje imovinom u turizmu/ 8.2. Upravljanje troškovima u turizmu/ 8.3. Upravljanje prihodima i poslovnim rezultatom u turizmu/ 8.4. Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu/ 8.5. Upravljanje produktivnošću i kvalitetom u turizmu/ 8.6. Upravljanje investicijama u turizmu/ 9. Upravljanje poduzetničkim i investicijskim projektima u turizmu u Hrvatskoj/ 9.1. Metodološke osnove za izradbu poduzetničkih projekata i studija razvoja u turizmu/ 9.2. Prikaz poduzetničkih (investicijskih) projekata u turizmu/ Pojmovnik/ Kazalo tablica/ Kazalo slika/ Kazalo grafikona/ Literatura/ Internetski izvori 

 

O knjizi (iz recenzija): 

Djelo profesora Mate Bartolucija opsežno je i odlično dokumentirano stručno štivo koje je u istom tonu obuhvatilo razvoj dvaju sukladnih područja - turizma i poduzetništva. Autor je dao pregled mišljenja o toj temi svih domaćih, a dijelom i stranih stručnjaka. Riječ je o izbornom znanstvenom radu, po strukturi izrazito namijenjenom studentskoj populaciji. Djelo profesora Bartolucija prvi je takav rad pripremljen za objavljivanje u Hrvatskoj.
(prof. dr. sc. Boris Vukonić)

Udžbenik se u cijelosti odnosi na područje razvoja turizma, poduzetništva i menadžmenta turizma. Zbog svoje je kompleksnosti zahtijevao multidisciplinarni pristup što je novost u nas. Takav je pristup utemeljen ponajprije zbog upotrebe udžbenika u nastavnom procesu jer je namijenjen za predmete turistička politika i razvoj te poduzetništvo u turizmu.
(prof. dr. sc. Tanja Mihalič)

Autor je priznati stručnjak koji dobro poznaje teoriju i izazove prakse pa je na tim polazištima obradio vrlo široku i složenu materiju i prezentirao je na zanimljiv i za studente prihvatljiv način. Time se osigurava relevantna ispitna literatura za kolegije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ali i za studente srodnih fakulteta u Hrvatskoj koji izučavaju tu problematiku. Ovaj je udžbenik jednako važan za praksu jer daje odgovore na mnoga pitanja iz suvremene problematike upravljanja turističkim razvojem i poduzetništvom.
(prof. dr. sc. Milena Peršić)
  

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing