RSS
Newsletter
Prijavi se!
ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE

ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE

Podnaslov: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, knjiga deseta

Autor-i: Zelenika, Ratko
Tematsko područje: Ostalo
Broj stranica: 1224
Uvez: Tvrdi uvez
Godina izdanja: 2015.
Kataloška cijena: 0.00 kn
Internet cijena: 0.00 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, znanstvena - udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, pitanja za vježbu, primjeri, pojmovnik
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva
  • Prvenstveni čitatelji: profesori, svatko tko se bavi stručnim i znanstvenim istraživanjem, studenti
  • Opseg bibliografije: srednji

 
Iz sadržaja:

PREDGOVOR/ KAZALO/ 1. UVOD/ 2. TEORIJSKE ODREDNICE ZNANOSTI I KLASIFIKACIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI/ 3. METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA – INTELEKTUALNA LOGISTIKA SUVREMENE ZNANOSTI/ 4. ZNANSTVENE METODE U FOKUSU VISOKOSOFISTICIRANIH OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH INDUSTRIJA/ 5. ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE

Iz knjige:

U znanstvenoj knjizi Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela: ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE, knjiga deseta rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni su u pet međusobno povezanih dijelova (poglavlja).
U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne (parcijalne) hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene upotrebljavane znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige.
U drugom dijelu naslova TEORIJSKE ODREDNICE ZNANOSTI I KLASIFIKACIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTIrezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni su u dvije tematske jedinice, i to: temeljne značajke znanosti i znanosti o znanosti te klasifikacija znanosti i umjetnosti – intelektualna arhitektura suvremene obrazovne i znanstvene industrije. Treći dio ima naslov METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA – INTELEKTUALNA LOGISTIKA SUVREMENE ZNANOSTI. U tome su dijelu elaborirane dvije veoma važne tematske jedinice, i to: suvremena znanost temeljena na metodologiji znanstvenoga istraživanja te tehnologija znanstvenoga istraživanja – inteligentni navigator u suvremenoj znanosti.
Rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni u drugom i trećem dijelu ove edicije predstavljaju znanstveni temelj na koji se logično nadograđuju rezultati istraživanja predočeni u četvrtom dijelu naslova ZNANSTVENE METODE U FOKUSU VISOKOSOFISTICIRANIH OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH INDUSTRIJA. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u osam tematskih jedinica, i to: pojam i važnost znanstvenih metoda, temeljne značajke znanstvenih metoda, klasifikacija znanstvenih metoda, uloga znanstvenih metoda u obrazovnim industrijama i obrazovnim sustavima, važnost znanstvenih metoda u znanstvenim industrijama i znanstvenim sustavima, posebnosti znanstvenih metoda u znanstvenim područjima, primjena znanstvenih metoda u umjetničkom području i značenje znanstvenih metoda u višedisciplinarnim znanstvenim istraživanjima.
Ciljano je najviše pozornosti i prostora posvećeno stožernom dijelu ove edicije – petom dijelu naslova ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE. U sedam dijelova predstavljeni su najvažniji rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja, i to: pojam, obilježja i važnost znanstvenih međusobno povezanih metoda, znanstvene metode analize i sinteze, induktivne i deduktivne znanstvene metode, znanstvene metode apstrakcije i konkretizacije, znanstvene metode generalizacije i specijalizacije, znanstvene metode dokazivanja i opovrgavanja te ostale znanstvene međusobno povezane metode.


Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing