RSS
Newsletter
Prijavi se!
VODIČ ZA PRIMJENU MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

VODIČ ZA PRIMJENU MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

Autor-i: Cairns, David
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 898
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 1996.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: vodič

CIJENA: 84,00 kn

O knjizi:

POZADINA/Komitet za međunarodne računovodstvene standarde (IASC)/IASC-ov opći proces/ Međunarodni računovodstveni standardi/ Dodatak - povijest Međunarodnih računovodstvenih/ standarda/ Upotreba Međunarodnih računovodstvenih standarda/ Razumijevanje i tumačenje standarda/ KONCEPTUALNI OKVIR/Ciljevi i kvalitativna obilježja financijskih izvještaja/ Priznavanje i mjerenje sredstava, obveza, prihoda i rashoda/PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA/ Financijski izvještaji/ Prezentiranje bilance/ Prezentiranje izvještaja o dobiti/ Prezentiranje izvještaja o novčanom toku/ Izvještaj o računovodstvenim politikama/ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI/Prezentiranje promjena računovodstvenih politika i temeljnih pogrešaka/ Konsolidirani financijski izvještaji/ Poslovna spajanja/ Pridružene kompanije/ Zajednički pothvati/ Inozemno poslovanje/ PRIZNAVANJE I MJERENJE IMOVINE, OBVEZA, PRIHODA I RASHODA/Nekretnine, postrojenja i oprema/Nematerijalna imovina
Troškovi istraživanja i razvoja/Ulaganja/Ostala financijska sredstva/ Zalihe/Obveze, rezerviranja i odgođeni prihodi/Glavnica/Prihodi/Ugovori o izgradnji/Porez na dobit/Najmovi/Mirovinski troškovi/Državne potpore/Transakcije u stranoj valuti/Troškovi posudbe/OBJAVLJIVANJE
Izvještavanje o segmentu/Objavljivanja povezanih stranaka/Preuzete financijske obveze, mogući događaji i događaji nastali nakon datuma bilance/Financijska imovina i financijske obveze
Mijenjanje cijena/ POSEBNA PODUZEĆA/Poduzeća u hiperinflacijskom gospodarstvu/Banke i slične financijske institucije/Mirovinski planovi

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing