RSS
Newsletter
Prijavi se!
VJEŽBANJE ŽIVOTNIH VJEŠTINA

VJEŽBANJE ŽIVOTNIH VJEŠTINA

Podnaslov: Priručnik za razrednike

Autor-i: Bićanić, Jelena
Tematsko područje: Psihologija & osobni razvoj
Broj stranica: 103
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2001.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna

CIJENA: 68,25 kn 

Iz sadržaja

Uvodne napomene (kako je nastao priručnik, vježbanje životnih vještina na satu razrednog odjela, pojmovnik) / Aktivnosti i radionice (aktivnosti, radionice: osnovne potrebe, samopoštovanje i samosvijest, osjećaji, mišljenje, komuinikacija / Dodatak / Literatura

O knjizi:

Naglašavajući važnost dobrih odnosa u razredu - između učenika te između učenika i učitelja, a onda i roditelja, autorica u Uvodnim napomenama obrazlaže potrebu vježbanja životnih vještina, a zatim kroz Aktivnosti i Radionice poučava kako se te vještine uvježbavaju (zadovoljavanje potreba, izbori i odluke, prava djece, samopoštovanje i samosvijest, osjećaji, mišljenje i komunikacija). Ovaj jedinstveni priručnik namijenjen je razrednicima, ali i roditeljima i učenicima, te svima koji rade s djecom do njihove punoljetnosti.

Iz recenzija:
Odabirući i predlažući različite aktivnosti za pojedine teme, autorica ne daje recepte, nego ideje i poticaje stručnim djelatnicima u školama kako se može raditi s učenicima i roditeljima na razvoju životnih vještina. Iako je priručnik namijenjen prije svega razrednicima u osnovnim školama, držim da će biti zanimljiv i koristan svim stručnim djelatnicima, pripravnicima i studentima koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom. Njime je autorica otvorila put i vidike svima koji žele osobno pridonijeti većoj humanizaciji odgojno-obrazovnog procesa, odnosno svima onima koji žele obogatiti vlastite spoznaje i mogućnosti. (Maja Ljubić, prof. def.)
Priručnik pod nazivom Vježbanjem životnih vještina smatram vrlo uspjelim priručnikom za razrednike. Dobro je što je autorica odabrala izraz "životne vještine", a ne komunikacijske ili socijalne, jer je na taj način naglasila da je zaista odgojna uloga škole baviti se učenikom kao osobom, dakle proširiti sadržaje učenja u školi na "meki realitet", na život i odgoj. Također je autorica na taj način pokazala da je zadatak i drugih stručnjaka u školi, primjerice socijalnih pedagoga, među ostalim i pomoći nastavnicima u nošenju sa sve složenijom svakodnevnicom u kojoj škola kao cjelina i svaki pojedinac u njoj danas živi. (Prof. dr. sc. Antonija Žižak)


Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing